Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów — terapeutów wczesnej interwencji

12-godzinny kurs przeznaczony dla specjalistów — logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów, którzy pracują z noworodkami i niemowlętami i chcą poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego.

Celem kursu jest przygotowanie tej grupy zawodowej do pracy w ramach zespołu terapeutycznego w szpitalu lub poradni. Wiedza przekazana na kursie obejmuje zarówno zagadnienia z fizjologii laktacji jak i wprowadza w obszar problemów laktacyjnych wynikających z zaburzeń ssania.  Stawiania diagnozy i podejmowania skutecznej interwencji uczymy w oparciu o Protokół Oceny Umiejętności Ssania(POUS).

Program obejmuje następujące zagadnienia:

– Żywienie mlekiem kobiecym jest ważne dla zdrowia matki i dziecka.
– Fizjologia laktacji – inicjacja, stymulacja, utrzymanie, zakończenie.
– Pierwsze karmienie w kontakcie skóra do skóry (kangurowanie).
– Protokół oceny umiejętności ssania.
– Pozycja matki i dziecka do karmienia.
– Anatomiczne zaburzenia funkcji ssania — ocena funkcji języka, ocena efektywności.
– Czynnościowe zaburzenia funkcji ssania — ocena efektywności.
– Sprzęt wspomagający karmienie – kapturki, smoczki, laktatory.
– Oznaki nieprawidłowego przebiegu laktacji — co mogę zrobić?
– Współpraca w zespole terapeutycznym — logopeda/położna/doradca laktacyjny/lekarz

Kurs odbędzie się w Warszawie, w dniach 24-25 marca 2023r.

Koszt: 1190 zł

ZAPISY

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl lub tel. 725 25 62 11
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia.

Zapisz się na newsletter