Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

DEKLARACJA

Sekcja lekarska Centrum Nauki o Laktacji powstała w kwietniu 2017r z inicjatywy młodych lekarzy kończących kursy Problemy w laktacji. Zrzesza lekarzy wszystkich specjalności, którzy są zainteresowani tematyką laktacji oraz chcą propagować wiedzę w tym temacie zgodną z EBM. W zakres działań Sekcji wchodzi zarówno pisanie artykułów, prowadzenie prac naukowych, jak i aktywizacja środowiska lekarskiego na rzecz wiedzy i nauki o laktacji.

Członkowie Sekcji zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego.

W skład Zarządu Sekcji wchodzą:

Lekarzy chcących zostać członkami Sekcji prosimy o wysłanie wiadomości wraz z wypełnioną Deklaracją Członkowską na adres lekarze@kobiety.med.pl

Deklaracja członkowska do pobrania