Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Recertyfikacja

Uwaga, Miłe Panie! Tytuły Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego nadane Wam w roku 2017 nieuchronnie wygasają w roku 2024 w czerwcu.
Aby utrzymać prawo do używania tytułu CDL należy go odnowić! Z przyjemnością informujemy, że otworzyliśmy już ścieżkę do recertyfikacji 2024. Zachęcamy do rejestracji jak najwcześniej, aby był czas na wypełnienie indeksu, zebranie dokumentów i przesłanie do nas – im szybciej tym lepiej.

Kto podlega recertyfikacji?

Zgodnie ze Standardem CDL recertyfikacji w roku 2024 podlegają osoby, które uzyskały tytuł CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY w 2017 roku. Podstawą do ponownego nadania certyfikatu jest weryfikacja ich wiedzy i praktyki.

Weryfikacja wiedzy

  1. Udokumentowanie 50 godzin edukacji (GE) w ciągu ostatnich 7 lat (dostarczenie kserokopii dyplomów/zaświadczeń): 

-udział w szkoleniach/warsztatach/zjazdach/kursach w zakresie aktualnej wiedzy o laktacji (zakres egzaminu CDL), niezależnie od udziału sponsorów w w/w wydarzeniach. 1 godzina (60 min) wysłuchanego wykładu to 1 GE 

– przygotowanie wykładu dla profesjonalistów w w/w zakresie.  1 godzina (60 min) własnego wykładu to 2 GE 

30 godzin (GE) musi przypadać na wydarzenia edukacyjne organizowane przez CNoL.  

albo 

  1. Zdanie egzaminu teoretycznego dla kandydatów na CDL składającego się ze 100 pytań testowych, odbywającego się dwa razy w roku w marcu i w maju (zgodnie z harmonogramem egzaminów CDL w 2024r.); w przypadku niezaliczenia, poprawka możliwa jest zgodnie z regulaminem egzaminów poprawkowych CDL. 

Za udział w Zjazdach CNoL w poszczególnych latach przysługuje:

2017r. – 11 godz., 2018r. – 10 godz., 2019r. – 10 godz., 2020r. – 4,5 godz., 2021r. – 10 godz., 2022r. – 9 godz., 2023r. – 10 godz.

Za udział w Zjazdach PTKiDL przysługuje: 2-4.03.2018r. 8,5godz., 4-6.10.2019r. 3,5 godz., 30.01.2021r. 4godz., 25-27.06.2021r. 9 godz., 12.03.2022r. 5 godz., 21.05.2022r. 5 godz., 30.09-2.10.2022r. 6 godz.

Weryfikacja praktyki

Udokumentowanie minimum 700 godzin pracy (GP) w poradnictwie laktacyjnym wypracowanych w ciągu ostatnich 7 lat poprzez: 

1.  Wykazanie praktyki indywidualnej w formie zatrudnienia i samodzielnego udzielania udokumentowanych porad laktacyjnych (poradnia laktacyjna, wizyty domowe, praca doradcy na oddziale szpitalnym, praca w POZ, zajęcia praktyczne dla studentów położnictwa lub kandydatów na CDL).  

Godziny praktyki GP są przeliczane według szczegółowych wskaźników, podanych w indeksie recertyfikacji. 

albo 

  1. Zdanie egzaminu praktycznego dla kandydatów na CDL (zgodnie z harmonogramem egzaminów CDL w danym roku); w przypadku niezaliczenia, poprawka możliwa jest zgodnie z regulaminem egzaminów poprawkowych CDL. 

Edukacja grupowa (samodzielne prowadzenie zajęć grupowych z instruktażu karmienia piersią dla kobiet w ramach szkoły rodzenia, grupy wsparcia dla mam karmiących lub edukacji matek na oddziale) nie wchodzi do wykazu godzin (teoretycznych i praktycznych). 

Dodatkowe wymagania

  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, kandydat nie może zajmować się reklamą i sprzedażą preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Przestrzega Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. 2014 poz. 570),
  2. Szanując zdrowie swoich pacjentów nie powinien zajmować się reklamą i sprzedażą środków szkodliwych dla zdrowia.
  3. Nie miał konfliktów z prawem.
  4. Nie stosuje środków odurzających, jest poczytalny, nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonywania zawodu.

