Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Z ŻYCIA SZKOŁY

2018

Krzyż Zasługi za uparte dążenie do celu

2 lutego roku dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska otrzymała odznaczenie państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi za całokształt pracy naukowej i szkoleniowej, za zasługi w promocji zdrowia, wspierania kobiet karmiących piersią, edukacji personelu medycznego w zakresie naturalnego karmienia niemowląt. Odznaczenia wręczał w imieniu Prezydenta RP Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz w sali im. Stefana Starzyńskiego mieszczącej się w siedzibie MUW przy Placu Bankowym. Wicewojewoda wręczył 19 odznaczeń państwowych i resortowych.
Wielkie podziękowania dla Wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu – pracowników CNoL, doradców laktacyjnych i wszystkich, którzy w nas wierzą i nas wspierają!


Czerwiec

Przedstawiamy analizę najnowszego piśmiennictwa dotyczącego karmienia piersią i jego rzekomych związków z próchnicą wczesnodziecięcą. Nasze stanowisko jest odpowiedzią na ograniczanie karmienia po 12 mc życia z tego powodu. Uzupełniają je wyniki badań zachowań żywieniowych matek długo karmiących przeprowadzonych w tym roku przez nasz zespół badawczy.


Czerwiec

W czerwcu br. wysłaliśmy list do Ministra Zdrowia wnioskując o refundację porad laktacyjnych na poziomie specjalistycznym oraz WYRÓWNANIE SZANS WSZYSTKICH KOBIET poprzez finansowanie z budżetu procedur i sprzętu koniecznego do pozyskiwania mleka biologicznej matki, dając mu pierwszeństwo przed finansowaniem sztucznych mieszanek. 30 sierpnia otrzymaliśmy odpowiedź, że nasz wniosek NIE JEST ZASADNY! Dlaczego? Ponieważ wszystko w Polsce jest świetnie! Chyba nikt w MZ nie przeczytał załączonego raportu z badań 6000 kobiet! Mieli 2,5 miesiąca! Nikogo to nie interesuje? Przeczytajcie odpowiedź Ministerstwa i pomyślcie, co dalej robimy?

Pełna treść listu do Ministra

Odpowiedź Ministra


Maj

Walczymy o świadczenie – porada laktacyjna podstawowa i specjalistyczna

Wraz z Polskim Towarzystwem Konsultantów i Doradców Laktacyjnych złożyłyśmy dziś w MZ oświadczenie w sprawie wydzielenia świadczenia zdrowotnego – porada laktacyjna podstawowa, udzielana przez każdą położną i specjalistyczna, udzielana przez położna/lekarza – doradcę/konsultanta/specjalistę laktacyjnego. Położne zyskałyby dodatkowe finansowanie, a dyrektorzy szpitali/przychodni możliwość tworzenia specjalistycznych poradni laktacyjnych. Nasze stanowisko poparła Fundacja Rodzić po Ludzku. Pani mgr Ewa Janiuk z Naczelnej Rady Piel i Poł zapewniła, że Rada jest ZA wydzieleniem porady. Szczegóły i rozbieżności do omówienia

Standard porady specjalistycznej jest narzędziem o wysokiej, udowodnionej skuteczności. To nie są duże koszty, kadra doradców/konsultantów jest wyszkolona i czeka na procedurę. Wydatki rzędu 130 mln rocznie na refundację sztucznych mieszanek zostałyby znacznie ograniczone, co byłoby nie lada sukcesem ekonomicznym dla polskiej ochrony zdrowia.


2017

Wrzesień

Nowe wydanie Podręcznika 

Długo oczekiwane nowe wydanie podręcznika Karmienie piersią w teorii i praktyce 2017 już gotowe! Medycyna Praktyczna wielkim nakładem pracy wydała to wspaniałe dzieło. 5 lat w medycynie to przepaść – oczekujcie wielu nowości i zmian. Zapraszamy do sklepiku od jutra!


Dnia 1 kwietnia 2017 r. podczas XXXVII Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie najwyższym Odznaczeniem Izby LAUDABILIS (GODNY  UZNANIA) została uhonorowana dr n. med. Magdalenę Nehring-Gugulską za za szczególne zasługi na rzecz środowiska lekarskiego i ochrony zdrowia, a w szczególności za działalność naukową i edukacyjną w zakresie laktacji i naturalnego karmienia niemowląt.

Odznaczenie przyjęłam w imieniu Was wszystkich.


Będzie Nowelizacja Standardów Opieki Okołoporodowej – weźmiemy w niej udział

Standardy powstały jako konsensus pomiędzy środowiskiem medycznym a stroną społeczną. Szpitale wdrażały je różnie, ale liczyły się z aktem prawnym w randze rozporządzenia. Szkoliły się, aby realizować poszczególne zapisy w praktyce, choć nie przewidziano środków na wdrożenie.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-opiece-okoloporodowej-na-oddzialach-polozniczych.html

Minister Zdrowia dr n.med. Konstanty Radziwiłł w świetle nowelizacji prawa zarządził aktualizację standardów. Jest szansa na poszerzenie i modyfikację tego ważnego dokumentu, zwłaszcza, że zostałyśmy zaproszone do grona ekspertów. Hurra!!!


Dr Magdalena Castello-Rokicka zrobiła rewelacyjne narzędzie pomocne w pracy każdej CDLki – szczegółowy przegląd osłonek/kapturków dostepnych w Polsce. Przeanalizowała dane z ankiet od matek i od doradców. Warto zapoznać się i korzystać z tego sprzętu w prawidłowy sposób znając jego zalety, wady i właściwości. Unikniemy w ten sposób powatarzania obiegowych opinii, a naszą wiedzę jeszcze bardziej oprzemy na dowodach. Artykuł dostępny w Warsztat pracy CDL.


Powstała KLASYFIKACJA PROBLEMÓW LAKTACYJNYCH Z KODAMI ICD 10

Specjalna pomoc dla doradców i konsultantów! Od dziś ład i porządek w nomenklaturze laktacyjnej! Dopasowane rozpoznania i kody ICD10. Pomoc w codziennej pracy! Dostępne w Warsztat pracy CDL.


1 stycznia – mamy własne biuro!

Adres Biura (do korespondencji): ul. Bobrowiecka 9, pokój G-8, 00-728 Warszawa


2016

23.08.2016

List do Ministra po raporcie NIK

Razem z koleżankami z koalicji „Rodzę mam prawa” skierowałyśmy list do Ministra Zdrowia po zapoznaniu się z raportem NIKu dotyczącym realizacji Standardu Opieki Okołoporodowej. Fragmenty dotyczące laktacji są dość przerażające, ale przecież to nic nowego. Codziennie słyszymy to od pacjentek…

Treść listu do pobrania/obejrzenia/przemyślenia


2015

21 – 22 listopada w Krakowie wzięliśmy udział w konferencji Medycyny Praktycznej „Ginekologia i położnictwo”, wykład pt. Najczęstsze problemy z karmieniem piersią wygłosiła dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska.


