Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Centrum Nauki o Laktacji to niepubliczna placówka edukacyjna, zarejestrowana w Warszawie, powołana w 2006 roku przez ZG Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, a od 2008 roku prowadzona przez Fundację Twórczych Kobiet (FTK). Dyrektorem od 2006 roku jest dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, wicedyrektorem dr n. med. Monika Żukowska – Rubik. Patronem w 2010 roku została śp. dr n med. Anna Oslislo. 

Pragniemy, aby w Polsce wszystkie dzieci od pierwszych dni mogły być żywione mlekiem biologicznej matki, a każda mama otrzymywała profesjonalne wsparcie w problemach laktacyjnych i mogła karmić piersią tak długo, jak planuje.

Głównym działaniem placówki jest edukacja położnych, pielęgniarek i lekarzy w zakresie opieki okołoporodowej, profesjonalnego poradnictwa laktacyjnego, żywienia kobiet i dzieci według autorskich programów kształcenia. Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne dorosłych głównie w oparciu o autorskie programy kształcenia stosując unikalną Metodę dydaktyczną CNoL. Nieprzerwanie od 2008 roku FTK uzyskuje wpisy do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz w Naczelnej i Okręgowych Izbach Lekarskich.  W kursach wzięło udział ponad 13 000 medyków.

Najbardziej rozpoznawalnym osiągnięciem jest stworzenie polskiego Certyfikatu Doradcy Laktacyjnego (CDL) oraz wdrożenie Standardu Porady Laktacyjnej o udowodnionej skuteczności do praktyki medycznej. Certyfikaty CDL posiada ponad 1000 medyków w Polsce, którzy zweryfikowali swoje umiejętności i mają prawo do używania nazwy i znaku towarowego CDL.  Po naszych kursach można rozpocząć też ścieżkę uzyskania znanego na całym świecie tytułu Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC). Położne, pielęgniarki i lekarki CDL udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie swoich kompetencji zawodowych w oddziałach szpitalnych, poradniach laktacyjnych lub podczas wizyt w domu pacjenta. Stale aktualizowaną listę Doradców można znaleźć na naszej stronie.

Chcemy, aby nauka o laktacji była się częścią polskiej medycyny, a wszystkie informacje o żywieniu dzieci były naukowymi faktami, a nie wyssanymi z palca mitami. 

Nasza strona oraz kanał You Tube upowszechnia wiedzę o laktacji opartą na dowodach, którą prezentują pionierzy i praktycy poradnictwa laktacyjnego. Wiedzą dzielimy się też przez publikacje naukowe i popularnonaukowe, w tym skierowany do profesjonalistów podręcznik Karmienie piersią w teorii i praktyce (MP 2012, 2017), a także kampanie społeczne m.in. Karmię długo, Karmię! Mam prawo!, Karmię piersią, ale z głową!

Wydarzeniem edukacyjnym o największym zasięgu są coroczne Zjazdy CNoL, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród praktyków i naukowców, są okazją do poznania osiągnięć światowej nauki w zakresie laktacji, przedstawienia swoich wyników badań oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska profesjonalistów. 

Z historii…

Zainspirowani osiągnięciami światowej medycyny karmienia piersią, systemowymi rozwiązaniami w innych krajach, rekomendacjami międzynarodowych instytucji zdrowotnych, działalnością międzynarodowych konsultantów laktacyjnych skutecznie wypełniamy słabości systemowe zdiagnozowane w naszych 6-ściu Raportach o stanie karmienia piersią w Polsce, aby polskim matkom stwarzać jak najlepsze warunki dla najzdrowszego żywienia dzieci i poprzez to wpływać na zdrowie społeczeństwa. 

Działalność oparliśmy na realizacji międzynarodowych wzorców takich jak: 

Globalna Strategia Żywienia Dzieci Światowej Organizacji Zdrowia (2002); 

Ochrona, propagowanie i wspieranie karmienia piersią w Europie – Wzorzec działania Dyrektoriatu Zdrowia Publicznego i Oceny Ryzyka Komisji Europejskiej (2004).

Postawiliśmy na edukację personelu medycznego, ponieważ sami jesteśmy medykami, a polskie mamy chciały karmić naturalnie, jednak nie uzyskiwały odpowiedniej pomocy. Niska jakość opieki laktacyjnej wynikała z niewystraczającej wiedzy personelu medycznego uzyskiwanej w toku kształcenia. Tę poważną barierę chcieliśmy pokonać. Posłużyliśmy się metodyką kształcenia o laktacji uznaną przez UNICEF (Wellstart International & University of California San Diego. Lactation Management Curriculum Guide. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellstart International (1999; wydanie polskie 2002). Nasz entuzjazm, zaangażowanie i wzajemny szacunek dawały siłę, aby tworzyć nową, wąską gałązkę polskiej medycyny.

Dziś, po 17 latach działalności widzimy, jak wiele udało się osiągnąć. Wiedza o laktacji upowszechniła się, a większość dobrych praktyk sprzyjających laktacji znalazło się w ustawach i rozporządzeniach dając szansę realizacji systemowej. Wiemy, że dzieło nasze niosą dalej nasi absolwenci, uczestnicy naszych wydarzeń edukacyjnych i kampanii oraz wiele innych organizacji pozarządowych o podobnej wrażliwości społecznej. Choć tak wiele już osiągnęliśmy, nasza misja wciąż trwa…