Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Honorowe tytuły otrzymali:

Anna OtffinowskaFundacja Rodzić po Ludzku

Joanna Kieniewicz-GórskaMiesięcznik Twoje Dziecko

Śp. Agata Teleżyńska, Miesięcznik Twoje Dziecko

Magdalena i Tomasz GrzegorzewcyRazem Łatwiej

Aleksandra Wesołowska, Fundacja Bank Mleka Kobiecego

Izabela PaczesnaFundacja Bank Mleka Kobiecego

Olga Frączak-Faure, Fundacja Mleko Mamy

Magdalena Ramos-SmulFundacja Mleko Mamy

Dagmara KorbasińskaDyrektor Departamentu Ministerstwa Zdrowia

Barbara Kot-DoniecDyrektor Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych

Katarzyna FriedleinMedycyna Praktyczna – pediatria

Magdalena LiberusMedycyna Praktyczna – pediatria

Śp. Aleksandra StrusLiga Małżeństwo Małżeństwu

Maciej TaborLiga Małżeństwo Małżeństwu

Magdalena Misztak-HolaStowarzyszenie nauczycieli NPR

Anna PałygaStowarzyszenie nauczycieli NPR

Tomasz Chodkowski, Prezes Medela Polska

Paulina Stobnicka-Stolarska

Magdalena Modlibowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni