Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Piśmiennictwo

Piszesz pracę magisterską, doktorską, habilitacyjną lub przygotowujesz publikację do poczytnego pisma medycznego i potrzebujesz pozycji piśmiennictwa laktacyjnego – ta strona jest dla Ciebie.

Przez lata naszej naukowej działalności zgromadziłyśmy okazałą bazę piśmiennictwa polskiego i zagranicznego w dziedzinie laktacji. Teraz chcemy pomóc Tobie. Po prostu skorzystaj. A jak napiszesz już swoją pracę lub podczas naukowych poszukiwań trafisz na wartościowe doniesienie – wyślij do nas streszczenie, link, uzupełnimy naszą bazę. Nauka o laktacji istnieje! To dziedzina, w której tak samo jak w innych gałęziach medycyny bada się i publikuje całkiem sporo. Część publikacji znajdziesz w dziale PUBLIKACJE. Streszczenia najnowszych prac publikujemy w newsletter – zajrzyj.

MONOGRAFIE DLA PROFESJONALISTÓW

WSKAŹNIKI KARMIENIA PIERSIĄ W POLSCE

NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY I STANOWISKA W SPRAWIE KARMIENIA PIERSIĄ

POSTAWY PERSONELU I ŚRODOWISKO

UMIEJĘTNOŚĆ SSANIA i TECHNIKA KARMIENIA

ZASADY ŻYWIENIA DZIECI

PROFILAKTYKA PRÓCHNICY

LEKI A KARMIENIE PIERSIĄ

PRAKTYKI SZPITALNE SPRZYJAJĄCE LAKTACJI

WCZEŚNIACTWO A KARMIENIE PIERSIĄ

WIEDZA I KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE LAKTACJI

PROBLEMY Z ILOŚCIĄ POKARMU

SKŁAD MLEKA KOBIECEGO

ODCIĄGANIE POKARMU, POSTĘPOWANIE Z MLEKIEM MATKI

METODY PODAWANIA POKARMU DZIECIOM KARMIONYM PIERSIĄ

PRZECIWWSKAZANIA I KONTROWERSJE

ŻYWIENIE MATKI KARMIĄCEJ, ALERGIA U NIEMOWLĄT

ZAPALENIE PIERSI

KORZYŚCI DLA MATKI I DZIECKA

HISTORIA I PROMOCJA KARMIENIA NATURALNEGO

ASPEKTY PRAWNE