Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

No.Name and SurnamePlace of an exam
1.prof. Barbara Królak-Olejnik, MD, PhD Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
2.Magdalena Nehring-Gugulska, MD, PhD Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
3.Beata Sztyber, DMSc Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
4.Joanna Żołnowska, M.Ed Szpital św. Wojciecha w Gdańsku
5.Joanna Winiarska Szpital św. Wojciecha w Gdańsku
6.Maria Kaleta Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
7.Kinga Osuch, MA Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie
8.Monika Żukowska – Rubik, MD, PhD Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie
9.Katarzyna Raczek – Pakuła, MD Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie
10.Joanna Piątkowska, MSc Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie
11.Agnieszka Muszyńska, MA Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
12.Anna Durka, MSc Warszawski Uniwetsytet Medyczny, WNoZ
13.Joanna Radzik Szpital Uniwersytecki w Krakowie
14.Karolina Barańska, MD Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
15.Joanna Fajdek, MA Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
16.Joanna Kiełbasińska, MSc Warszawski Uniwetsytet Medyczny, WNoZ