Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Staff

Management

 • Magdalena Nehring Gugulska
  Dyrektor
 • Monika Żukowska-Rubik
  Wicedyrektor ds. programowych

The CNoL Council

 • Barbara Królak-Olejnik
  Specjalista ds. nauki
 • Magdalena Nehring-Gugulska
  Dyrektor
 • Agnieszka Pietkiewicz
  Specjalista ds. standardu CDL
 • Beata Sztyber
  Specjalista ds. metodyki nauczania
 • Monika Żukowska-Rubik
  Wicedyrektor ds. programowych

Course managers and program authors

 • Maria Kaleta
  KP standardem w opiece okołoporodowej
 • Barbara Królak-Olejnik
  KP i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych
 • Agnieszka Muszyńska
  Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wczesniaków i dzieci chorych; Promotor KP
 • Magdalena Nehring-Gugulska
  Problemy w laktacji; KP w codziennej praktyce; KP w praktyce lekarza
 • Kinga Osuch
  Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych; Promotor KP
 • Agnieszka Pietkiewicz
  Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym
 • Beata Sztyber
  Promotor KP
 • Joanna Żołnowska
  KP standardem w opiece okołoporodowej
 • Monika Żukowska-Rubik
  Problemy w laktacji; KP w codziennej praktyce; KP w praktyce lekarza

Employees

 • Monika Marzec
  Koordynator szkoleń
 • Katarzyna Stelągowska
  Sekretarz Szkoły
 • Agnieszka Świątek
  Administrator Szkoły, Koordynator szkoleń praktycznych
 • Natalia Wiaderna
  Zastępca sekretarza, Koordynator kształcenia CDL

Design and marketing

 • Magdalena Jędrusek
 • Justyna Włosowska-Kupis

Graphics designer

 • Klara Zawada

Accounting

 • Ewa Perkowska

Legal support

 • Joanna Gugulska-Zygał

Webmaster

 • Krzysztof Koliński

Subscribe to the newsletter