5-7 listopada – odbyła się II sesja kursu Problemy w Laktacji.


2-3 października odbyło się bardzo ciekawe spotkanie szkoleniowo-towarzyskie organizowane przez Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, tym razem w Toruniu. Konsultanci zwiedzali Regionalny Bank Mleka.


24 – 25 września – rozpoczęliśmy rok szkolny – I sesja kursu Problemy w Laktacji dla 78 nowych adeptek sztuki udzielania porad laktacyjnych. Pierwszy raz dłuższy, ponad 100-godzinny program i wolna niedziela (kurs trwa od czwartku do soboty).

11-12 września uczestniczyliśmy w Krakowskiej Jesieni Pediatrycznej, a 9-10 października w Warszawskiej Jesieni Pediatrycznej – oba wydarzenia organizuje Medycyna Praktyczna. 10 minutowe wystąpienie pt. „Krótkie wędzidełko podjęzykowe – ciąć czy nie ciąć – oto jest pytanie” miała dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, wspierała lek. Katarzyna Raczek-Pakuła.


Odpowiadając na zaproszenie Fundacji Rodzić po Ludzku przystąpiliśmy do Koalicji „Rodzę mam prawa”, która skupia wiele organizacji działających na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej.


5 lutego mieliśmy wielki zaszczyt zaprezentować w polskim Sejmie problemy matek karmiących i niedomogi systemu sprawowania opieki zdrowotnej w tym zakresie. Przedstawiliśmy wyniki badań dotyczących korzyści z karmienia naturalnego dla zdrowia dzieci i matek ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia ryzyka otyłości (lek. Urszula Bernatowicz-Łojko). Pokazaliśmy stan karmienia piersią w Polsce, pragnienia matek i niewydolność systemu w realizacji tych marzeń, 4 kluczowe, systemowe bariery dla karmienia piersią i 4 proste, systemowe rozwiązania do wdrożenia bez wysiłku, bez kosztów, od zaraz, ze szczególnym naciskiem na rolę konsultantów/doradców laktacyjnych, przygotowanych do pracy, skutecznych i profesjonalnych (dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska). Promotorki Karmienia Piersią uświadomiły posłom i pracownikom MZ jak wygląda rzeczywistość polskiej mamy pragnącej karmić naturalnie, czytały wspomnienia matek ze szpitali i z kontaktów z POZ, a także wyniki ankiet dotyczących wiedzy personelu na temat karmienia piersią (Agata Aleksandrowicz, Małgorzata Jackowska, Iza Sztandera, Hanna Krawsz, Iza Frankowska-Olech). Zwieńczeniem był krótki kurs ekonomii mleka ludzkiego – jak szybko z Norwegii robimy Francję tracąc potencjał matek i miliardy złotych, dlaczego dyrektorom szpitali nie opłaca się wdrażać Standardu Opieki Okołoporodowej, zatrudniać specjalistów laktacyjnych, zapewniać sprzętu czy warunków dla pozyskiwania mleka ludzkiego, jak łatwo oszczędzić miliony wydając kilka dobrych decyzji (Tomasz Chodkowski). Debata, w której wzięliśmy udział odbyła się w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości.

Całość spotkania można obejrzeć i wysłuchać: Nagranie

Dla chętnych relacja ze spotkania sejmowego napisana przez jedną z uczestniczek: Relacja ze spotkania


18 stycznia – zakończenie kursu problemy w laktacji. Kursantki zaczynają praktyki i przygotowania do egzaminów.


Kurs dla wykładowców i trenerów odbył się 17-18 stycznia.


2014

Kursy SOO odbyły się ostatnio w Łukowie, Częstochowie, Poznaniu, Wyszkowie, a kursy „wcześniak” w Łodzi i Elblągu.


1-3 grudnia uczestniczymy jako partner w III Międzynarodowym Kongresie Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej w Kołobrzegu.


21 – 22 listopada w Krakowie wzięliśmy czynny udział w konferencji Medycyny Praktycznej „Ginekologia i położnictwo”, wykład pt. Zapalenie połogowe piersi wygłosiła dyrektor CNoL dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska. Wykład dotyczył leczenia zapalenia piersi w sposób właściwy, z ochroną Laktacji, bez drastycznych zabiegów masowania kończących się ropniem piersi.


14-16 listopada – odbyła się II sesja kursu Problemy w Laktacji.


25 – 26 października wzięliśmy udział w 25-leciu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnych Metod oraz w konferencji „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”.


3-5 października – rozpoczęliśmy rok szkolny – I sesja kursu Problemy w Laktacji dla 60 nowych adeptek sztuki udzielania porad laktacyjnych.


19-20 września uczestniczyliśmy w Krakowskiej Jesieni Pediatrycznej, a 17-18 października w Warszawskiej Jesieni Pediatrycznej – oba wydarzenia organizuje Medycyna Praktyczna.


W dniu 30 lipca odbył się w Poznaniu międzynarodowy egzamin dla kandydatów na konsultanta laktacyjnego IBCLC. Egzamin przeprowadzał doświadczony organizator dr Tomasz Sioda. Sala w hotelu Mercure (dawniej Merkury) była dobrze przygotowana, a klimatyzacja działała nad wyraz skutecznie, chłodząc rozpalone głowy zdających.

Do egzaminu przystępowałam w grupie ok. 30 absolwentek kursu “Problemy w laktacji” i konsultantek, które chciały odnowić ważność certyfikatu. Spotkałam stare znajome i było wiele uścisków i radości, mimo stresu. Wszak do egzaminu przystępował mój słynny rocznik 2004, który wtedy dziesięciokrotnie zwiększył liczebność IBCLC w kraju! Wszyscy przygotowywali się do egzaminu w gorączce, co jest w pełni uzasadnione ze względu na panujące w to lato upały.

Egzamin sprawdzał wiele obszarów wiedzy, zdaniem autorów testu, przydatnych w praktyce konsultanta laktacyjnego. Większość pytań nie była zaskakująca i raczej nie było kontrowersji z powodu różnic w standardach obowiązujących w Polsce i na świecie. czasu tez było wystarczająco dużo
Dla mnie, chociaż jestem pediatrą, najbardziej podchwytliwe były pytania do zdjęć, w których chodziło o oszacowanie wieku dziecka… W praktyce zawsze pytam matkę o wiek dziecka oraz sprawdzam w dokumentacji! Może autorom chodziło o umiejętność wykrywania opóźnień w rozwoju psychoruchowym dziecka?

Po egzaminie krótko podzieliłyśmy się wrażeniami i pożegnałyśmy

Na wyniki przyjdzie nam poczekać do października. Trzymajcie kciuki!

Katarzyna Raczek – Pakuła


27-28 maja – kurs SOO-wcześniak w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.


9 maja VII zjazd CNoL w Warszawie gromadzi 300 osób, 54 osoby uzyskały tytuł CDL!


17 – 18 kwietnia nietuzinkowe wydarzenie naukowe w Polsce – międzynarodowy kongres poswięcony laktacji I karmieniu piersia.

Szczególy: http://www.medela.com/IW/en/breastfeeding/for-professionals/congress2015.html


28-29 marca – nowy kurs, pierwsza edycja, wspólnie z WUM: Edukator ds Laktacji!!!


15 marca odbył się egzamin na CDL i składał się z testu 100 pytań. Z puli pytań egzaminacyjnych wykluczono 3 pytania, tak więc maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w teście wynosiła 97. Do testu przystąpiły 62 osoby. Zdało 51 osób co stanowiło 82,26% grupy. Nie zdało 11 osób co stanowiło 17,74% grupy. Za kryterium zdania testu przyjęto przekroczenie progu -1SD, czyli powyżej 63 punktów włącznie, co stanowiło 65% punktów.


28-29 marca – nowy kurs: Edukator ds Laktacji!!!


W marcu odbył się KP SOO w Wejherowie i Jastrzębiu Zdroju.


10-11 luty z nowym kursem dla oddziałów III poziomu referencyjności gościły nas Katowice-Ligota, a z kursem KP SOO – Ustka i Legnica. We wspomnieniach zostały  dania śląskiej kuchni, krzyk mew i Muzeum Miedzi…


W lutym odbył się po raz pierwszy w OITN Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach nowy kurs: Standard żywienia mlekiem matki dzieci chorych i przedwcześnie urodzonych w szpitalach III poziomu referencyjnego. Największe emocje towarzyszyły wykładom o żywieniu matki wcześniaka!?


W dniach 10-11-12 stycznia odbyła się w Warszawie ostatnia sesja kursu Problemy w Laktacji.


W styczniu kursy Karmienie Piersią Standard Opieki Okołoporodowej (KP SOO) odbyły się w szpitalach w Płocku, Bydgoszczy, w Rzeszowie. Oprócz twórczej atmosfery szkolenia w tych miastach wspominamy: Muzeum Secesji, Wyspę Młyńską i cudownie oświetloną starówkę.


2013

Kurs SOO odbył się w Łomży, Koszalinie (z przygodami z powodu śnieżycy) oraz w Pruszkowie i Płocku.


1-3 grudnia uczestniczymy jako partner w II Międzynarodowym Kongresie Ogólnopolskiego Programu Edukacji Poporodowej Szkoła Matek i Ojców Razem Łatwiej w Kołobrzegu.


22 – 23 listopada w Krakowie byliśmy wystawcą na konferencji Medycyny Praktycznej „Ginekologia i położnictwo”, na której wykład wygłosiła wicedyrektor ds. programowych CNoL dr Monika Żukowska – Rubik IBCLC, CDL. Wykład będzie dotyczył leczenia ropnia piersi bez hamowania Laktacji – 5 lat doświadczeń.


19-20 listopada – gościliśmy u gościnnej Fundacji Rodzić po Ludzku na XVII Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Być położną dziś i jutro – jak sprostać wymaganiom współczesności” w Warszawie. Dziękujemy!


17 listopada byliśmy na otwarciu wystawy „Oni też byli wcześniakami” organizowanej z okazji 10 lecia Fundacji Wcześniak i Światowego Dnia Wcześniaka na WUM.


15-17 listopada – II sesja kursu Problemy w Laktacji. Jak my ogarniemy te 70 żądnych wiedzy osób?


14 – 15 listopada zawitaliśmy w Kielcach z kursem Karmienie Piersią – Standard Opieki Okołoporodowej.

18 -19 października odbył się w Krakowie Kurs Karmienie Piersią – Standard Opieki Okołoporodowej.


Poniedziałki z Laktacją

Co miesiąc profesjonaliści w dziedzinie laktacji, pracujący w Warszawie i okolicach, spotykają się na dwugodzinnych szkoleniach służących wymianie doświadczeń (oraz innych ważnych dla naszego środowiska informacji). Inicjatywa ta sprawia, że poznajemy się lepiej i lepiej nam się współpracuje. Ostatni Poniedziałek z Laktacją celebrowano 14 października w gościnnym jak zwykle Centrum Medycznym Żelazna – gwoździem programu była metoda dr Karpa, a wyzwaniem – testy egzaminacyjne. Osłodą zaś – paleta ciast…

Nasze spotkania odbywają się w różnych miejscach w Warszawie, terminy ustalamy na bieżąco. O spotkaniach informujemy się mailowo. Gromadzimy opisy przypadków, pytania, pomysły…


12 – 13 października gościliśmy w Poznaniu prowadząc kurs Karmienie Piersią – Standard Opieki Okołoporodowej.


11 – 12 października w Warszawie, Centrum Nauki o Laktacji uczestniczyło jako wystawca w Warszawskiej Jesieni Pediatrycznej, dorocznej konferencji przeznaczonej dla lekarzy pediatrów, organizowanej przez naszego partnera Medycynę Praktyczną. Nasza oferta edukacyjna cieszyła się sporym zainteresowaniem. Niektóre Panie Doktor podchodziły do nas jak do starych znajomych, witając nas ciepło. Zwłaszcza te Panie, które już były lub są słuchaczkami naszych kursów 🙂


5 października patronowaliśmy Konferencji pt. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego” którą objęliśmy Honorowym Patronatem. Sympozjum odbyło się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.


4-6 października pierwszą sesją w rozpoczął się nasz kurs „PROBLEMY W LAKTACJI”.


W dniach 20-22 września odbyło się, tym razem w Gdańsku, kolejne spotkanie szkoleniowo-integracyjne Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.


6-7 września odbył się V Kurs trenerów CNoL, gwóźdź programu to trening z autoprezentacji pod kierunkiem Piotra Chadzińskiego, poza tym wiele aktualizacji naszej wiedzy i umiejętności.


Lipiec – skonsultowaliśmy wytyczne dotyczące odciągania, przechowywania, podawania pokarmu własnej Matki.


Czerwiec – zgłosiliśmy konsultacje społeczne do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.


Certyfikat CDL 2013 uzyskało 47 osób, PKP – 17 osób. 8 osobom nadano tytuł Honorowego Promotora Karmienia Piersią.


7-8 czerwca 2013 odbył się VI Zjazd CNoL. Zgromadził 240 osób. Zaszczycili go wielce szanowni goście. Rewelacyjna prof. Paula Meier z Chicago, ujmująca prof. Kerstin Uvnäs – Moberg ze Szwecji i doskonali eksperci z Polski. Zjazd, w imieniu ministra Aleksandra Soplińskiego, otworzyła Pani Dagmara Korbasińska dyrektor departamentu matki i dziecka Ministerstwa zdrowia. Był rzeczywiście huczny i uświetnił 10 lat kształcenia konsultantów IBCLC w Polsce. Zjazd współorganizowało: Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, Zakład dydaktyki ginekologiczno – położniczej, Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Medyczne „Żelazna”.


Egzaminy praktyczne dobiegają końca. W Krakowie przystąpiło 21 osób!!! Brawo dla Krakowa i naszych egzaminatorów.


12 h kursy SOO wciąż popularne. Najbliższy w szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie!


Zakończył się cykl kształcenia dla Promotorów Karmienia Piersią. Chętni rozpoczęli praktyki…


Szpital Św. Zofii otrzymał nagrodę IBCLC Care Award jako jedyny szpital w Europie. Nagrodę przyznaje The International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) oraz the International Lactation Consultant Association (ILCA) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Laktacyjnych. Szpital musi m.in. zapewniać opiekę konsultantów laktacyjnych (w tym – IBCLC) 5 – 7 dni w tygodniu. Więcej: http://www.ibclccare.org/directory.html oraz tu: http://www.szpitalzelazna.pl/aktualnosci/wyroznienie-dla-szpitala


Fundacja Bank Mleka Kobiecego zawiadamia, że organizacja pierwszego banku mleka kobiecego w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie została nominowana do Nagrody na Najlepszą Inicjatywę Roku 2012 w ramach konkursu 3Sektor.

http://ngo.um.warszawa.pl/lista-inicjatyw-nominowanych-do-nagrody-mieszka-c-w.

pod numerem 25. Aby oddać głos, wystarczy wypełnić ankietę:

http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktor/s3ktor-2012/glosowanie-mieszkancow

Wśród osób głosujących, które wyrażą na to zgodę, zostaną rozlosowane niespodzianki.

Głosowanie trwa do 26 maja. Laureatów konkursu S3KTOR 2012 zarówno w kategorii Nagroda Mieszkańców, jak i dziesięciu kategoriach tematycznych oraz Grand Prix, poznamy 19 czerwca.


HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO TERAPII WAD WRODZONYCH CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI

Konferencja naukowo-szkoleniowa, IMID 13 kwietnia, Warszawa

Autorami wystąpień byli specjaliści zajmujący się terapią wad rozszczepowych, pracujący w ośrodkach w Polsce i Norwegii.

Na wstępie podkreślono znaczenie holistycznej, a więc multidyscyplinarnej opieki medycznej i pozamedycznej, biorącej po uwagę wszystkie potrzeby dziecka z rozszczepem, także emocjonalne i duchowe. Ważna w holistycznym podejściu jest edukacja pacjenta i jego rodziny, która ma zapewnić czynne uczestnictwo w procesie leczniczym, przy świadomości wynikajacych z terapii ograniczeń. Celem terapii jest zharmonizowany rozwój psychosomatyczny, poprawa estetyki twarzy i uśmiechu.


16 marca – egzamin CDL 2013. Przystąpiło 45 osób, zdało 42.


Zakończyły się 2 edycje kursu Problemy w laktacji. Do grona naszych wykładowców dołączyła Pani dr n. med. Beata Szerstobitow, specjalista medycyny nuklearnej z Warszawy. Dziękujemy! Przed naszymi kursantkami egzamin na CDL 16 marca.


Na 12 h kursy SOO jedziemy od Stargardu Szczecińskiego po Lublin i Puławy.


W poniedziałek 25 lutego odbyła się w Centrum Medycznym Żelazna – Szpitalu św. Zofii w Warszawie Olimpiada Wiedzy o Laktacji, pod egidą Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, Centrum Nauki o Laktacji i wsparciu firmy Medela Polska.


Przed naszymi kursantkami – III sesja drugiej grupy 22-24 lutego, praktyki oraz egzaminy. Powodzenia!


Punkt laktacyjny w Szpitalu Miejskim im. Dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 ma nowy gabinet!

Z programu finansowanego z Urzędu Miasta, we współpracy z CNoL powstał piękny plakat instruktażowy, który zawisł na wszystkich salach matek oraz ulotka. Brawa dla naszej koleżanki Małgorzaty Piliszczuk oraz dla Małgorzaty Zielińskiej za determinację i wiarę w cuda!


W styczniu odbyły się dwa kursy SOO, we Wrocławiu i w Olsztynie oraz trzecia sesja kursu Problemy w laktacji. Do grona naszych wykładowców dołączyła Pani dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska, Klinika Neonatologii Szpitala Klinicznego im. Anny Mazowieckiej w Warszawie. Dziękujemy!


2012

W roku 2012 przeszkoliliśmy łącznie 809 osób na 24 kursach. W latach 2007-2012 łącznie skorzystało z naszych kursów 2055 osób.


Zakończyłyśmy edukację laktacyjną 19 szpitali bardzo udanym kursem SOO w szpitalu klinicznym Dzieciątka Jezus przy pl. Starynkiewicza w Warszawie. Był to 16. kurs SOO w tym roku!


2-4 grudnia byliśmy partnerami międzynarodowego kongresu w Rynie/k. Giżycka organizowanego przez firmę Razem Łatwiej i Pomorski Uniwersytet Medyczny. Wielkie podziękowania dla organizatorów za niezwykłe przeżycia na zamku.


23 – 25 listopada – II sesja kursu Problemy w laktacji.


23 – 24 listopada jesteśmy na konferencji Medycyna Praktyczna Ginekologia


22 listopada – prowadzimy seminarium w Klinice Pediatrii Warszawski ego Uniwersytetu Medycznego


W listopadzie jedziemy do Piły, Gorzowa, Starachowic i Krakowa z nowym programem kursu Karmienie piersią standardem opieki okołoporodowej w związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia.


26-28 października – druga edycja kursu Problemy w laktacji.


14 października patronujemy konferencji pt. Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Problematyka okresu okołoporodowego XXI w. w Polsce organizowanej przez Stowarzyszenie NPR oraz Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału nauki o Zdrowiu WUM.


W dniach 12 -14 października odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowo-integracyjne Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, tym razem w Nysie. Podczas roboczej części programu wysłuchałyśmy wystąpień o opiece nad wcześniakiem w domu, rehabilitacji po zabiegu podcięcia wędzidełka, zasadach BHP w pracy z pacjentką. Przedstawiono nam zarys tematów dominujących na ostatnich konferencjach – Medeli w Warszawie i Neonatologów w Książu. Przeszłyśmy kurs makijażu w Instytucie Kosmetologii i profesjonalną sesję zdjęciową. Pracowałyśmy nad dokumentacją szpitalną przydatną do realizacji standardu opieki okołoporodowej. Wysłuchałysmy rekomendacji nowości książkowych szczególnie przydatnych w naszej praktyce. Rozwiązywałyśmy trudny test przygotowujący nas do recertyfikacji dyplomów. Naukę przeplatałyśmy zwiedzaniem uroczej Nysy i wesołymi biesiadami. Była okazja do miłego pobycia razem.  Umówiłyśmy się na następne spotkanie pod koniec kwietnia – na północy Polski. Z radością powitamy wśród nas nowe Panie – doradców i konsultantów laktacyjnych, absolwentki i kursantki CNOL!!!


12-13 października jesteśmy na konferencji Warszawska Jesień Pediatryczna.


5-7 października – pierwsza edycja kursu Problemy w laktacji.


21-23 września – kurs Karmienie piersią w codziennej praktyce.


21-22 września jesteśmy obecni podczas Krakowskiej Jesieni Pediatrycznej.


21 – 22 września jesteśmy w Konferencji „Karmienie piersią – kawa na ławę” organizowanej przez Medela Polska i Katedrę Żywienia SGGW w Warszawie.


1 września – kurs trenerów CNoL w Warszawie.


Medycyna Praktyczna zamieszcza kontakty do doradców i konsultantów laktacyjnych na portalu Pediatria.mp.pl.


Uczestniczymy w Jesieni Pediatrycznej 2012 i Jesieni Ginekologicznej 2012 oraz w Kongresie międzynarodowym w Rynie.


2 czerwca odbyła się promocja pierwszej, obszernej monografii na temat karmienia piersią. Jej autorami są nasi wykładowcy. Ma 400 stron, twardą okładkę, 200 kolorowych zdjęć i rysunków. Wydawcą pozycji jest wydawnictwo Medycyna Praktyczna.


2 czerwca zapraszamy na V Zjazd Centrum Nauki o Laktacji pt. Karmienie piersią bez barier, który odbędzie się w Kinie Wisła w Warszawie. Zgromadził 170 osób. Wręczono 50 tytułów CDL, po raz pierwszy 9 PKP oraz wyróżniono 9 Honorowych Promotorów Karmienia Piersią. Zjazd uświetnili znakomici goście oraz wykładowcy. Film Bobasy wywarł na zgromadzonych niesamowite wrażenie.


Konferencja „Laktacyjna Metamorfoza” zorganizowana prze Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, odbyła się w Poznaniu w dniach 20-21 kwietnia br.

Wśród różnorodnej tematyki warsztatów i wykładów pojawiła się absolutna nowość – zagadnienia związane z zaburzeniami dna miednicy. Fizjoterapeuta pan Michał Koszla omówił rolę osób wspierających kobietę w połogu, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalistów w dziedzinie laktacji, w profilaktyce zaburzeń dna miednicy, które wynikają z niewłaściwej pozycji przyjmowanej przy karmieniu.

Wysłuchaliśmy ciekawych opisów dwu przypadków pacjentek, które przedstawiły panie Henryka Mośkowiak, CDL i Magdalena Nehring-Gugulska, IBCLC.

Agnieszka Pietkiewicz, psycholog, IBCLC, przedstawiła zagadnienia opieki nad osobami po śmierci dziecka i konieczność kompetentnej pomocy laktacyjnej tym matkom.

Małgorzata Pers, IBCLC , zaproponowała quiz laktacyjny, który był niełatwą powtórką przed egzaminem…

Pani przewodnicząca Barbara Królak-Olejnik zaprezentowała dzieje PTKiDL i jego bieżące zadania. Pani Justyna Tołłoczko, neonatolog, wyczerpująco omówiła zagadnienie żółtaczek noworodkowych w kontekście karmienia piersią. Pani Paulina Stopnicka-Stolarska, neurologopeda, zapoznała nas z zagadnieniami karmienia dzieci z rozszczepem podniebienia.

Panie Agnieszka Pietkiewicz, IBCLC i Joanna Żołnowska,IBCLC przestawiły program, który wcieliły wżycie w Gdańsku: „Karmienie naturalne dziecka, jako profilaktyka niekorzystnych wpływów środowiska”.

Panie Magdalena Nehring-Gugulska, IBCLC i Malwina Okrzesik, IBCLC zaprezentowały specyfikę certyfikatów umiejętności: konsultanta i doradcy laktacyjnego.

Pan Aleksander Waśniowski, parazytolog, zapoznał nas z zagadnieniem toksoplazmozy i boreliozy w kontekście karmienia piersią. Pani Magdalena Stawicka, psycholog przedstawiła tematy związane z emocjami po porodzie i rolą profesjonalistów w dziedzinie laktacji w tym okresie.

Pani Agnieszka Czerniak, logopeda, przedstawiła rolę wczesnej terapii logopedycznej w kształtowaniu prawidłowych wzorców motoryki jamy ustnej.

Ze zdarzeń towarzyszących – warto wspomnieć o: walnym zebraniu, w czasie którego do PTKiDL przyjęto 13 nowych członkiń, o uroczystej kolacji w czasie której cieszyłyśmy się świeżo obronionym doktoratem „laktacyjnym”pani Beaty Sztyber oraz o wycieczce krajoznawczej po Poznaniu z Ewą Masełkowską-Stępnik w roli przewodnika.


Dwa doktoraty z dziedziny laktacji obronione wiosną 2012!

Obroniła się dr n. o zdr. Beata Sztyber i dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska. Oba doktoraty dotyczyły podobnej dziedziny – kształcenia. Prace badały poziom wiedzy w zakresie laktacji personelu medycznego opiekującego się matką i dzieckiem w Polsce oraz zaangażowanie tego personelu w poradnictwo laktacyjne. Wnioski są dość smutne dla kształcenia przeddyplomowego, ale pocieszające dla kształcenia podyplomowego. Czekamy na wykłady i publikacje, które może poruszą naszych decydentów…

Powstaje strona CNoL na facebooku.


Powstaje Rada Naukowa CNoL.


24 marca – odbył się egzamin teoretyczny na CDL. Zdało 57 osób spośród 64 zdających.


Ukończyliśmy trzecią sesję kursu Problemy w laktacji pierwszej grupy. Nie obyło się bez przygód, ale wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy ukończenia i szykują się do odbywania praktyk. Druga grupa odbędzie III sesję w lutym.


Kolejny kurs Standard opieki okołoporodowej odbędzie się w lutym w Szczecinie.


JUBILEUSZ 100-LECIA SZPITALA ŚW.ZOFII W WARSZAWIE

1912 – 2012

W tym roku w naszym szpitalu obchodzimy wspaniały jubileusz. Szpital Św. Zofii został założony w 1912 roku dzięki staraniom doktora Stanisława Zaborowskiego. Był pierwszym szpitalem położniczym w Warszawie. Został zbudowany dzięki funduszom miasta oraz prywatnego ofiarodawcy Leona Goldstanda, którego życzeniem było, by szpital nosił imię jego zmarłej przy porodzie matki. Przez kolejne dziesięciolecia szpital przechodził kolejne zmiany w zakresie architektury budynku i struktury oddziałów. Najbujniejszy okres w historii szpitala to ostatnie 20-lecie pod kierownictwem doktora Wojciecha Puzyny. Szpital jest liderem w zakresie nowoczesnej opieki okołoporodowej i ginekologicznej, obejmuje pacjentki i noworodki opieką na III poziomie referencyjności. Jednocześnie promuje od lat poród bliski naturze i karmienie piersią. Od kilku lat w naszym szpitalu rodzi się ponad 4500 dzieci każdego roku, co daje szpitalowi czołowe miejsce wśród warszawskich szpitali. Szpital zajął I i II lokatę w kolejnych edycjach akcji „Rodzić po ludzku”, został nagrodzony certyfikatem Szpital Przyjazny Dziecku i przeszedł dwie recertyfikacje, zdobył Międzynarodowy Certyfikat Jakości ISO 9001:2008. Jest również akredytowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; wyniki tegorocznego audytu zapewniają szpitalowi 4 miejsce wśród 112 szpitali z całego kraju.

W tym roku, na jubileusz 100-lecia, został oddany do użytku nowy budynek, w którym miejsce znalazły nowy blok porodowy,operacyjny, patologii ciąży , wcześniaków i patologii noworodka, a ginekologia i położnictwo zyskały dodatkową powierzchnię.

Kolejne mocne strony szpitala to zgrany zespół i to, co podkreślają pacjentki – życzliwe i partnerskie do nich podejście.

Szpital jest wyjątkowy jeszcze pod jednym względem – liczby osób z certyfikatami IBCLC lub CDL. Jest to zjawisko niepowtarzalne w skali kraju i nie tylko. Pracuje tu obecnie lub pracowała w przeszłości grupa kilkudziesięciu konsultantów i doradców laktacyjnych, którzy tu właśnie „zarazili się” pasją do poradnictwa laktacyjnego i zbierali pierwsze szlify i doświadczenia. Szpital i poradnia laktacyjna stanowią bazę szkoleniową i egzaminacyjną dla kursantów Centrum Nauki o Laktacji, a współpraca ta trwa już 5 lat.

Z okazji jubileuszu 100-lecia odbyła się uroczysta gala z wręczeniem odznaczeń pracownikom, wspomnieniami i występami zaprzyjaźnionych artystów. Zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, ze wszyscy albo urodzili się w Św. Zofii albo przyszły tu na świat ich dzieci.

Dobrze jest pracować w takim miejscu i mieć udział w tworzeniu jego historii.

Monika Żukowska-Rubik

Katarzyna Raczek-Pakuła


2011

W roku 2011 zrobiliśmy 19 kursów, podczas których przeszkoliło się 668 osób! To pierwszy rok, kiedy były dwie edycje kursu Problemy w laktacji.


Spotkanie z Barbarą Wilson – Clay 22 listopada o 16.30 w Amicusie przy ul. Hozjusza 2 w Warszawie jest zaplanowane w formie warsztatu, na którym my – polskie konsultantki zaprezentujemy ciekawe, trudne przypadki, z dobrym lub niedobrym zakończeniem i przedyskutujemy je razem z naszym gościem. Będzie to świetna okazja do wymiany doświadczeń i na pewno nauczenia się czegoś nowego. Jeśli chciałybyście na tym spotkaniu podzielić się historią swojej pacjentki i omówić ją wspólnie, zapraszamy.


18-21 listopada i 2-4 grudnia – dwie edycje drugiej sesji kursu Problemy w laktacji.


Kurs Standard Opieki Okołoporodowej w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.


Kursy Standard Opieki Okołoporodowej idą pełną parą. Najbliższy w Gdańsku, potem Łódź i nawet… Warszawa.


Szkoły Żon ruszyły: we Wrzeszczu, Oliwie i Gdyni-Redłowie. Szkoła Mam w bieżącym roku nie ruszyła. Po prostu nie zawiązała się grupa. Myslimy o otworzeniu grupy wsparcia dla liderek.


Dwie edycje pierwszej sesji kursu Problemy w laktacji za nami. Wzięło udział ponad 80 osób.


Szkoły Żon ruszyły w Warszawie i Trójmieście

Powstaje Szkoła Żon w Koszalinie za przyczyną dzielnej Marzenki Kaczorowskiej.


W piękne jesienne dni 14-15 października odbyło się II Spotkanie Szkoleniowo – Integracyjne Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Tym razem gościliśmy w Stacji SGGW „Arboretum” w Rogowie k/Łodzi.

Ukoronowaniem wieczoru było ognisko i grill, czyli czas na zabawę i smakołyki lokalnej kuchni. Mogłyśmy się wreszcie nagadać do woli o naszych sprawach. Nie widziałyśmy się całe lato!

Następnego dnia nie tak bardzo rano poszliśmy na wycieczkę do Rogowskiego Arboretum podziwiać okazy drzew i krzewów z całego świata, pysznie wyglądające w jesiennej szacie. Po spacerku znów zasiedliśmy w sali wykładowej zmierzyć się z quizem przygotowującym do egzaminu na IBCLC i wysłuchać o karmieniu piersią podczas katastrofy nuklearnej.
Po sutym obiadku pożęgnaliśmy się i obiecaliśmy sobie następne spotkanie.


14-15 października wzięliśmy udział w konferencji Jesień Pediatryczna 2011 organizowanej przez Medycynę Praktyczną – Pediatria. Mieliśmy stolik, na którym prezentowaliśmy wydawnictwa na temat laktacji oraz promowaliśmy nasze kursy.


12 października ogłoszono wyniki największego badania podjętego w Wielkiej Brytanii, finansowanego przez Economic and Social Research Council (240 000 funtów) wykonanego przez grupę naukowców z Uniwersytet Essex (ICER) i Uniwersytetu Oxford. Badania prowadzono w oparciu o grupę badawczą Milennium Cohort Study (18 ooo dzieci) oraz Avon Longitudinal Study of Parents and Children (12 000 dzieci).

http://www.iser.essex.ac.uk/projects/breastfeeding


Na naszej stronie nowy dział: PUBLIKACJE, a w nim: Słownik ang-pol terminów laktacyjnych oraz polska wersja Stanowiska ESPGHAN w sprawie karmienia piersią.


Kursy Standard Opieki Okołoporodowej idą pełną parą. Najbliższy w Opolu, następny w Olsztynie, potem w Gdańsku.


Najbliższy kurs Problemy w laktacji już 30 września. rusza pierwsza edycja kursu Problemy w laktacji. Kolejna edycja odbędzie się 21 października. Kursy zgromadziły ogromną grupę przyszłych doradców laktacyjnych. Cieszymy się, choć czeka nas ogrom pracy…


15 września odbył się pierwszy kurs Promotor Karmienia Piersią. Prowadzące przekazały przyszłym promotorom entuzjazm i wytyczne dotyczące organizowania działań promocyjnych na szeroką skalę. Przekazały w dobre ręce to, czym zajmowały się przez 10 lat pracy w organizacji promującej karmienie. Nasi adepci rozpoczną praktyki. To tytuł stworzony z myślą o osobach bez wykształcenia medycznego, które mając dobre doświadczenia z karmieniem piersią, pragną służyć innym matkom oraz podejmować działania promocyjne na terenie społeczności lokalnych.


