Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Prawidłowe przystawienie dziecka do piersi

Ocena stanu dziecka

Badanie piersi i ocena stanu ogólnego matki

Instruktaż odciągania pokarmu

Nauczenie matki sposobu podawania pokarmu

Dodatkowe umiejętności

Inne