Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Centrum Nauki o Laktacji miało zaszczyt gościć lekarzy, pielęgniarki i położne
oraz wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie problematyką laktacji na 
 
XV Jubileuszowym Zjeździe połączonym z hybrydową konferencją szkoleniowo-naukową pt.

 Karmienie piersią – ku przyszłości 

Zjazd odbył się się on-line i stacjonarnie w Warszawie w dniach 10-11 czerwca 2022 roku.

Serdecznie dziękujemy za udział, za wysiłek włożony w przyjazd, za ciekawe pytania, za pozytywne nastawienie i dobrą zabawę przy muzyce. Wykładowcy dziękują za dobre przyjęcie, a młodzi naukowcy za szansę na debiut w życzliwym gronie. Wszyscy wypadli doskonale i zapewnili nam wysoki poziom merytoryczny. Zawsze chcemy być te 3 kroki do przodu i dostarczać Wam wiedzę z najwyższej półki. W Galerii już pierwsze fotki ze Zjazdu.
Do zobaczenia ZA ROK.
Uważamy konferencję Karmienie piersią – ku przyszłości za zakończoną sukcesem!  


Goście specjalni

Na tegorocznym, jubileuszowym zjeździe miałyśmy zaszczyt gościć dwie postacie z międzynarodowej sceny laktacyjnej:

prof. Donna Geddes

Profesor Uniwersytetu Zachodniej Australii. Jest dyrektorką Grupy Badawczej Ludzkiej Laktacji (Human Lactation Research Group), utworzonej przez profesora Petera Hartmanna. Donna Geddes wykorzystuje ultrasonografię (USG) do badań anatomii i fizjologii kobiecych piersi oraz jamy ustnej dziecka. To ona odkryła, że znana nam przez dziesiątki lat anatomia gruczołu piersiowego jest inna! Odkryła również, że mechanizm ssania piersi przez niemowlę jest inny niż dotychczas myśleliśmy. Użyła do tych badań najnowocześniejszego sprzętu i technologii. Obecnie zajmuje się badaniem czynników kontrolujących apetyt, obecnych w mleku kobiecym. Bada opróżnianie żołądka u noworodków donoszonych i wcześniaków oraz odruch wypływu mleka podczas odciągania. Interesuje się również zależnością pomiędzy składem mleka kobiecego na wzrostem, rozwojem i zdrowiem niemowląt. Prof. Geddes jest członkiem Australijskiego Towarzystwa Żywienia (Nutrition Society of Australia) oraz przygotowuje się do roli prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Ludzkim Mlekiem i Laktacją (International Society for Research in Human Milk and Lactation). Profesor Geddes opublikowała podnad 170 artykułów, liczne rozdziały w książkach, oraz otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę Healthy Children Faculty Award (2007) oraz nagrodę Wczesnej Kariery Badawczej od Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Ludzkim Mlekiem i Laktacją  (2008).  

Więcej informacji:
https://profdonnageddes.com/
http://humanlactationresearchgroup.com/

Barbara Wilson-Clay

Rozpoczęła wspieranie matek karmiących jako liderka La Leche League w USA w 1981 roku i przyczyniła się do powstania standardów kształcenia, egzaminowania, a obecnie zawodu konsultanta laktacyjnego (IBCLC). Sama została konsultantem IBCLC w 1987 roku. Od roku 2008 jest Członkiem Specjalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów Laktacyjnych (ILCA). Od 25 lat prowadzi prywatną praktykę w Austin w stanie Teksas. Jest członkiem wielu lokalnych, krajowych i międzynarodowych zarządów i koalicji na rzecz promocji karmienia piersią. Jej badania i komentarze są szeroko publikowane. Barbara pomogła w tworzeniu i pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Mleka Kobiecego w Austin. Działała w Komisji etyki Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych. Jest aktywną wolontariuszką lobbującą na rzecz uznania karmienia piersią za ważne zadanie z zakresu zdrowia publicznego w Teksasie.

  • Członek Specjalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantów Laktacyjnych (FILCA)
  • Wiceprezes Zarządu Banku Mleka Kobiecego w Austin
  • Członek grupy lobbującej Zdrowe matki, zdrowe dzieci w Austin
  • Członek Koalicji na rzecz Karmienia Piersią w Teksasie
  • Członek Zarządu ds Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych 1997- 1999
  • Współautor 6-tej edycji Atlasu Karmienia Piersią.