Kalendarz recertyfikacji 2024

do 01.11.2023 – Rejestracja poprzez:

do 31.12.2023 Rekrutacja do grupy osób recertyfikujących się w roku 2024 i potwierdzenie przyjęcia poprzez wysłanie indeksu pocztą na podany przy zapisie adres.

do 31.01.2024 – przesłanie do sekretariatu CNoL uzupełnionego indeksu oraz kserokopii zaświadczeń z odbytych szkoleń (z zaznaczonymi godzinami szkoleń).

do 15.02.2024 – CNoL po analizie przesłanej dokumentacji informuje drogą mailową o:

W przypadku konieczności przystąpienia do egzaminu osoba recertyfikująca się musi dokonać opłaty za egzamin zgodnie z cennikiem obowiązującym w roku 2024.

Analizy przedstawionej dokumentacji dokonuje koordynator recertyfikacji, a decyzję o odnowieniu certyfikatu podejmuje Rada CNoL.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbywa się podczas Zjazdu CNoL w czerwcu 2024.

Ostateczny termin uzupełnienia dokumentów upływa dnia 31.03.2024. Po tym terminie przyjmujemy dokumenty do recertyfikacji 2025.

UWAGA – osoby, które utraciły ważność certyfikatu CDL w latach ubiegłych, mogą go odnowić poprzez podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego (po uprzedniej rejestracji poprzez zgłoszenie na adres cnol@kobiety.med.pl)

REGULAMIN

Poniżej lista osób, których certyfikat CDL stracił ważność. Zachęcamy do recertyfikacji!

Imię i nazwisko Numer certyfikatu Miasto Telefon Gdzie szukać?
Magdalena Babczyńska-Gratzke, lekarz 0106/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Wałbrzych (dolnośląskie) 691139013
Ewa Barwinek, lekarz 352/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Tychy (śląskie)
Ewa Barwinek, lekarz 352/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Tychy (śląskie)
Barbara Bebko, dr n. o zdr. mgr położnictwa, mgr pedagogiki 0064/2008/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Białystok (podlaskie) 792606082 prowadzi Punkt Laktacyjny oraz porady laktacyjne w obrębie Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka USK w Białymstoku, istruktor w UMB Białystok na wydziale Nauk o Zdrowiu
Dorota Bednarczyk, mgr neurologopeda 0108/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Warszawa (mazowieckie) 792361413
Agnieszka Belak, położna 308/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Andrychów (małopolskie) 883006727 licencjat położnictwa Położnictwo Środowiskowo - Rodzinne "Nowe Życie" Lidia Bizoń, Katarzyna Pająk, Agnieszka Belak Spółka Jawna 34-120 Andrychów, ul. Słowackiego 4 b położnictwo
Joanna Błajda, mgr położna 459/2015/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Rzeszów (podkarpackie)
Halina Boniecka, położna 0065/2009/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Radom (mazowieckie)
Ewa Broniszewska-Kwaśniok, lekarz 517/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Ruda Śląska (śląskie)
Katarzyna Bucała, położna 356/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Wadowice (małopolskie) 602702723
Elżbieta Budny, lekarz 355/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Tychy (śląskie) 668895303 Tychy 43-100 ul. Budowlanych 6/6
Barbara Bursztyńska, mgr położnictwa 461/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Poznań (wielkopolskie)
Gabriela Ceranowicz, położna, IBCLC 0110/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Słubice (lubuskie)
 Danuta Chmielewska, mgr położna dyp. 0170/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Warszawa (mazowieckie)
Dagmara  Chmielewska, mgr, zawód niemedyczny 0099/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Andrespol (łódzkie)
Agnieszka Czajkowska, położna 0003/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.05.2014
Wrocław (dolnośląskie) 502036464
Urszula Domańska, pielęgniarka 266/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Stara Iwiczna (mazowieckie)
Izabela Drążkowska, położna 463/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Gdańsk (pomorskie)
Anna Drzewiecka, mgr położnictwa 464/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Poznań (wielkopolskie)
Iwona Dudkowska, mgr położna 0006/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.05.2014
Wrocław (dolnośląskie) 608432714
Regina Dwulit, położna 592/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Gdańsk (pomorskie)
Aneta Dyrcz, zawód niemedyczny 0034/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Sobótka k/Wrocławia (dolnośląskie) 692483207
Dorota Fortunko, 0007/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.05.2014
Wrocław (dolnośląskie) 601157159
Hanna Fraś-Niedzielska, lekarz 488/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Tychy (śląskie)
Sylwia Gieleciak, położna 270/2012/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Pszczyna (śląskie)
Joanna Głodek, lekarz 271/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Gdańsk (pomorskie)
Izabela Sylwia Głowacka, mgr położnictwa 465/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Biała Piska (warmińsko-mazurskie)
Katarzyna Głowacka-Kamieniecka, mgr położnictwa 466/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Warszawa (mazowieckie)
Małgorzata Golisz, mgr położnictwa 467/2015/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Skoczów (śląskie)
Anna Grabowska, położna 302/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Warszawa (mazowieckie)
Magdalena Gramza, położna 315/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Oborniki (wielkopolskie)
Ewa Gregoriou, mgr położna 458/2015/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Warszawa (mazowieckie)
Alina Grembowska, mgr położnictwa 0066/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Poznań (wielkopolskie)
Agnieszka Grzegorzek, położna 531/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Wrocław (dolnośląskie)
Marta Gumula, położna 274/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Skała
Renata Ignasiak, mgr położnictwa 402/2014/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Turek (wielkopolskie)
Agnieszka Jagodzińska, mgr położnictwa 472/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
Agata Jarosz, położna 365/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Mszana Dolna (małopolskie) 692221756 gabinet, woj. małopolskie, powiat limanowski
Anna Jastrzębska, położna 534/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Czernichów (małopolskie)
Anna Jaworska, pielęgniarka 318/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Bochnia (małopolskie)
Anna Jaworska, położna 364/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Kraków (małopolskie)
Karolina Jędryka, mgr położnictwa 406/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Częstochowa (śląskie) 517678377 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP ul.Bialska - Oddział Neonatologii, Szkoła Rodzenia "Marianna Zbroińska", wizyty domowe. Konsultacje laktacyjne ,edukacja w ciąży i po porodzie, problemy w laktacji
Małgorzata Jungowska, mgr pielęgniarstwa 0009/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.05.2014
Warszawa (mazowieckie)
Katarzyna Juskowiak, położna 0037/2008/CDL

Ważny do dnia: 31.05.2015
Gdańsk (pomorskie) 503429235
Maria Kaczmarczyk, położna 319/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Rząska (małopolskie)
Danuta Kamińska, położna 0012/2007/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Zielona Góra (lubuskie) 683296440, 663255907 Szpital Wojewódzki ul. Zyty 24 Poradnia Laktacyjna
Marzanna Kanjerska, pielęgniarka, mgr socjolog 0042/2008/CDL

Ważny do dnia: 31.05.2015
Lublin (lubelskie)
Sylwia Kapica, pielęgniarka 0180/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Skrzeszew
Bożenna Kaużyńska, położna 0121/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Przasnysz (mazowieckie)
Siobhain Keenan-Maciejewska, logopeda 276/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Warszawa (mazowieckie)
Ewa Knysok, położna 408/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Chorzów (śląskie)
Anna Kobylarz, mgr położna 368/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Sandomierz (świętokrzyskie) 793024621
Alicja Kołodziejczyk-Nowotarska, lekarz neonatolog 322/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Warszawa, Krosno (mazowieckie) 501049246 wizyty domowe
Iwona Kopecka, lekarz 410/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
Anna Korcz, pielęgniarka 477/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Tychy (śląskie)
Elżbieta Kortyczko, lekarz 369/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Katowice (śląskie)
Maria Kozak, lekarz 481/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
Bożena Kozłowska, położna 0014/2007/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Suwałki (podlaskie)
Dominika Kulinicz, lekarz 549/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Tychy (śląskie)
Sylwia Landowska, instruktor szkoły rodzenia 0016/2007/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie) 501163800
Agnieszka Leleń, lekarz 0125/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Otwock i okolice (mazowieckie) 793548123 wizyty domowe
Lidia Lendzion, położna 0039/2008/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Kobyłka (mazowieckie)
Aneta Lewińska, lekarz 0184/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Częstochowa (śląskie) 343624494
Władysława Ligas, pielęgniarka 325/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Limanowa (małopolskie) 518634126 wladyslawa.ligas@gmail.com
Małgorzata Lipiecka, zawód niemedyczny 0041/2009/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Warszawa (mazowieckie)
Karolina Lipska, lekarz 0040/2008/CDL

