Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Prawidłowe ssanie piersi przez dziecko

Aby pobieranie pokarmu było skuteczne dla dziecka i niebolesne dla matki powinno wyglądać tak jak na pokazie. Każda matka po porodzie powinna zostać nauczona przez personel jakie są cechy prawidłowego przystawienia i co świadczy o efektywnym ssaniu.

Dziecko na filmie uchwyciło pierś matki prawidłowo. Świadczą o tym cechy opisane w Protokole Oceny Umiejętności Ssania:

Początkowo dziecko wykonuje szybkie, płytkie ruchy ssące z pojedynczymi połknięciami stymulujące wyrzut oksytocyny i wypływ pokarmu u matki. Na filmie dokładnie po 59 sekundach widać wyraźną zmianę rytmu ssania świadczącą o uruchomieniu wypływu, To najlepszy wskaźnik, że pierś funkcjonuje prawidłowo. Teraz dziecko wykonuje miarowe, głębokie ruchy ssące z pobieraniem pokarmu. Połknięcia słychać wyraźnie, jak głoski k, kh, kuh. Rytm ssania wynosi 20-30 zassań w jednej serii, a stosunek zassań do połknięć wynosi 1:1. O prawidłowym ssaniu świadczy również:

Tak przebiegające ssanie, które trwa średnio 16 minut z jednej piersi, jak policzyli australijscy naukowcy (McClellan 2012), zapewnia pobranie odpowiedniej ilości pokarmu. Najwięcej mleka dziecko wyssie w pierwszych 6-8 minutach od uruchomienia wypływu. Niektóre dzieci będą potrzebowały ssać obie piersi na jedno karmienie, aby uzyskać odpowiednią dla siebie porcję, wtedy karmienie potrwa średnio 31,3 minut (Kent 2006).

Tempo pobierania pokarmu wyrażane w ml/minutę zależy od wieku i indywidualnej sprawności dziecka. W razie wątpliwości w jakim czasie dziecko pobierze porcję mleka, najpewniejszym wskaźnikiem będzie wykonanie testu wagowego.