Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Nasze kursy są unikalne, ponieważ:

Nasze kursy są cenione przez uczestników głównie za to, że:

 

Kursy mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych na poziomie II ogólnym oraz III specjalistycznym wiedzy o laktacji (patrz Poziomy kształcenia).

Kursy umożliwiają ubieganie się o tytuł Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego CDL, nadawanego przez CNoL oraz Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta LaktacyjnegoIBCLC, nadawanego przez International Board of Lactation Consultant Examiners IBLCE.

Kursy prowadzone są w oparciu o autorskie programy opracowane przez Magdalenę Nehring – Gugulską i Monikę Żukowską – Rubik, Joannę Żołnowską i Agnieszkę Pietkiewicz, Kingę Osuch i Magdalenę Paszko oraz programy kursów specjalistycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Kursy odbywają się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty w Warszawie ul. Bobrowiecka 9 lub w Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie, przy ul. Hozjusza 2. Gościmy też na terenie współpracujących z nami PLACÓWEK.

W obecnym roku szkolnym proponujemy programy kształcenia:

Poziom II ogólny

6 godz. Karmienie piersią w praktyce szpitala (dla szpitali)

12 godz. Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej (dla szpitali)

4 godz. Karmienie piersią w praktyce lekarza

12 godz. Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów

12 godz. Kurs dla psychologów

12 godz. Kurs dla dietetyków

Poziom II/III zaawansowany

45 godz. EDUKATOR ds. LAKTACJI – kurs specjalistyczny – Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 

12 godz. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego

Poziom III specjalistyczny

120/140 godz. CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY – kurs dokształcający – Problemy w laktacji, certyfikaty: CDL, IBCLC

Wellstart International & University of California San Diego. Lactation Management Curriculum Guide. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellestart International;1999. 2. 

Żukowska-Rubik M, red. Przewodnik nauczania o karmieniu piersią. Wskazówki metodyczne dla wydziałów medycyny, pielęgniarstwa i żywienia. I wydanie polskie. Tłum. Banaszkiewicz A, Niecikowska K, Oslislo A, Ślizień-Kuczapska E. Warszawa: KUKP; 2002

Warsztaty tematyczne:

7 godz. Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym – warsztaty psychologiczne.