Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

RADA NAUKOWA

Naszą placówkę edukacyjną od wiosny 2012 roku wspiera Rada Naukowa złożona z jedenastu wielce szacownych osobistości, autorytetów w dziedzinie pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa oraz kształcenia. Rada jest organem statutowym, stanowiącym wsparcie merytoryczne dla Rady Szkoły, pełniącym rolę doradczą i opiniującą.

prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang

Konsultant ds. ginekologii i położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie
Emerytowany Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Wojciech Puzyna

Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

dr Elwira Soplińska

Pediatra, emerytowana kierownik Wojewódzkiej Poradni Matki i Dziecka w Ciechanowie i lekarz wojewódzki

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Sekretarz Generalny ESPGHAN, Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Barbara Wilson–Clay, BS, IBCLC

Członek specjalny International Lactation Consultant Association, Stany Zjednoczone