Barbara była już trzykrotnie w Polsce i spotkała się ze wspaniałym przyjęciem. Lubi tu wracać. Dzieli się swoim doświadczeniem, ale uwielbia słuchać naszych historii. Jest dla nas wzorem konsultanta, uczymy się od niej nie tylko najnowszej wiedzy, ale też wnikliwego badania i niezwykłego podejścia do pacjenta.

WYKŁADOWCY

dr n.med. Magdalena Nehring-Gugulska

Lekarz, pierwsza konsultantka IBCLC w Polsce (1996-2021), CDL, dyrektor Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet. Praktykuje w poradni laktacyjnej Concept Medica w Warszawie. Autorka licznych publikacji popularnych i naukowych. Matkom znana z popularnego poradnika „Warto karmić piersią” i strony www.doktormagda.med.pl. Współpracuje z wydawnictwem branżowym Medycyna Praktyczna, gdzie była jednym z inicjatorów i twórców pierwszego polskiego podręcznika dla specjalistów ds. laktacji pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce”. Wieloletni wykładowca i współautorka programów kształcenia podyplomowego m.in. „Problemy w laktacji” oraz „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Zorganizowała ponad 20 konferencji naukowych. Od kilku lat z zespołem CNoL prowadzi badania w dziedzinie laktacji, ale też promuje inne polskie badania w tej dziedzinie. Ma wielu uczniów i naśladowców. Pozytywnie podchodzi do życia, przekuwa porażki na sukcesy. Fanka rodziny, kociara, pasjonatka podróży i wielu dyscyplin sportu.

Kalejdoskop dziwnych przypadków – sezon 5 – dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska, mgr Joanna Kiełbasińska, poł. Magdalena Paszko

Tym razem piąta edycja znanego i cenionego kalejdoskopu dziwnych przypadków. W tym roku wiele ciekawych historii chorób zebranych w różnych zakątkach kraju przez doradców laktacyjnych. Będzie można zmierzyć się z nietypowymi problemami laktacyjnymi, wykazać się dobrym kojarzeniem faktów w toku diagnostyki i pomysłowością w zakresie postępowania. Będą przypadki onkologiczne, wrodzone wady, ale też dolegliwości typowe, jednak nietypowo i podstępnie przebiegające. Opisy rozpoznań dostanie każdy uczestnik po warsztacie.  Liczymy na Wasz aktywny udział, bo podczas wizyt trafiamy czasem przypadkowo na znaleziska, z którymi nie wiemy co robić. A w tak znamienitym gronie doradców – coś wymyślimy!

lekarz doktor medycyny

dr n.med. Monika Żukowska-Rubik

Jestem pediatrą, konsultantem laktacyjnym IBCLC i CDL, wykładowcą, trenerem, autorem, pomysłodawcą. Sporo wiem o laktacji i mam za sobą ćwierć wieku doświadczenia, ale nadal się uczę. Nie boję się trudnych wyzwań. Lubię moją pracę.

mgr Paulina Szczygioł

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku farmacja. Aktualnie koordynator Regionalnego Banku Mleka przy Katedrze i Klinice Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz czynny farmaceuta. Zaangażowana w projekty i badania naukowe nad składem mleka i jego związkami bioaktywnymi. Wśród zainteresowań, które może zgłębiać podczas codziennej pracy na oddziale neonatologicznym jest optymalizacja, indywidualizacja i bezpieczeństwo farmakoterapii wśród najmłodszych pacjentów.

Joanna Pietrusiewicz

Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, od lat zaangażowana w działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w opiece okołoporodowej, propagatorka idei opieki medycznej opartej na szacunku i potrzebach kobiet. Członkini ministerialnych zespołów ds. opieki okołoporodowej i Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia.

mgr Magdalena Humaj-Grysztar

Tytuł magistra położnictwa uzyskała w 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Od 2017 roku związana zawodowo z uczelnią, obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Pracowni Podstaw Opieki Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
Tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego otrzymała w roku 2019.

Główne obszary pracy dydaktycznej to podstawy opieki położniczej, opieka położnicza nad matką i dzieckiem w oddziale położniczo-noworodkowym oraz laktacja. Od 2019 roku jeden z opiekunów Studenckiego Koła Naukowego Opieki Położniczej CMUJ.

mgr Agnieszka Tokarz

Jest położną, Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym i logopedą klinicznym.
Na co dzień prowadzi prywatny gabinet terapeutyczny, w tym poradnię laktacyjną w Zielonej Górze. Ponadto konsultuje logopedycznie pacjentów w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji ATOS  oraz jest położną POZ w Przychodni Lekarskiej PANACEUM w Świdnicy k/ Zielonej Góry.  Specjalizuje się w poradnictwie laktacyjnym, wczesnej interwencji logopedycznej, terapii karmienia oraz zaburzeniach komunikacji językowej u dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w latach 2008-2021 jako położna oraz Doradca Laktacyjny w Klinicznym Oddziale Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Współtworzyła pierwszy Regionalny Bank Mleka w województwie lubuskim. Jej pasją zawodową jest edukacja zdrowotna.  Od lat organizuje warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowia prokreacyjnego, karmienia naturalnego i rodzicielstwa bliskości:   „Chcę być rodzicem,” „Miłość w stylu EKO,” „Miłość w stylu EKO po porodzie,” a także „Karmienie piersią na dobry początek” oraz „Karmię rok i ci dalej?”

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu) w Katowicach. Kolejne specjalizacje i szlif naukowy uzyskała na Górnym Śląsku, jest  specjalistą pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego. Wiele lat pracowała jako Kierownik Oddziału Neonatologii w Katedrze Położnictwa i Rozrodczości a następnie Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu. Od 2012 r. jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe –  opieka okołoporodowa, naturalne żywienie noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienność składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka (poród przedwczesny, nadciśni  enie, cukrzyca) oraz czasu trwania laktacji, niewydolność oddechowa i konieczność leczenia w OITN noworodków pochodzących z ciąż mnogich, nieinwazyjne metody wentylacji oraz diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH.
Autorka i współautorka 274 opublikowanych prac,  redaktor 5 monografii, w tym 2 podręczników.

Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych do 2021 r., członek Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Nagrodzona Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego 2016 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP 2016 r., Złotym Medalem za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczpospolitej oraz wyróżniona przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia 2019 r.

dr n. med. Matylda Czosnykowska-Łukacka

W 2010 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku analityka medyczna, w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim na kierunku biologia medyczna. Jest autorką wielu publikacji naukowych, a także realizatorką międzynarodowych projektów badawczych. W ostatnich latach swoją pracę naukową realizowała w Katedrze i Klinice Neonatologii zajmując się aspektem żywieniowym i aktywnością biologiczną mleka kobiecego, jednocześnie koordynując Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Zaangażowana w międzynarodowe prace badawczo-rozwojowe w zakresie biologii molekularnej jako kierownik laboratorium działającym w obszarze diagnostyki klinicznej.

Czy trzeba wzmacniać mleko matki – kiedy i dla kogo? — prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, dr n. med. Matylda Czosnykowska-Łukacka

Mleko własnej matki lub/i mleko kobiece jest najbardziej optymalnym źródłem pożywienia, także dla noworodków urodzonych przedwcześnie, jednak często nie pokrywa ich potrzeb żywieniowych. Celem leczenia żywieniowego tych pacjentów jest osiągnięcie takiego przyrostu masy ciała po urodzeniu, który odzwierciedlałby ich wzrost wewnątrzmaciczny. Ze względu na zmienne i często niedoborowe stężenie makroskładników w mleku, spełnienie wymagań żywieniowych wcześniaków jest wyzwaniem. Cele żywieniowe są osiągane poprzez modyfikację zawartości składników mleka kobiecego za pomocą preparatów wzmacniających. Mleko własnej matki, a tym bardziej pasteryzowane mleko kobiece z Banku Mleka Kobiecego nie spełnia  wymagań metabolicznych noworodków urodzonych przedwcześnie.

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami  wzmacnianie należy rozpocząć przy żywieniu enteralnym objętością mleka wynoszącą 40-50ml/kg/dobę u noworodków urodzonych przedwcześnie, zwłaszcza z masą ciała zbyt małą w stosunku do wieku ciążowego. Zatem kiedy należy rozpocząć wzmacnianie? Jakich noworodków dotyczy? W jaki sposób wzmacniać mleko? Jakie badania wykonywać u noworodków? Jak długo wzmacniać? Czy wzmacnianie po wypisie do domu jest możliwe? Jakie preparaty wzmacniające mleko własnej matki możemy stosować? Czego dotyczy wzmacnianie standardowe, regulowane, celowane?

Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź w trakcie warsztatu, podczas którego każdy będzie miał możliwość przedyskutowania indywidualizacji wzmacniania dla małego pacjenta karmionego piersią lub mlekiem własnej mamy.

lic. Sylwia Złotecka

W roku 2021 uzyskałam tytuł licencjat położnictwa na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Aktualnie kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia na tej samej uczelni. Od kilku miesięcy pracuje jako położna na oddziale położniczo-ginekologicznym

mgr Kamila Łabędź-Pietluch

Położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od kilku lat pracuje w środowisku, prowadząc szkołę rodzenia, wizyty patronażowe oraz porady laktacyjne. W zeszłym roku uzyskała tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. W swojej pracy skupia się na holistycznym podejściu do mamy i dziecka. 

dr hab. Anna Ziomkiewicz-Wichary

Ukończyła studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ a w roku 2006 obroniła pracę doktorską Antropometryczne korelaty stężeń progesteronu i estradiolu w cyklach menstruacyjnych kobiet w wieku 24-37 lat zamieszkujących na wsi i w mieście. W tym samym roku podjęła pracę w Zakładzie Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. W roku 2015 otrzymała stypendium wyjazdowe Komisji Fulbrighta na realizację projektu Funkcje reprodukcyjne, starzenie się i stres oksydacyjny u kobiet na Uniwersytecie Yale, USA. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w roku 2018 przedstawiając rozprawę Stres u kobiet w procesie reprodukcyjnym. W tym samym okresie rozpoczęła badania nad wpływem stresu psychologicznego i wsparcia społecznego matki na skład mleka i rozwój niemowlęcia. W Zakładzie Antropologii IZiBB pracuje od listopada 2019 r. Jest autorką blisko 50 artykułów naukowych opublikowanych głównie w międzynarodowych recenzowanych czasopismach. Jest również członkinią Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Human Biology Association i International Society for Developmental Origins of Health and Disease.

Tematyka badawcza: stres psychologiczny a laktacja, aktywne składniki i funkcje mleka kobiecego oraz ich wpływ na rozwój psychologiczny i fizyczny niemowlęcia, styl życia i reprodukcja u kobiet, biologia zachowań ludzkich, biologia rozwoju fizycznego i psychologicznego człowieka, fizjologiczne koszty rozmnażania.

mgr Maja Matyas

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Od 2021 roku magister Biologii w zakresie hormonalnej regulacji rozrodu. Jej kolejnym celem jest doktorat i pogłębienie wiedzy w tematyce laktacji i wpływu środowiska na skład mleka matki. Współtwórczyni pracy na temat działania stresu na stężenie prolaktyny w mleku matki w trakcie laktacji.

mgr Joanna Kiełbasińska

Mgr położnictwa i dyplomowana pielęgniarka  z 18 letnim doświadczeniem. Oba zawody są dla niej bardzo ważne. Wykonuje je z pasją, nigdy nie były one dla niej konkurencyjne, według niej uzupełniają się.

Od zawsze lubi uczyć się i przekazywać zdobyta wiedzę, ale uważa, że równie ważna jest praktyka i doświadczenie.

Realizując swoją miłość do nauczania innych od 2007 roku pracuje w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako wykładowca, a od 2008 roku jest nauczycielem mianowanym.

Praca ze studentami w oddziałach szpitalnych, daje jej możliwość zarówno ciągłego uczenia się, zdobywania doświadczenia i nauczania innych, z czego jest bardzo dumna.

Jej pasją położniczą, którą zawdzięcza głównie mgr Joannie Piątkowskiej jest laktacja, dlatego dziś jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, może powiedzieć, że dzięki niej.

położna

poł. Magdalena Paszko

Położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Na co dzień wspiera młode mamy  w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie. Prywatnie jest mamą dwójki wspaniałych dzieci.

lek. Roksana Kulińska

Specjalista dermatologii i wenerologii. Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób skóry, włosów i paznokci u pacjentów w każdym wieku. Specjalizuje się w leczeniu przewlekłych chorób skóry (m.in. łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, trądziku).

Należy do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology i International Dermoscopy Society. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w certyfikowanych kursach i zjazdach. Prywatnie szczęśliwa mama rocznej córki.

