Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów – terapeutów wczesnej interwencji

12 – godzinny kurs przeznaczony dla specjalistów – logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów, którzy pracują z noworodkami i niemowlętami i chcą poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego.

Celem kursu jest przygotowanie tej grupy zawodowej do pracy w ramach zespołu terapeutycznego w szpitalu lub poradni. Wiedza przekazana na kursie obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji jak i wprowadza w obszar problemów laktacyjnych wynikających z zaburzeń ssania.  Stawiania diagnozy i podejmowania skutecznej interwencji uczymy w oparciu o Protokół Oceny Umiejętności Ssania(POUS).

Program obejmuje następujące zagadnienia:

– Żywienie mlekiem kobiecym jest ważne dla zdrowia matki i dziecka.
– Fizjologia laktacji – inicjacja, stymulacja, utrzymanie, zakończenie.
– Pierwsze karmienie w kontakcie skóra do skóry (kangurowanie).
– Protokół oceny umiejętności ssania.
– Pozycja matki i dziecka do karmienia.
– Anatomiczne zaburzenia funkcji ssania – ocena funkcji języka, ocena efektywności.
– Czynnościowe zaburzenia funkcji ssania – ocena efektywności.
– Sprzęt wspomagający karmienie – kapturki, smoczki, laktatory.
– Oznaki nieprawidłowego przebiegu laktacji – co mogę zrobić?
– Współpraca w zespole terapeutycznym – logopeda/położna/doradca laktacyjny/lekarz

Koszt: 930 zł

Kurs odbywa się w Warszawie. Planowany termin szkolenia kwiecień 2022.

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl lub tel. 725 25 62 11

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia.

FRENOTOMIA DLA PRAKTYKÓW

6-godzinne warsztaty stacjonarne w Warszawie.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wskazania do wykonywania frenotomii u niemowląt karmionych piersią w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Przedstawione zostaną dziecięce i matczyne czynniki wpływające na chwytanie piersi i skuteczność ssania, typy wędzidełek języka i skale ich oceny. Scharakteryzowane zostaną różne aspekty zabiegu frenotomii –  technika, powikłania, przeciwwskazania oraz postępowanie po zabiegu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód medyczny, które pragną poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie, by umieć w profesjonalny sposób rozważyć potrzebę zabiegu i odpowiadać na pytania rodziców. Także dla tych osób, które planują wykonywać zabieg i chcą przeprowadzać go w sposób bezpieczny i skuteczny.

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu teoretycznym nt. frenotomii u noworodków i niemowląt. Ukończenie szkolenia nie nadaje uprawnień do wykonywania zabiegu. Uprawnienia te wynikają z wykonywanego zawodu.

Koszt 650 zł.

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl lub tel. 725 25 62 11

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia.

Zapisz się na newsletter