Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Artykuły o lekach

Karmienie piersią po zastosowaniu radiofarmaceutyków – wskazany czas ograniczenia karmienia. Opr. P. Nehring

Leki stosowane do leczenia objawu Raynaud u kobiet karmiących w Polsce 2016 – dane dostępne w internecie, m.in. na stronie Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Leczniczych, bazie leków Lactmed + Hale T. Medications and Mother’s Milk 2010, 2014. Opr dr n. med. M. Żukowska-Rubik

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Nehring-Gugulska M, Jasińska K, Nehring P. Matka karmiąca dziecko wymaga leczenia – czy to jest bezpieczne. Aktualne wytyczne i praktyka kliniczna. Medycyna Praktyczna – Pediatria 2/2018

Wykonywanie badań obrazowych w trakcie laktacji. Jasińska K.