Różnicowanie zmian skórnych u dzieci i ich związki z karmieniem – lek. Roksana Kulińska

W codziennej praktyce Doradcy Laktacyjni często obserwują zmiany skórne u noworodków i niemowląt. Niektóre z nich są jedynie fizjologicznymi, przemijającymi zmianami, natomiast pozostałe mogą być początkiem poważniejszych chorób dermatologicznych. W trakcie warsztatu omówię najczęstsze choroby tego okresu, różnice w budowie skóry, rodzaje zmian skórnych, prawidłową pielęgnację skóry dziecka oraz związek diety mamy z powstawaniem zmian skórnych u niemowląt.

poł. Natalia Dobrzycka

Położna. Na co dzień pracuje na oddziale położniczo-noworodkowym w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie, wspierając mamy w karmieniu piersią.

lek. Sylwia Jeż

Jestem lekarzem, konsultantem IBCLC i CDL, ale przede wszystkim mamą ósemki dzieci wykarmionych piersią, z różnymi przygodami… Od niedawna babcią dwóch wnuczek. Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie, brałam aktywny udział w pracach naukowego koła położniczego. Obecnie wspieram młode mamy, co mi samej daje też mnóstwo satysfakcji i spełnienia jako kobiecie. Współpracuje z CNoL i różnymi fundacjami, prowadzę szkolenia dla personelu, zajęcia i warsztaty laktacyjne dla rodziców. Tęsknię za podróżami, korzystam chętnie z uroków Dolnego Śląska i atrakcji kulturalnych Wrocławia, w którym mieszkam od 7 lat.

mgr Agnieszka Muszyńska, CDL

Pracuje jako edukator ds. laktacji w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, prowadzi tam Poradnię Laktacyjną, jest inicjatorem i organizatorem Tygodnia Promocji Karmienia Piersią w szpitalu, publikuje poradniki dla rodziców, szkoli personel. Od kilku lat wykładowca i trener w CNoL, członek Zarządu PTKiDL, członek rady naukowej Koalicji Wcześniak. Prywatnie mama trójki dzieci, urlop spędza najchętniej w górach (z plecakiem), zdobyła Koronę Gór Polski.

Matki adopcyjne (indukowanie laktacji) – Położna Natalia Dobrzycka, lek. Sylwia Jeż, mgr Agnieszka Muszyńska

Dlaczego kobiety decydują się karmić adoptowane dzieci własnym mlekiem? Co faktycznie wiemy odnośnie indukcji laktacji? Jak środowisko medyczne może wspierać rodziców adopcyjnych w karmieniu piersią? Na te i inne pytania znajdziemy wspólnie odpowiedzi w czasie warsztatu.

mgr Dorota Bassara-Nowak

mgr pielęgniarstwa, położna, CDL

Pracuje w Poradni laktacyjnej i szkole rodzenia Lakta Vita. Wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prywatnie: mama Magdy i Bartka oraz babcia 3-letniego Julka. Nie może żyć bez roweru i dobrej kawy.


Resuscytacja i jak postępować w sytuacjach zagrożenia — mini kurs dla medyków

Po raz pierwszy w ramach warsztatów w sobotę 11 czerwca organizujemy dla Państwa mini kurs dla medyków pt. Resuscytacja i jak postępować w sytuacjach zagrożenia. Warsztaty poprowadzą instruktorzy z grupy IPL Kursy resuscytacji IPR EMERGENCY z wykorzystaniem zaawansowanych manekinów i w oparciu o symulacje medyczną. Instruktorzy posiadają uprawnienia Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji, co gwarantuje pełen profesjonalizm i skuteczność nauczania.

W programie warsztatów:

1/Zaawansowane sposoby udrażniani dróg oddechowych u dzieci –  nauka umiejętności wentylacji workiem samorozprężalnym, udrażnianie dróg oddechowych za pomocą rurek ustno i nosowo-gardłowych oraz tutek i masek krtaniowych.

2/Wkłucie doszpikowe – przegląd aktualnie używanych systemów do infuzji doszpikowej jako alternatywnej drogi podaży leków i płynów. Ćwiczenia zakładania dostępu dożylnego.

3/Resuscytacja noworodka – najnowsze wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka z uwzględnieniem kluczowych niezbędnych działań.

4/Bezpieczeństwo w czasie sytuacji kryzysowych – krótkie omówienie działania w sytuacji kryzysowych, pokaz opatrunków hemostatycznych i użycia stazy taktycznej.

