Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

KURS PROBLEMY w LAKTACJI

WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK:

KURS PROBLEMY W LAKTACJI PROWADZĄ:

PODCZAS WYKŁADÓW M.IN.:

PODCZAS WARSZTATÓW Z TECHNIK KARMIENIA:

PODCZAS WARSZTATÓW Z PSYCHOLOGIEM:

PODCZAS WARSZTATÓW Z FIZJOTERAPEUTĄ:

PODCZAS WARSZTATÓW Z NEUROLOGOPEDĄ:

PODCZAS WARSZTATÓW Z DIETETYKIEM:

TERMINY: 

CENA 4700 zł (płatność w 2 ratach) obejmuje: 

Więcej informacji na temat kursu:kursy@kobiety.med.pl lub tel. 667 941 470 

Szkolenie obejmuje 37 godzin zegarowych. 17 godzin odbywają Państwo ze swoimi pacjentami z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych CNoL. 20 godzin to zajęcia praktyczne prowadzone przez trenerów  CNoL, doświadczonych doradców CDL lub konsultantów IBCLC.   

Zajęcia odbywają się indywidualnie w oddziałach szpitalnych, w poradniach laktacyjnych oraz gabinetach prywatnych (1 uczestnik + 1 trener). 

Po odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego można przystąpić do egzaminów: 

Informacje jak zostać CDL: LINK  

Regulamin kształcenia CNoL: LINK 

*poziom III wiedzy o laktacji (specjalistyczny) na podstawie: Wellstart International & University of California San Diego. Lactation Management Curriculum Guide. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellestart International;1999. 2. 

Żukowska-Rubik M, red. Przewodnik nauczania o karmieniu piersią. Wskazówki metodyczne dla wydziałów medycyny, pielęgniarstwa i żywienia. I wydanie polskie. Tłum. Banaszkiewicz A, Niecikowska K, Oslislo A, Ślizień-Kuczapska E. Warszawa: KUKP; 2002 


FRENOTOMIA DLA PRAKTYKÓW – kwalifikacja i zabieg

6-godzinne warsztaty stacjonarne w Warszawie.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wskazania do wykonywania frenotomii u niemowląt karmionych piersią w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Przedstawione zostaną dziecięce i matczyne czynniki wpływające na chwytanie piersi i skuteczność ssania, typy wędzidełek języka i skale ich oceny. Scharakteryzowane zostaną różne aspekty zabiegu frenotomii —  technika, powikłania, przeciwwskazania oraz postępowanie po zabiegu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód medyczny, które pragną poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie, by umieć w profesjonalny sposób rozważyć potrzebę zabiegu i odpowiadać na pytania rodziców. Także dla tych osób, które planują wykonywać zabieg i chcą przeprowadzać go w sposób bezpieczny i skuteczny.

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu teoretycznym nt. frenotomii u noworodków i niemowląt. Ukończenie szkolenia nie nadaje uprawnień do wykonywania zabiegu. Uprawnienia te wynikają z wykonywanego zawodu.

Prowadzenie:
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
dr Katarzyna Raczek-Pakuła
mgr Magdalena Bednarczyk

Kurs odbędzie się w Warszawie 25.9.2024 .

ZAPISY RUSZAJĄ 10.06.2024

 

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl lub tel. 725 25 62 11
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia.


NOWY EDUKATOR DO SPRAW LAKTACJI*

WITAMY PAŃSTWA NA STRONIE KURSU SPECJALISTYCZNEGO

„EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI”

REALIZOWANYM PRZEZ CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

BEZPŁATNY 63-godzinny kurs specjalistyczny dla położnych, które chcą uzupełnić wiedzę uzyskaną podczas kształcenia dyplomowego i przygotować się do kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji.

Kurs przeznaczony jest dla położnych, które:

Kliknij by zobaczyć szczegółowy zakres kursu.

Kurs realizuje Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CM WUM) na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach zadania „Promocja karmienia piersią” wchodzącego w skład Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy odbywają się w całej Polsce, poszukaj w swojej okolicy!

Zapisy odbywają się przez System Monitorowania Kształcenia

 

Cały kurs trwa 84 godziny dydaktyczne (63 zegarowe).

Zajęcia teoretyczne: 48 godzin wykładów i ćwiczeń, 8 godzin samokształcenia. Grupy do 30 osób.

Część 1. Czwartek, piątek – 9 – 16, sobota 8 -12 (w tym przerwy)

Część 2. Czwartek, piątek – 9- 16, sobota 8 -13.

Zajęcia stażowe: 28 godzin dydaktycznych (21 zegarowych) w grupach do 3 osób od poniedziałku do niedzieli, w dni pracy podmiotów leczniczych, w których będą realizowane zajęcia.

 


NADCHODZĄCE KURSY:

GLIWICE

KALISZ

KRAKÓW

CHRZANÓW

LUBLIN

POZNAŃ

LUBLIN


ZAKOŃCZONE KURSY:

WARSZAWA

KRAKÓW

WYSOKIE MAZOWIECKIE

POZNAŃ

MIŃSK MAZOWIECKI

JASTRZĘBIE ZDRÓJ

RADOM


NOWY TARG


Osoba do kontaktu:

Maria Jędrzejczyk, tel.: +48 507 961 724 e-mail: maria.jedrzejczyk@cmwum.pl

 

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Czy położna rodzinna potrzebuje takiego kursu?

Tak. Zgodnie z Nowym Standardem Opieki Okołoporodowej** położna rodzinna1) zachęca matkę do karmienia naturalnego noworodka, prowadzi instruktaż i koryguje nieprawidłowości w przebiegu karmienia piersią, ocenia przebieg karmienia naturalnego i czynniki ryzyka niepowodzenia w laktacji oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją;7) prowadzi edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem: odżywiania matki karmiącej, korzyści z karmienia piersią, rozwiązywania i zapobiegania problemom związanym z laktacją (XIV. 10). W toku kształcenia dyplomowego nie ma zbyt wielu godzin edukacji laktacyjnej, więc jest to okazja do wymiany doświadczeń z praktykami.

Kim jest Edukator ds. laktacji?

To stanowisko pracy dla położnych w szpitalu zgodnie z Rozp. MZ z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896). Często zatrudniane są osoby z certyfikatem CDL, ale też po kursie „Edukacja i wsparcie…”

Czy po kursie jest egzamin?

Przed rozpoczęciem pierwszego modułu kursu otrzymacie Państwo link do testu sprawdzającego wiedzę, jaką posiadacie przed kursem. Po zakończeniu pierwszej sesji poprosimy o wypełnienie tego testu ponownie, aby sprawdzić jak zmieniła się Państwa wiedza. Na zakończenie kursu odbywa się egzamin  teoretyczny,  przeprowadzany  w  formie pisemnej.

Czy dostanę zaświadczenie?

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych” otrzyma położna, która:

Co, jeśli nie uzyskam pozytywnego wyniku egzaminu końcowego?

W takiej sytuacji możesz ponownie przystąpić do egzaminu, w terminie wyznaczonym przez organizatora kształcenia, jednak nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia zaliczenia kursu specjalistycznego.

Czy jeśli jestem położną, która w przeszłości ukończyła kurs „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”, mogę wziąć w nim udział tym razem?

Zdecydowanie tak – edukacji nigdy dość! Tym bardziej, że w kwietniu 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programu kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”.
Dlatego, jeśli chcesz przygotować się do kompleksowej opieki nad kobietą w okresie laktacji i realizacji zadań edukatora ds. laktacji, serdecznie zapraszamy.