Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Działalność naukowa

BADANIA PROWADZONE PRZEZ CNOL

Bariery dla karmienia piersią – raport o stanie karmienia piersią w Polsce. Szyber Beata, Nehring-Gugulska M. 2012

Protokół postępowania w niedoborze pokarmu u matki z wykorzystaniem słodu jęczmiennego. Nehring-Gugulska M. 2015

Protokół leczenia i profilaktyki zapalenia piersi z wykorzystaniem probiotyków dla matek karmiących. Nehring-Gugulska M. Waśko Anna, 2016

Karmienie dzieci odciąganym pokarmem matki – analiza praktyk stosowanych przez matki odciągające pokarm. Kinga Osuch, 2016

Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmiącej i jej dziecku? Kierownicy badania: Żukowska-Rubik M. Nehring-Gugulska M. 2016 część 1 (pediatrzy, pracodawcy, szpitale dziecięce), 2017 cześć 2 (położne POZ, ginekolodzy-położnicy)

Kapturki – wskazania i zastosowanie. Kierownik badania: dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, Autor: Magdalena Castello-Rokicka, 2016

Matki długokarmiące – obserwacja zachowań żywieniowych. Kierownik badania: dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, Konsultacja: dr n. med. Monika Żukowska-Rubik, Autor: lek. Dorota Bębenek, 2016

DOKTORATY W DZIEDZINIE LAKTACJI

 • Kiełbratowska Bogumiła. Wpływ aktywnej pomocy personelu medycznego na przebieg karmienia naturalnego. Rozprawa doktorska. Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk 2006
 • Sztyber Beata. Ocena realizacji standardu WHO/UNICEF przez Polskie położne w zakresie laktacji w Szpitalach Przyjaznych Dziecku. Rozprawa doktorska. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kwiecień 2012
 • Nehring-Gugulska Magdalena. Ocena wiedzy na temat karmienia piersią pracowników ochrony zdrowia zajmujących się poradnictwem laktacyjnym w Polsce. Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. nadzw. Barbary Królak-Olejnik. Śląski Uniwersytet Medyczny. Zabrze. Czerwiec 2012
 • Pietkiewicz Agnieszka. Promocja karmienia piersią w Gdańsku – ewaluacja programu zdrowotnego. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2015
 • Bebko Barbara. Analiza sposobu żywienia, w pierwszym roku życia, dzieci urodzonych przedwcześnie z masą ciała < 2000g hospitalizowanych w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Białymstoku w latach 2011-2012. Rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. Marka Szczepańskiego. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Luty 2016
 • Żukowska-Rubik Monika. Porada laktacyjna jako skuteczny środek w realizacji światowych standardów karmienia piersią. Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, WNoZ, WUM. Wrzesień 2016
 • Pięt Małgorzata. Wpływ czynników środowiskowych na zawartość wybranych metali w mleku kobiecym. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, 2019.
 • Kardziejonek Agnieszka. Czynniki determinujące okres karmienia dzieci mlekiem matki. Rozprawa napisana pod kierunkiem  prof. dr hab. n. med. W. Malinowskiego, WNoZ, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Czerwiec 2019

PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W DZIEDZINIE LAKTACJI

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

 • Wpływ cięcia cesarskiego na rozpoczęcie karmienia piersią i późniejszą laktacjęAnna Piotrowicz, praca magisterska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • Ocena przebiegu karmienia piersią w populacji dzieci 3 letnich na terenie miasta Żory, Joanna Fajdek, praca magisterska 2013

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 • Analiza trudności matek w utrzymaniu laktacji w czasie choroby i hospitalizacji niemowlęcia, Edyta Wójtowicz, praca magisterska

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Oddział Pielęgniarstwa

 • Opieka nad matką i noworodkiem w systemie rooming-inElżbieta Winiarczyk, praca magisterska

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej

 • Problemy laktacyjne kobiet karmiących piersią zgłaszających się do Poradni Laktacyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w RadomiuEwa Wybraniec, praca magisterska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 • Rola położnej w zakresie rozpoczęcia, stabilizacji i podtrzymania laktacji u matek noworodków urodzonych przedwcześnie z bardzo małą urodzeniową masą ciała. Agnieszka Piątkowska, praca licencjacka

Zapisz się na newsletter