Lista doradców

LISTA DORADCÓW POMOC NA CZAS EPIDEMII DLA MAM KARMIĄCYCH! OSOBY UDZIELAJĄCE TELEPORAD ODPŁATNIE LUB W RAMACH AKCJI WIDZIALNA RĘKA ZOSTAŁY OZNACZONE NA LIŚCIE ZNAKIEM  *  MOŻNA JE WYSZUKAĆ W WYSZUKIWARCE PONIŻEJ WPISUJĄC ZNAK  * OSOBY UDZIELAJĄCE PORAD DARMOWYCH ZOSTAŁY OZNACZONE *** Pierwsze certyfikaty CDL nadano 18-stu doradcom dnia 26 maja 2007 roku w Warszawie podczas … Czytaj dalej Lista doradców