Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Interdyscyplinarne podejście w karmieniu noworodków i niemowląt. Wsparcie dla matki i dziecka w karmieniu naturalnym i alternatywnym. 

13-godzinny kurs przeznaczony dla specjalistów — logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów, którzy pracują z noworodkami i niemowlętami i chcą poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego.

Celem kursu jest przygotowanie tej grupy zawodowej do pracy w ramach zespołu terapeutycznego w szpitalu lub poradni. Wiedza przekazana na kursie obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji jak i wprowadza w obszar problemów laktacyjnych wynikających z zaburzeń ssania.  Stawiania diagnozy i podejmowania skutecznej interwencji uczymy w oparciu o Protokół Oceny Umiejętności Ssania (POUS).

Program obejmuje następujące zagadnienia:

– Czym jest karmienie piersią?

– Skąd się biorą problemy w karmieniu piersią?

– Profesjonalna pomoc w karmieniu piersią, czyli fachowiec i jego skrzynka z narzędziami

– Technika karmienia piersią

– Technika karmienia w sytuacjach problemowych, współpraca z fizjoterapeutą

– Problemy z karmieniem piersią wymagające współpracy w zespole terapeutycznym – przykłady sytuacji klinicznych

– Karmienie wcześniaków – wyzwanie i praca zespołowa

– Czynnościowe zaburzenia funkcji ssania – ocena efektywności karmienia.

– Anatomiczne zaburzenia funkcji ssania – ocena funkcji języka, ocena efektywności.

Wkrótce podamy termin kolejnej edycji kursu.

Koszt: 1190 zł

 

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl lub tel. 725 25 62 11
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia.


FRENOTOMIA DLA PRAKTYKÓW

6-godzinne warsztaty stacjonarne w Warszawie.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wskazania do wykonywania frenotomii u niemowląt karmionych piersią w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Przedstawione zostaną dziecięce i matczyne czynniki wpływające na chwytanie piersi i skuteczność ssania, typy wędzidełek języka i skale ich oceny. Scharakteryzowane zostaną różne aspekty zabiegu frenotomii —  technika, powikłania, przeciwwskazania oraz postępowanie po zabiegu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód medyczny, które pragną poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie, by umieć w profesjonalny sposób rozważyć potrzebę zabiegu i odpowiadać na pytania rodziców. Także dla tych osób, które planują wykonywać zabieg i chcą przeprowadzać go w sposób bezpieczny i skuteczny.

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu teoretycznym nt. frenotomii u noworodków i niemowląt. Ukończenie szkolenia nie nadaje uprawnień do wykonywania zabiegu. Uprawnienia te wynikają z wykonywanego zawodu.

Prowadzenie:
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
dr Katarzyna Raczek-Pakuła
mgr Magdalena Bednarczyk

Kurs odbędzie się w Warszawie 25.9.2024 

Koszt: 950,00 zł

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl lub tel. 725 25 62 11
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych.