Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Drogie kursantki!
Nasz kurs Problemy w laktacji jest tak skonstruowany, abyście mogły zdawać egzaminy na oba certyfikaty – IBCLC i CDL. Abyście miały lżej, zamiast spędzać na kursie dodatkowe 20 godzin, pragniemy zaliczyć Wam to w trybie pracy własnej. Możliwość taką dajemy Wam poprzez podanie tematów do przygotowania w domu (są w przewodniku). Formą zaliczenia jest test. W tym roku zaliczyło go za pierwszym razem 80% uczestniczek. Dla osób, które nie zaliczyły, powtórzymy test podczas IV sesji. Wiemy, że zakres jest dość szeroki, ale wierzymy, że dacie radę. To taka mobilizacja, aby uaktualnić wiedzę. Ale też jedyna okazja do treningu przed innymi testami, które czekają Was, jeśli chcecie zdobywać certyfikaty. To tylko 30 pytań!
Pozdrawiam Was,
Magda Nehring-Gugulska

PLAN CENTRUM KONFERENCYJNEGO przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie PLAN

Informacje i pomoc:

PRAKTYKI tel. 661 788 996

SPRAWY KANDYDATÓW NA CDL i PKP tel. 661 788 996

cnol@kobiety.med.pl

sekr@kobiety.med.pl

kursy@kobiety.med.pl

Zapisz się na newsletter