Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Działalność naukowa

BADANIA PROWADZONE PRZEZ CNOL

Sztyber Beata,Nehring-Gugulska M. Bariery dla karmienia piersią – raport o stanie karmienia piersią w Polsce, 2012.

Nehring-Gugulska M. Protokół postępowania w niedoborze pokarmu u matki z wykorzystaniem słodu jęczmiennego, 2015.

Nehring-Gugulska M. Waśko A. Protokół leczenia i profilaktyki zapalenia piersi z wykorzystaniem probiotyków dla matek karmiących, 2016.

Osuch K. Karmienie dzieci odciąganym pokarmem matki – analiza praktyk stosowanych przez matki odciągające pokarm, 2016.

Żukowska-Rubik M. Nehring-Gugulska M.kierowniczki badania: Czy Polska jest krajem przyjaznym matce karmiącej i jej dziecku? 2016 część 1 (pediatrzy, pracodawcy, szpitale dziecięce), 2017 cześć 2 (położne POZ, ginekolodzy-położnicy).

Nehring-Gugulska M. – kierowniczka badania, Castello-Rokicka M. – autorka: Kapturki – wskazania i zastosowanie, 2016.

Nehring-Gugulska M. – kierowniczka badania, Żukowska-Rubik M. – konsultacja, Bębenek D.  – autorka: Matki długokarmiące – obserwacja zachowań żywieniowych, 2016.

DOKTORATY W DZIEDZINIE LAKTACJI

Ślizień-Kuczapska Ewa. Analiza czynników, związanych z wystąpieniem pierwszego krwawienia po porodzie u kobiet karmiących piersią. Rozprawa doktorska, Warszawa 2023.

Kiełbratowska Bogumiła. Wpływ aktywnej pomocy personelu medycznego na przebieg karmienia naturalnego. Rozprawa doktorska. Akademia Medyczna w Gdańsku, 2006.

Sztyber Beata. Ocena realizacji standardu WHO/UNICEF przez Polskie położne w zakresie laktacji w Szpitalach Przyjaznych Dziecku. Rozprawa doktorska. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kwiecień 2012.

Nehring-Gugulska MagdalenaOcena wiedzy na temat karmienia piersią pracowników ochrony zdrowia zajmujących się poradnictwem laktacyjnym w Polsce. Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. nadzw. Barbary Królak-Olejnik. Śląski Uniwersytet Medyczny. Zabrze, Czerwiec 2012.

Pietkiewicz Agnieszka. Promocja karmienia piersią w Gdańsku – ewaluacja programu zdrowotnego. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2015.

Bebko Barbara. Analiza sposobu żywienia, w pierwszym roku życia, dzieci urodzonych przedwcześnie z masą ciała <2000g hospitalizowanych w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka UM w Białymstoku w latach 2011-2012. Rozprawa doktorska pod kierunkiem dr hab. Marka Szczepańskiego. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Luty 2016.

Żukowska-Rubik Monika. Porada laktacyjna jako skuteczny środek w realizacji światowych standardów karmienia piersią. Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, WNoZ, WUM, Wrzesień 2016.

Pięt Małgorzata. Wpływ czynników środowiskowych na zawartość wybranych metali w mleku kobiecym. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, 2019.

Kardziejonek Agnieszka. Czynniki determinujące okres karmienia dzieci mlekiem matki. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem  prof. dr hab. n. med. W. Malinowskiego, WNoZ, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Czerwiec 2019.

PRACE LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W DZIEDZINIE LAKTACJI

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Oddział Pielęgniarstwa

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

LAUREACI KONKURSÓW DONIESIEŃ NAUKOWYCH CNOL

XV Jubileuszowy Zjazd CNoL – 2022

1 miejsce:
Skrócone wędzidełko języka, a przebieg karmienia naturalnego u niemowląt. Agnieszka Tokarz

2 miejsce:
Karmienie piersią w trakcie ciąży. Sylwia Złotecka

3 miejsce:
Skład mleka kobiecego a wsparcie społeczne matki karmiącej. Dr hab. Anna Ziomkiewicz-Wichary

4 miejsce:
Ocena satysfakcji seksualnej kobiet w okresie laktacji. Kamila Łabędź-Pietluch

5 miejsce:
Wpływ sposobu porodu na przebieg karmienia piersią w okresie wczesnego połogu. mgr Magdalena Humaj-Grysztar

6 miejsce:
Wpływ stresu psychologicznego matki karmiącej na stężenie prolaktyny i kortyzolu w mleku. Maja Matyas

XVI Zjazd CNoL – 2021

1 miejsce:

Karmienie piersią w tandemie: analiza wartości odżywczej mleka podczas karmienia młodszego i starszego dziecka. Elena Sinkiewicz-Darol1, Urszula Bernatowicz-Łojko1,2, Katarzyna Łubiech3, Iwona Adamczyk1,3, Magdalena Twarużek3, Barbara Baranowska2, Krzysztof Skowron4 and Diane L. Spatz5

1 Human Milk Bank, Ludwik Rydygier’ Provincial Polyclinical Hospital in Torun, Poland;
2 Departament of Midwifery, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland;
3 Department of Physiology and Toxicology, Faculty of Biological Sciences, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland; 
4 Department of Microbiology, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Ludwik Rydygier Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland;
5 University of Pennsylvania School of Nursing & Children’s Hospital of Philadelphia, USA

2 miejsce:

Znaczenie witaminy D. Stężenie witaminy D u kobiet karmiących oraz ich mleku.
Iwona Adamczyk1,2, Agnieszka Pater3, Rafał Rola4, Elena Sinkiewicz-Darol2, Aneta Mańkowska-Cyl3, Magdalena Twarużek1, Grażyna Sypniewska3

1 Katedra Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85 064 Bydgoszcz, Polska; 
2 Regionalny Bank Mleka Kobiecego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87 100 Toruń, Polska;  
3 Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Polska;
4 Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87 100 Toruń, Polska

3 miejsce:

Niezwłoczny kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim – wiedza i nastawienie położnych.
Grażyna Bączek, Nela Kameduła

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

4 miejsce:

Bakterie z rodzaju Lactobacillus w mleku kobiecym
Katarzyna Łubiech, Magdalena Twarużek

Katedra Fizjologii i Toksykologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Konferencja Online CNoL – 2020

Plakaty:

Dieta eliminacyjna – czy nadal stanowi podstawę żywienia matki podczas karmienia piersią
lek. Karolina Karcz

Różnorodność problemów związanych z karmieniem piersią oraz stan poradnictwa laktacyjnego w Polsce
lek. Izabela Lehman

Występowanie problemów laktacyjnych a uwarunkowania społeczno-demograficzne
mgr Nela Kameduła

Prezentacje:

Wpływ czynników środowiskowych na zawartość metali w mleku kobiecym
dr n. med. Małgorzata Pięt

Status antyoksydacyjny mleka kobiet długokarmiących
mgr Agnieszka Chrustek

Obiektywny pomiar umiejętności ssania u noworodków urodzonych przedwcześnie – wpływ wczesnej interwencji terapeutycznej
dr n. hum. Magdalena Czajkowska, mgr Anna Fonfara