Nasze kursy wdrażające Standard Opieki Okołoporodowej w zakresie karmienia piersią jeżdżą po Polsce od Bałtyku po Sudety. Mamy nadzieję na zmiany w opiece okołoporodowej. Nasi wykładowcy robią co mogą.


20 sierpnia odbył się Kurs trenerów. Było to bardzo cenne, praktyczne szkolenie dla starych i nowych trenerów CNoL.


20 lipca Minister Zdrowia podpisała rozporządzenie wprowadzające do szpitali państwowych nowe stanowisko: edukator ds. karmienia piersią. Nie byliśmy zaproszeni do konsultacji społecznych. Szkoda!


Zjazd absolwentów, pracowników i sympatyków CNoL odbędzie się 3 czerwca (piątek). Gościć będziemy m.in. prof. Marię Kornacką (Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie) i dr n. med. Dariusza Gruszfelda (Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka). Będzie też gość specjalny z zagranicy!!! Tak jak rok temu będzie też kobiecy kram FTK. Gościem specjalnym, długo oczekiwanym będzie Barbara Wilson-Clay, autorka znanego atlasu The Breastfeeding Atlas, doświadczona, utalentowana konsultantka laktacyjna z Teksasu, o unikalnym warsztacie pracy, którego warto się nauczyć.


Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych zwiera swoje szeregi!

Prosimy koleżanki, które należały do Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych przy KUKP, a chcące wstąpić do nowego, odmłodzonego Towarzystwa o zajrzenie na stronę: www.laktacja.org.pl i o złożenie deklaracji członkowskiej.

Zapraszamy wszystkie osoby, pełniące piękną misję poradnictwa laktacyjnego do wstąpienia do naszego Towarzystwa.

Czekamy na Was!

W imieniu zarządu PTKiDL – Katarzyna Raczek-Pakuła, skarbnik


Tegoroczne kandydatki na CDL ukończyły teoretyczną edukację i rozpoczynają praktyki. Jest ich prawie 60!


Na ręce Pani Minister Ewy Kopacz przesłaliśmy list zwracający uwagę na konieczność podjęcia dalszych kroków w celu zorganizowania systemu wsparcia matki karmiącej w ślad za zapisem w „standardzie opieki okołoporodowej”: Położnicy zapewnia się poradnictwo laktacyjne. Czekamy na odpowiedź.


8-10 kwietnia w Warszawie odbył się kurs „Karmienie piersią w codziennej praktyce”. Uczestniczyły w nim 33 osoby, głównie położne z oddziałów położniczo-noworodkowych. Po raz pierwszy uczestniczyły w nim kandydatki do tytułu Promotor karmienia piersią. To tytuł stworzony z myślą o osobach bez wykształcenia medycznego, które mając dobre doświadczenia z karmieniem piersią, pragną służyć innym matkom oraz podejmować działania promocyjne na terenie społeczności lokalnych. Po jesiennym kursie – kandydatki – rozpoczną praktyki.


CNoL czynnie włącza się w proces wdrażania standardu opieki okołoporodwej. Nasz kurs „Karmienie piersią – standardem w opiece okołoporodowej” uzyskał akredytację Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych. Ofertę przedstawiono szpitalom i konsultantom wojewódzkim ds. pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego. Do 7 kwietnia – terminu wdrożenia standardu – czasu jest niewiele!


25-26 marca i 1-2 kwietnia odbył się pierwszy kurs pt. Karmienie piersią standardem opieki okołoporodowej w Starogardzie Gdańskim. Wziął w nim udział cały personel medyczny szpitala! Za gościnę dziękujemy! Następny kurs z tego cyklu odbędzie się w Mielcu


19 marca o godzinie 10.30 w Centrum Konferencyjnym Koara ul. Poligonowa 30 w Warszawie odbył się EGZAMIN teoretyczny na CDL. Wzięło w nim udział 46 osób. Test składał się ze 100 pytań testowych. Średnia wyniosła 74,6%, najwyższy wynik 92%. Test zaliczało 67%. Test zdało 40 osób. Rozpoczęły się już egzaminy praktyczne.


Witamy nową placówkę, w której będą odbywać się praktyki. Jest nią Szpital Kliniczny przy ul. Karowej w Warszawie. Cieszymy się, że powstanie tam poradnia laktacyjna!


29 stycznia w kościele św. Jakuba w Warszawie została odprawiona Msza Sw. w rocznicę odejścia do Pana naszej patronki śp. Ani Oslislo.


14-16 stycznia odbyła się III sesja kursu „Problemy w laktacji”.


Szpital Pro Familia rozpoczyna działalność w styczniu 2011r. Mieści się w zaprojektowanym ze smakiem nowym budynku, pełnym światła i dobrej energii. Życzymy powodzenia w realizacji wszystkich nowych zadań.


2010

W 2010 roku przeszkoliliśmy 228 osób.


17 grudnia odbyło się jednodniowe szkolenie współorganizowane przez CnoL i Szpital Specjalistyczny Pro Familia w Rzeszowie pt. „Karmienie piersią w praktyce szpitala”. Szkolenie było poświęcone praktycznej realizacji zapisów nowego standardu opieki okołoporodowej w odniesieniu do wspierania karmienia piersią. W szkoleniu wziął udział ponad 50-osobowy zespół położnych. Panie wykazały się dużą wiedzą w zakresie pomocy mamie karmiącej, świetnie radziły sobie z rozwiązywaniem zadań praktycznych zadawanych przez wykładowców.


W grudniu uczestniczki kursu „Problemy w laktacji” rozpoczną szkolenie praktyczne. W tym roku na liście placówek, w których odbywają się praktyki pojawiły się nowe – Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Toruń.


W Gdańsku ruszyły dwie grupy Szkoły Żon pod wodzą Magdy Misztak-Holi. Brawo! 

W Warszawie – Chotomowie grupy prowadzą: Marzenka Kaczorowska, Ania Czapska i Edytka Czaplicka. 

W Warszawie – Marysinie Szkoła Twórczych Kobiet ma w programie zajęcia tańca terapeutycznego. 


Na stronie CNoL rusza sklepik internetowy.


19-20 listopada CNoL był reprezentowany na zjeździe Medycyny Praktycznej – Ginekologia przez p. Magdalenę Nehring – Gugulską i p. Marię Kaletę. Ginekolodzy wysłuchali wykładu pt. Jak przekonać pacjentki do karmienia piersią? Odbiór był bardzo pozytywny. Materiały znikały ze stolika…


19-21 listopada odbyła się II sesja kursu Problemy w laktacji. 


18-19 listopada w Józefowie koło Warszawy odbędzie się VIII Warszawskie Forum Żywieniowe.


Od listopada wydajemy miesięcznik CNoLNews dostarczany czytelnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Otworzyliśmy Forum dla matek i profesjonalistów oraz sklepik internetowy.


