Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Wybór leku

Nie jest łatwo podjąć decyzję: czym i jak leczyć karmiącą matkę. Niekoniecznie warto sugerować się informacjami podanymi w ulotce leku – zwykle są niepełne, oparte na badaniach koniecznych do procesu rejestracji leku. CHPL może być natomiast pomocny w celu określenia wskazań, działania, działań ubocznych, ewentualnej toksyczności, interakcji. Podejmując decyzję trzeba oprzeć się na najnowszej wiedzy, na dowodach naukowych. Czasem bywa to trudne, ponieważ informacje na temat farmakokinetyki leków w czasie laktacji mogą być niedostępne, a dla wielu farmaceutyków są ograniczone do danych z badań wykonanych na zwierzętach, które mogą nie korelować z ludzkim metabolizmem. Większość leków jest wydalana do mleka w stężeniach nieznaczących klinicznie. Podawanie większości leków nie stwarza zagrożenia dla karmionego piersią dziecka. Jednak są substancje, które z pozoru wydają się bezpieczne, a jednak ich biodostępność i późniejsze działanie w organizmie karmionego piersią dziecka może zaskoczyć. Dotyczy to zwłaszcza preparatów roślinnych, używek, leków wydawanych bez recepty, uważanych powszechnie za bezpieczne. Znając zasady stosowania leków w laktacji i właściwości danego preparatu można poczuć się pewniej. Ze względu na ograniczony czas w gabinecie, warto korzystać z dostępnych lekospisów, choćby z naszego Laktacyjnego Leksykonu Leków.

Jako dodatkową pomoc w podejmowaniu decyzji pragniemy udostępnić Państwu tabele wyboru leków opracowane przez lek. Katarzynę Jasińską, opublikowane w: Medycyna Praktyczna Pediatria, 2 (116) marzec-kwiecień 2018: 75-96.  Nehring Gugulska M. Jasińska K, Nehring P. Gdy matka karmiąca wymaga leczenia.: