Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Since 2012, our school is supported by an Academic Council consisting of nine esteemed figures, authorities in pediatrics, neonatology, gynecology, obstetrics and medical education.

The Academic Council is a statutory organ of the Centre for Lactation Science which task is to give fundamental support, advise and present opinions.


prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Head of the Wrocław Medical University’s department and the clinic of neonatology

President of Polish Society for Lactation Consultants


prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie


prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang

Konsultant ds. ginekologii i położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie
Emerytowany Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


dr n. med. Wojciech Puzyna

Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o.


prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie


dr Elwira Soplińska

Pediatra, emerytowana kierownik Wojewódzkiej Poradni Matki i Dziecka w Ciechanowie i lekarz wojewódzki


prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Sekretarz Generalny ESPGHAN, Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Barbara Wilson – Clay, BS, IBCLC

Członek specjalny International Lactation Consultant Association USA

Subscribe to the newsletter