Ważny do dnia: 31.05.2015
Warszawa (mazowieckie) 606371313 porady laktacyjne
Grażyna Łopatka, położna 0060/2008/CDL

Ważny do dnia: 31.05.2015
Rawa Mazowiecka (łódzkie)
Anna Łukasiewicz, 420/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Rzeszów (podkarpackie)
Joanna Magdalińska, mgr położnictwa 421/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Zabrze (śląskie) 607688011 Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. W. Starzewskiego Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Anna Majda, mgr położnictwa 553/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Kwidzyn (pomorskie)
Anna Malinowska, mgr położnictwa 590/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Białystok (podlaskie)
Krystyna Matkowska, położna 0128/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Środa Sląska i okolice w promieniu 25km (dolnośląskie) 695913140
Aneta Michalak, mgr położnictwa 557/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Łódź (łódzkie)
Beata Miklaszewska, doula 0073/2009/CDL

Ważny do dnia: 06.07.2017
Wołomin (mazowieckie)
Magdalena Modrzejewska-Wasiutow, położna 0018/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.06.2014
Warszawa (mazowieckie) 604786858
Katarzyna Mozdyniewicz, mgr położna 487/2015/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Kraków (małopolskie)
Elżbieta Muszyńska, położna 425/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Gostyń (wielkopolskie)
Alina Myk, mgr położnictwa 560/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
Katarzyna Mysłowska, położna 0191/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Lubań (dolnośląskie) 516739790
Agnieszka Najda, położna 329/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Warszawa (głównie wschodnia strona Wisły) oraz Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin (mazowieckie)
Ilona Napieralska, mgr położnictwa 426/2014/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Dąbie/Koło (wielkopolskie)
Elżbieta Nawrocka, pielęgniarka 0135/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Więcbork (kujawsko-pomorskie) 603937673
Magdalena Neuman-Łaniec, dr n.med., specjalista pediatrii 251/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Gdańsk (pomorskie) 501080383 ordynator Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka Szpitala Dziecięcego "Polanki", magda67134@wp.pl
Katarzyna Nikołajew, pielęgniarka 0192/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Warszawa i okolice (mazowieckie) 602448804
Marcelina Offord, pielęgniarka 299/2012/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Bielsko-Biała (śląskie)
Małgorzata Olko, położna 0077/2009/CDL

Ważny do dnia: 06.07.2017
Kraków (małopolskie)
Barbara Orzeł, położna 0079/2009/CDL

Ważny do dnia: 06.07.2016
Brzesko
Edyta Orzeł, mgr położna 428/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Łuków (lubelskie) 501677684
ś.p. Karolina Ostaszewska, położna 0019/2009/CDL

Ważny do dnia: 06.07.2016
Warszawa (mazowieckie)
Katarzyna Pająk, położna 335/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Andrychów (małopolskie) 694133457 licencjat położnictwa Położnictwo Środowiskowo - Rodzinne "Nowe Życie" Lidia Bizoń, Katarzyna Pająk, Agnieszka Belak Spółka Jawna 34-120 Andrychów, ul. Słowackiego 4 b położnictwo
Izabella Pastuszak, położna 0193/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Szczecin (zachodniopomorskie)
Urszula Pawlak, położna 285/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Warszawa (mazowieckie)
Barbara Pędzich, położna 0081/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Ostrołęka (mazowieckie)
Katarzyna Pelczarska, mgr położna 0194/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Jelenia Góra (dolnośląskie)
Iwona Pencarska, położna 0140/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Sroda Sląska (dolnośląskie)
Ewa Perzyńska, położna 253/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Szamotuły/Poznań (wielkopolskie) 883317897 ewa-perzynska@wp.pl
Agnieszka Pietkiewicz, położna 387/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Gdańsk (pomorskie)
Małgorzata Pietruszka, położna 286/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Warszawa (mazowieckie) 501208088 porady laktacyjne, wizyty domowe, m.pietruszka9@chello.pl
Iwona Pietsch, położna 377/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Gubin (lubuskie)
Magdalena Piskorska-Jasiulewicz, mgr położnictwa 432/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Belfast, UK (nie dotyczy) 600660060
Danuta Piszczatowska, położna 378/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Białystok (podlaskie)
Joanna Pluta, mgr położnictwa 492/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Rydułtowy (śląskie)
Bernadeta Pniewska, położna 0197/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)
Paulina Podolska-Słoń, mgr położnictwa 570/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Kielce (świętokrzyskie) 507148639 Mama Zone Kielce Strefa Karmienia Piersią (porady laktacyjne i edukacja ciążowa z dojazdem do pacjentki) mamazone-kielce.pl
Jolanta Podsiad, położna 0198/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Brześnica (wielkopolskie)
Marta Lucyna Popowska, położna 338/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Mońki (podlaskie)
Anna Prokopowicz, mgr położna 0146/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Wrocław (dolnośląskie)
Alicja Raszewska, mgr położna 493/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Wrocław (dolnośląskie)
Renata Rogóż, położna 340/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Wadowice (małopolskie) 604259107 Szpital Powiatowy w Wadowicach
Lidia Rokicka, położna 0200/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Unisław
Olga Romanko, lekarz 572/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Warszawa (mazowieckie)
Ewa Romaszko, dr n.med., specjalista pediatrii 436/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Olsztyn (warmińsko-mazurskie) 609665282 specjalista medycyny rodzinnej
Mirosława Rutkowska, położna 0085/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Brodnica
Lidia Sareło, położna 0086/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Bogatynia (dolnośląskie)
Karolina Saturska, zawód niemedyczny 0045/2008/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Warszawa/Łomianki (mazowieckie) 501937696 www, mail
Małgorzata Sawicka, pielęgniarka 0046/2008/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Sanok (podkarpackie)
Mirosława Sawicka-Jędrzejczak, położna 0087/2009/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Radom (mazowieckie) 606475466 porady laktacyjne, wizyty domowe
Katarzyna Schmittag, położna 0047/2008/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Żyrardów (mazowieckie) 507515251 Porady Laktacyjne - wizyty domowe - wypożyczalnia laktatorów elektrycznych - sprzedaż akcesoriów wspomagających laktację - wypożyczalnia wag niemowlęcych
Agata Serwatowska-Bargieł, lekarz 0048/2008/CDL

Ważny do dnia: 31.05.2015
Warszawa (mazowieckie)
Anna Sharifi, położna 291/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Mińsk Mazowiecki (mazowieckie) 515502654
Wioleta Siemienowicz, mgr położnictwa 437/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Białystok (podlaskie)
Maria Siewniak, położna 0088/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Kraków (małopolskie)
Marta Skiba, położna 0022/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.05.2014
Lublin (lubelskie) 600312521
Katarzyna Ślipska, położna 259/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Warszawa Mokotów (mazowieckie) 505711678
Magdalena Słoma, położna 473/2015/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2022
Białystok (podlaskie) 532602935 NZOZ Siloe. Raginisa 87/2
Paulina Smykiewicz, mgr położnictwa 438/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Warszawa (mazowieckie)
Małgorzata Sós , położna 0201/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Toruń (kujawsko-pomorskie)
Halina Sroczyńska, pielęgniarka 0025/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.05.2014
Poznań (wielkopolskie) 501343464
Beata Stach, mgr pielęgniarka 0050/2009/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Tarnów (małopolskie) Prywatna Poradnia Laktacyjna "KroplaMiłości" Wizyty domowe, wypożyczanie, sprzedaż laktatorów
Agnieszka Stachowska, zawód niemedyczny 0026/2008/CDL

Ważny do dnia: 31.05.2015
Janki/k. Warszawy (mazowieckie)
Renata Stanek, położna 381/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Chocznia (Wadowice) (małopolskie) 602702907 ul.Główna 36, 34-123 woj. małopolskie
Joanna Stępień, lekarz 502/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Chorzów (śląskie)
Agata Stobryń-Wośny, mgr położnictwa, IBCLC 0158/2010/CDL

