Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

KURS PROBLEMY w LAKTACJI

WAŻNE INFORMACJE NA POCZĄTEK:

KURS PROBLEMY W LAKTACJI PROWADZĄ:

PODCZAS WYKŁADÓW M. IN.: 

PODCZAS WARSZTATÓW Z TECHNIKI KARMIENIA :

PODCZAS WARSZTATÓW Z PSYCHOLOGIEM: 

PODCZAS WARSZTATÓW Z FIZJOTERAPEUTĄ: 

PODCZAS WARSZTATÓW Z NEUROLOGOPEDĄ:

PODCZAS WARSZTATÓW Z DIETETYKIEM:

UKOŃCZENIE KURSU PRZYGOTOWUJE DO: 

TERMINY:

CENA 5500 zł (płatność w 2 ratach) obejmuje: 

 Więcej informacji na temat kursu:kursy@kobiety.med.pl lub tel. 667 941 470

 

Szkolenie obejmuje 35 godzin zegarowych. 15 godzin odbywają Państwo ze swoimi pacjentami z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych CNoL. 30 godzin to zajęcia praktyczne prowadzone przez trenerów  CNoL, doświadczonych doradców CDL lub konsultantów IBCLC.   

Zajęcia odbywają się indywidualnie w oddziałach szpitalnych, w poradniach laktacyjnych oraz gabinetach prywatnych (1 uczestnik + 1 trener). 

Po odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego można przystąpić do egzaminów: 

Informacje jak zostać CDL: LINK

Regulamin kształcenia CNoL: LINK  

 

*poziom III wiedzy o laktacji (specjalistyczny) na podstawie: Wellstart International & University of California San Diego. Lactation Management Curriculum Guide. A faculty guide for schools of medicine, nursing and nutrition. California: Wellestart International;1999. 2. 

Żukowska-Rubik M, red. Przewodnik nauczania o karmieniu piersią. Wskazówki metodyczne dla wydziałów medycyny, pielęgniarstwa i żywienia. I wydanie polskie. Tłum. Banaszkiewicz A, Niecikowska K, Oslislo A, Ślizień-Kuczapska E. Warszawa: KUKP; 2002 


FRENOTOMIA DLA PRAKTYKÓW – kwalifikacja i zabieg

6-godzinne warsztaty stacjonarne w Warszawie.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wskazania do wykonywania frenotomii u niemowląt karmionych piersią w oparciu o aktualną wiedzę medyczną. Przedstawione zostaną dziecięce i matczyne czynniki wpływające na chwytanie piersi i skuteczność ssania, typy wędzidełek języka i skale ich oceny. Scharakteryzowane zostaną różne aspekty zabiegu frenotomii —  technika, powikłania, przeciwwskazania oraz postępowanie po zabiegu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykonujących zawód medyczny, które pragną poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie, by umieć w profesjonalny sposób rozważyć potrzebę zabiegu i odpowiadać na pytania rodziców. Także dla tych osób, które planują wykonywać zabieg i chcą przeprowadzać go w sposób bezpieczny i skuteczny.

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu teoretycznym nt. frenotomii u noworodków i niemowląt. Ukończenie szkolenia nie nadaje uprawnień do wykonywania zabiegu. Uprawnienia te wynikają z wykonywanego zawodu.

Prowadzenie:
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
dr Katarzyna Raczek-Pakuła
mgr Magdalena Bednarczyk

Kurs odbędzie się w Warszawie 25.9.2024

Koszt: 950,00 zł

Informacje na temat kursu: cnol@kobiety.med.pl lub tel. 725 25 62 11
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przed planowanym terminem rozpoczęcia.

 

 


KARMIENIE PIERSIĄ W PRAKTYCE LEKARZA 

 

3-godzinne warsztaty ukazujące tajniki ludzkiej laktacji. Od anatomicznych i fizjologicznych mechanizmów poprzez techniczne aspekty aż do problemów zdrowotnych matki i dziecka, które spotyka lekarz w praktyce. Poprzez aktywne zajęcia, quizy, rozwiązywanie przypadków i grę zespołową uczymy się praktycznie jak właściwie postępować z matką karmiącą w różnych sytuacjach klinicznych.

Zapraszamy lekarzy, którzy w swojej pracy zawodowej sprawują opiekę medyczną nad niemowlętami i małymi dziećmi oraz kobietami w okresie ciąży porodu i połogu.

Terminy do uzgodnienia z zamawiającą placówką.