W dniach 21-23 października odbył się w Bazylei w Szwajcarii kolejny kongres Europejskiego Stowarzyszenia Konsultantów Laktacyjnych VELB-ILCA. Organizacja uchwałą walnego zebrania zmieniła nazwę na ELACTA. W skład zarządu weszła ponownie nasza koleżanka Jolanta Nurek, która piastuje funcję skarbnika.

W kongresie uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa konsultantek z naszego kraju. Na stoisku polskim z dumą i wdziękiem przezentowałyśmy wydawnictwa KUKP, CNoL, RMKL i promowałyśmy naszą nową organizację: Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Zawarłyśmy ciekawe znajomości. Polki, od lat pracujące za granicą, z radościa do nas dołączały na przerwach, dzieląc się z nami doświadczeniami zawodowymi.

Ogólne wrażenie z kongresu jest optymistyczne: jesteśmy na bieżąco z aktualna nauką o laktacji!


19 października Sąd Rejonowy w Gliwicach wpisał do rejestru Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. 


Gratulujemy koleżance Monice Żukowskiej-Rubik pomyślnego zdania egzaminu specjalizacyjnego. 


8 października odbyło się 6- cio godzinne szkolenie pracowników szpitala i POZ w Otwocku. 


Jesteśmy bardzo dumne, że tak wiele naszych poprawek weszło do ogłoszonego 23 września standardu opieki okołoporodowej. Z wizytą dziękczynną byłyśmy w Departamencie Matki i Dziecka 2 lutego.


15 lipca w Warszawie odbyło się szkolenie trenerów CNoL z udziałem naszego szkoleniowca. Spotkanie udane pomimo gorąca!


Dnia 15 maja odbył się III zjazd CNoL z udziałem znamienitych prelegentów m.in. prof. Hanny Szajewskiej i dr hab. n. med. Zenona Halaby. Podczas zjazdu szkoła przyjęła imię Anny Oslislo.


Sezon szkoleniowy 2009/10 za nami. Odwiedziliśmy Gdańsk, Poznań, Wrocław, Iławę. Zakończył się Kurs „Problemy w laktacji”.


Dnia 1 lutego odeszła do Pana nasza koleżanka dr n. med. Ania Oslislo.


Zgłosiliśmy poprawki do opr. przez Ministerstwo Zdrowia Standardu opieki okołoporodowej. Niestety w pierwotnym kształcie wiele mu brakuje do ideału…


2009

W roku 2009 przeszkoliliśmy 143 osoby.


29 sierpnia odbyło się spotkanie wykładowców i trenerów CNoL  w FZZ Metalowcy ul. Długa 29 w Warszawie. Program bardzo ciekawy i bardzo napięty. Nowością była wymiana doświadczeń z grupą rehabilitantów NDT-Bobath i neurologopedów pod wodzą p. Pawła Zawitkowskiego.


6 czerwca odbył się II ZJAZD CNoL w Centrum Konferencyjnym Koara EXPO w Warszawie. Uczestniczyliśmy w bardzo owocnym szkoleniu dla pracowników CNoL. O 12.00 rozpoczęła się część wykładowa pod hasłem Światowego Tygodnia Promocji Kamrienia Piersią „Karmienie piersią – lekarstwem na kryzys!”. Wymiana myśli, doświadczeń, nowości…emocje sięgały zenitu! Podczas zjazdu 36 naszych absolwentek odebrało certyfikaty CDL. Zjazd wsparła firma MEDELA.


8 marca o godzinie 10.00 odbył się egzamin teoretyczny na Certyfikat Doradcy Laktacyjnego. Przystąpiło 38 osób. Średnia wyników sięgnęła 70%. Maksymalny wynik zdobyły 2 osoby – 86,25%. Zdały 33 osoby przekraczając próg 62%.


13 – 15 lutego odbył się kurs dla Liderów grup wsparcia i prowadzenia poradnictwa laktacyjnego na poziomie podstawowym w Poznaniu. Przeszkoliło się ponad 30 osób. Kurs zorganizowało Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękujemy!


2008

W roku 2008 przeszkoliliśmy 109 osób.


31 maja w Centrum Konferencyjnym Koara EXPO w Warszawie odbył się  pierwszy Zjazd szkoły. Współorganizatorem zjazdu była firma INTERTOM, wyłączny dystrybutor sprzętu laktacyjnego firmy MEDELA. Wykładowcy wzięli udział w szkoleniu z technik aktywnego nauczania prowadzonym przez trenera panią Małgorzatę Kiljańską. Następnie wysłuchano kilku wykładów, między innymi doskonałego wykładu Dr n. med. Barbary Baranowskiej o historii poradnictwa laktacyjnego na przestrzeni wieków. Dr Elwira Solińska rozjaśniła nam jak ważna jest Dyrektywa unijna dla ochrony karmienia piersią i skomentowała obowiązujący w Polsce Model żywienia dzieci. Atrakcją zjazdu był gość z zza granicy: Dr Marc Cregan – australijski naukowiec i badacz kobiecego mleka, odkrywca komórek macierzystych w pokarmie kobiecym. Na zakończenie nowi doradcy otrzymali certyfikaty CDL.


28 maja Zarząd Główny Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią przekazał naszą placówkę edukacyjną nowej osobie prawnej Fundacji Twórczych Kobiet. Fundacja  podjęła szereg działań, aby placówka mogła działać i rozwijać się. Uzyskano wszelkie dokumenty pozwalające na działalność edukacyjną, zapewniono bazę dydaktyczną, zmodyfikowano strukturę organizacyjną , zaktualizowano programy nauczania i rozpoczęto nabór na jesienne kursy.


9 marca egzamin teoretyczny  na CDL zdało 25 z 27 zdających. Średnia wyników osiągnęła 77%. Maksymalny wynik 88% osiągnęły 3 osoby. 2 osoby skierowano na egzamin poprawkowy, ale nie zdały go. Szkolenie praktyczne odbyło 23 osoby. 18 osób zdało egzamin praktyczny.


2007

W roku 2007 przeszkoliliśmy 81 osób.


W lipcu 13 spośród 14 naszych absolwentek, które zdały egzamin teoretyczny na CDL, zdało egzamin na Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego IBCLC.


4 marca o godzinie 9.00 w Warszawie 34 osoby przystąpiły do pierwszego w Polsce egzaminu teoretycznego na Certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego. Poziom egzaminu był zadowalający, średnia wyników osiągnęła 77%. Najlepsza kandydatka osiągnęła 92%. 4 osoby nie przekroczyły progu 66%. 21 kandydatek  przystąpiło do egzaminu praktycznego, a zdało go 18 osób (85,7%).


2006

12 września została powołana niepubliczna placówka edukacyjna:  Centrum Nauki o Laktacji CNoL przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią. Rejestracja w urzędzie miasta Warszawy nastąpiła 20 listopada 2006, działaność miała zacząć 1 grudnia 2006, jednak faktycznie rozpoczeła ją z początkiem roku 2007.