Ważny do dnia: 15.05.2017
Lubin, Poznań (wielkopolskie) 602380995
Magda Stolarska, mgr położnictwa 574/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Warszawa (mazowieckie) 510848331 wizyty domowe
Izabela Suchecka, zawód niemedyczny 0104/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Gdańsk (pomorskie) 513278171 Prywatna Poradnia Laktacyjna "Kropla Miłości"
Agnieszka Suchenek, mgr położna 594/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Warszawa (mazowieckie)
Justyna Surmik, dr n.med. 440/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Katowice (śląskie) 501098443 mail
Bogusława Szajny, położna 504/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Zarzecze (podkarpackie)
Kinga Szaniawska, mgr położnictwa 442/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Warszawa (mazowieckie) 500117431 wizyty domowe
Alicja Szatanik, lekarz 576/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Stary Sącz (małopolskie)
Dorota Szczęch, położna 577/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Łódź (łódzkie)
Małgorzata Szmygin, mgr dietetyk 0092/2009/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Szczecin (zachodniopomorskie) 783974779 SPS ZOZ Zdroje, ul.Mączna 4, przyszpitalna poradnia laktacyjna, wizyty domowe, malgorzataszmygin@tlen.pl
Katarzyna Szwec, położna 444/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Warszawa (Białołęka, Targówek) Marki (mazowieckie) 502403483
Sylwia Tomińska-Rzepka, położna 445/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Nowa Sól (lubuskie)
Alicja Truszkowska, położna, psycholog 260/2012/CDL

Ważny do dnia: 02.06.2019
Warszawa (mazowieckie)
Małgorzata Trygub, mgr pielęgniarka 580/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Świnoujście (zachodniopomorskie)
Katarzyna Tuzel, lekarz 591/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
Małgorzata Tymińska, położna 0030/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.05.2014
Białystok (podlaskie) 501675997
Anna Waśko, lekarz 583/2016/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Warszawa (mazowieckie)
Sylwia Weber -Szymańska, położna 0205/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Szczecin (zachodniopomorskie)
Agnieszka Węgrzyn, mgr położna, IBCLC 0051/2008/CDL

Ważny do dnia: 31.05.2015
Kraków (małopolskie) 606280991 Praktyka indywidualna
Anna Wiącek-Kucharska, lekarz 507/2015/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
Teresa Wiatrowska-Górecka, mgr położnictwa 449/2014/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Szczecin (zachodniopomorskie)
Joanna Wijas, pielęgniarka 450/2014/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Kraków (małopolskie) 605497955
Ewa Wilkans, lekarz 384/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Toruń (kujawsko-pomorskie)
Dorota Wiśniewska, położna 349/2013/CDL

Ważny do dnia: 09.05.2021
Warszawa (mazowieckie) 502309347 Ochota Medical Center, www
Adriana Witowska, położna 0052/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Zabrze (śląskie) 505023234
Iwona Wojciechowska, położna 386/2013/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2020
Warszawa (mazowieckie)
Renata Wojtal, położna 0095/2009/CDL

Ważny do dnia: 10.06.2023
Brzesko (małopolskie) 697243532
Patrycja Woldan-Grądalska, lekarz 0053/2008/CDL

Ważny do dnia: 31.05.2015
Warszawa (mazowieckie) Szkoła Rodzenia "Rodzinkowo"www.rodzinkowo.com.pl
Małgorzata Zadrożna-Karpiejczyk, zawód niemedyczny 0054/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Warszawa i okolice (mazowieckie) 503788775
Elżbieta Zań, położna śród-rodzinna, IBCLC 0098/2009/CDL

Ważny do dnia: 07.06.2016
Tarnogród (lubelskie) 693839681
Bożena Zięcina-Krawiec, lekarz 0210/2011/CDL

Ważny do dnia: 03.06.2018
Pszczyna (śląskie) NZOZ Przychodnia Lekarska
Małgorzata Złotowska, położna 510/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Wrocław (dolnośląskie)
Natalia Żmuda, mgr położnictwa 511/2015/CDL

Ważny do dnia: 12.06.2022
Niemodlin (opolskie)
Joanna Żywczok, położna 0033/2007/CDL

Ważny do dnia: 26.05.2014
Bielsko-Biała (śląskie) 600441058