Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

RADA NAUKOWA

Naszą placówkę edukacyjną od wiosny 2012 roku wspiera Rada Naukowa złożona z jedenastu wielce szacownych osobistości, autorytetów w dziedzinie pediatrii, neonatologii, ginekologii i położnictwa oraz kształcenia. Rada jest organem statutowym, stanowiącym wsparcie merytoryczne dla Rady Szkoły, pełniącym rolę doradczą i opiniującą.

prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Leibschang

Konsultant ds. ginekologii i położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie
Emerytowany Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Wojciech Puzyna

Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

dr Elwira Soplińska

Pediatra, emerytowana kierownik Wojewódzkiej Poradni Matki i Dziecka w Ciechanowie i lekarz wojewódzki

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Sekretarz Generalny ESPGHAN, Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Barbara Wilson–Clay, BS, IBCLC

Członek specjalny International Lactation Consultant Association, Stany Zjednoczone

Zapisz się na newsletter