Więcej o firmie: http://kursy-erc.pl/kontakt/


WSPÓŁORGANIZATORZY

polskie towarzystwo konsultantów i doradców laktacyjnych
ginekologia położnictwo wum
warszawski uniwersytet medyczny

PATRONAT HONOROWY

polskie towarzystwo neonatologiczne

PATRONAT MEDIALNY

GŁÓWNY PARTNER – DIAMENTOWY SPONSOR

GŁÓWNY PARTNER – PLATYNOWY SPONSOR

ZŁOTY SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR

PARTNERZY

komitet upowszechniania karmienia piersią

DONIESIENIA NAUKOWE CNoL

Komitet Naukowo–Organizacyjny XV Konferencji Centrum Nauki o Laktacji ma przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania doniesień naukowych z zakresu nauki o laktacji celem zaprezentowania ich podczas Konferencji w formie:

– 8 minutowego wystąpienia i prezentacji slajdów/filmu na żywo lub on-line (wedle preferencji) z odpowiadaniem na pytania uczestników

– 4 minutowego plakatu elektronicznego (nagrany głos badacza)

Komitet Naukowo – Organizacyjny XV Konferencji Centrum Nauki

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

prof dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

lek. Dorota Bębenek

mgr Agnieszka Muszyńska

mgr Kinga Osuch

poł. Magdalena Paszko

lek. Katarzyna Raczek-Pakuła

dr n. o zdr. Beata Sztyber

dr n. med. Monika Żukowska-Rubik

Ważne daty:

  • 10 grudnia 2021 r. Ogłoszenie Konkursu Doniesień Naukowych
  • 10 marca 2022 r. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń
  • 15 marca 2022 r. Ostateczny termin poinformowania autorów o przyjęciu Doniesień
  • 10 czerwca 2022 r. Prezentacja Nagrodzonych Doniesień podczas Konferencji CNoL

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DONIESIEŃ NAUKOWYCH CNoL

Mamy przyjemność powiadomić, że w wyniku głosowania Komitetu Naukowego Konferencji CNoL rozstrzygnięto konkurs doniesień naukowych 2022!

1 miejsce:
Skrócone wędzidełko języka, a przebieg karmienia naturalnego u niemowląt. Agnieszka Tokarz

2 miejsce:
Karmienie piersią w trakcie ciąży. Sylwia Złotecka

3 miejsce:
Skład mleka kobiecego a wsparcie społeczne matki karmiącej. Dr hab. Anna Ziomkiewicz-Wichary

4 miejsce:
Ocena satysfakcji seksualnej kobiet w okresie laktacji. Kamila Łabędź-Pietluch

5 miejsce:
Wpływ sposobu porodu na przebieg karmienia piersią w okresie wczesnego połogu. mgr Magdalena Humaj-Grysztar

6 miejsce:
Wpływ stresu psychologicznego matki karmiącej na stężenie prolaktyny i kortyzolu w mleku. Maja Matyas

Prace za zajęcie 1,2,3 miejsca w formie prezentacji, a za 4, 5, 6 w formie plakatów zostaną zaprezentowane podczas Zjazdu CNoL dnia 10 czerwca 2022 r.

Vocart Zespół DJ

Piotr Kulbicki — wokalista/dj/konferansjer/event manager
Założyciel i właściciel grupy VOCART. Jako wokalista cover posiada w repertuarze ponad 900 hitów, a także zajął III miejsce i zdobył „Opolską Nutę” na festiwalu RMF MAXXX w Opolu (2009).

 W roku 2009 brał udział w projekcie ANIQA, nagrodzonym Nagrodą Internautów na festiwalu Top Trendy 2010 – w tym samym roku nagrał dla firmy UNIBET dwie reklamy, odtwarzane w skali światowej. Następne lata to autorska płyta zespołu EON, zatytułowana „BRAK” (2013) z utworem „Never Stop” uznanym za najlepszy w kategorii „POP/ROCK” przez jury złożone z cenionych polskich Artystów oraz rockowe single pod nazwą „The Good Stuff” (2014), z których jeden („Like A Stone”) wykonany na żywo w szczycie antenowym TVP dotarł do kilku milionów osób.

Sukces komercyjny grupy VOCART i duża liczba obsługiwanych Imprez przez ostatnie kilka lat spowodowały zawieszenie zawodowej kariery prawniczej Piotra – aktualnie skupia się na pracy jako manager Imprez i VOCART oraz Wykonawca usług (DJ/Konferansjer/Wokalista/Realizator Światła i Dźwięku) oraz pracuje autorsko w kilku równoległych projektach.

GALERIA ZDJĘĆ