Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Wykładowcy

Nasi wykładowcy to specjaliści z wybranych dziedzin medycyny w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, których zawodową pasją jest zdrowie kobiet i dzieci, zwłaszcza w okresie laktacji. Wielu z nich to doświadczeni Międzynarodowi Konsultanci Laktacyjni (IBCLC).

 • mgr Katarzyna Asztabska
  Absolwentka pedagogiki i coachingu medycznego, podyplomowo - nauk o rodzinie. Międzynarodowy konsultant laktacyjny IBCLC od 2004 roku, doradca laktacyjny CDL od 2014. Nauczyciel metod rozpoznawania płodności i instruktor szkoły rodzenia. Zdobyła również podstawowe umiejętności w pracy douli. Były członek Zarządu Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, odpowiedzialna za organizację kursów dla pracowników szpitali „Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia”, również wykładowca. Współzałożyciel i sekretarz Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Prowadziła własną poradnię laktacyjną i szkołę rodzenia. Od 25 lat pracownik jednego ze śląskich Szpitali. Pomaga mamom w oddziale położniczym i noworodkowym oraz w Punkcie Laktacyjnym. Prywatnie – matka dwóch synów wykarmionych piersią. Zagorzała czytelniczka i wielbicielka leśnych wędrówek.
 • lek. Dorota Bębenek
  Lekarz pod koniec specjalizacji z pediatrii w Klinice Pediatrii WUM. Fascynatka medycyny opartej na faktach, zgłębia nauką o laktacji​ by aktywnie wspierać środowisko lekarskie w tej dziedzinie. Prywatnie tandemowa mama długo karmiąca piersią.
 • neurologopeda Magdalena Bednarczyk
  Neurologopeda, certyfikowany doradca laktacyjny, terapeuta wczesnej interwencji. Pracuje w Instytucie Matki i Dziecka oraz w Centrum Medycznym Żelazna - w oddziałach patologii noworodka i położniczo-noworodkowych. Jest też konsultantem WUM w zakresie neurologopedii. Autorka artykułów na temat karmienia dzieci urodzonych przedwcześnie oraz z zakresu wspierania laktacji. Szczęśliwa matka Polka trojga dzieci. Dzięki własnemu doświadczeniu, wspierająca pod każdym względem bliźnięta.
 • lek. Urszula Bernatowicz-Łojko
  Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Pacjenci mówią, że ciepły uśmiech nigdy nie schodzi z jej ust. Jest neonatologiem, pediatrą, konsultantką laktacyjną IBCLC, najbliższe jej sercu są noworodki i ich mamy. To właśnie dla nich współtworzy w Toruniu regionalny Bank Mleka Kobiecego. Koordynatorka programów: „Promocji Karmienia Piersią i Pokarmem Kobiecym Dzieci w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oraz „Mamy Mleko dla Wcześniaka w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Należy do międzynarodowego stowarzyszenia lekarzy promujących karmienie piersią dzieci The Academy of Breastfeeding Medicine. Od kilku lat uczestniczy w obradach międzynarodowej grupy specjalistów zajmujących się organizacją Banków Mleka Kobiecego zrzeszonych w EMBA, czyli Europejskim Stowarzyszeniu Banków Mleka. Jest też członkinią Zarządu Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. I, co chyba najważniejsze dla torunian, Pani Doktor współtworzy Radę Naukową Fundacji Bank Mleka Kobiecego.
 • dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
  lekarz, anestezjolog, neonatolog, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie (Karowa).
 • lek. Magdalena Castello-Rokicka
  W trakcie specjalizacji z pediatrii w szpitalu Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje także udzielając porad jako Certyfikowana Doradczyni Laktacyjna.
 • mgr inż. Anna Durka
  Położna, technolog żywności, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie oraz SGGW. Pracownik naukowo- dydaktyczny Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Położna sali porodowej jednego z warszawskich szpitali. Mama trzech dziewczynek, świetnie zorientowanych w obszarze karmienia piersią. Zapalona narciarka i rowerzystka.
 • dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz
  Dr hab. med. Piotr Dziechciarz pediatra, gastroenterolog dziecięcy. Od początku swojej pracy  związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Działalność leczniczą i dydaktyczną stara się łączyć z pracą naukową i samokształceniem. Lubi to co robi i zawodu lekarza akademickiego nie zamieniłby na żaden inny.
 • lek. Bożena Florczyk
 • mgr Agnieszka Gąsior-Guziak
  Jestem położną i Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym. Moja praca jest moją pasją. Pracuję z kobietami i ich rodzinami na różnych etapach życia. Szczególnie miejsce w mojej pracy zajmuje karmienie piersią. To inwestycja w zdrowie całego społeczeństwa. Udzielam porad indywidualnie, organizuję warsztaty dla kobiet karmiących i oczekujących dziecka, jestem wykładowcą na kursach dla profesjonalistów, oraz prelegentem ma Konferencjach naukowych. kontakt: poloznalublin.pl tel 504 267 218
 • lek. Katarzyna Jasińska
  Lekarz, w trakcie specjalizacji z neonatologii, Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Instytucie Matki i Dziecka oraz obecnie w Szpitalu Klinicznym WUM im. ks. Anny Mazowieckiej i Poradni Laktacyjnej Centrum Medyczne "Żelazna". Członek Sekcji Lekarskiej CNoL.
 • lek. Sylwia Jeż
  Jestem lekarzem, konsultantem IBCLC i CDL, ale przede wszystkim mamą ósemki dzieci wykarmionych piersią, z różnymi przygodami... Od niedawna babcią dwóch wnuczek. Ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie, brałam aktywny udział w pracach naukowego koła położniczego. Obecnie wspieram młode mamy, co mi samej daje też mnóstwo satysfakcji i spełnienia jako kobiecie. Współpracuje z CNoL i różnymi fundacjami, prowadzę szkolenia dla personelu, zajęcia i warsztaty laktacyjne dla rodziców. Tęsknię za podróżami, korzystam chętnie z uroków Dolnego Śląska i atrakcji kulturalnych Wrocławia.
 • poł. Maria Kaleta
  Położna, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i neonatologicznego, położna rodzinna, instruktor szkoły rodzenia, konsultantka laktacyjna, IBCLC od 15 lat, członek europejskiego stowarzyszenia konsultantów laktacyjnych Elacta. Prowadzi Poradnie laktacyjną w Specjalistycznym Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie od 14 lat. Od kilku lat wykładowca, trener i egzaminator w CNOL .  Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Fascynują mnie podróże i dobra muzyka.
 • mgr Agnieszka Kamińska-Nowak
  Położna czynna zawodowo 23 lata w tym ostatnie  6 lat jako położna POZ, od 10 lat prowadzi poradnię laktacyjną i szkolenia dla położnych w zakresie laktacji Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych Międzynarodowy konsultant ds. Laktacji oraz Certyfikowany Doradca Laktacyjny, Specjalista w pielęgniarstwie neonatologicznym oraz organizacji i zarządzaniu, Zwolenniczka Holistycznego podejścia do opieki nad kobietą w zassie ciąży i po porodzie oraz w każdym etapie życia kobiety. prowadzi Poradnię Przedkoncepcyjną  oraz Poradnię edukacji seksualnej dzieci i młodzieży. W trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Mama bliźniąt 13 letniego Dawida i Krystiana.
 • mgr Joanna Kiełbasińska
  Mgr położnictwa i dyplomowana pielęgniarka  z 18 letnim doświadczeniem. Oba zawody są dla niej bardzo ważne. Wykonuje je z pasją, nigdy nie były one dla niej konkurencyjne, według niej uzupełniają się. Od zawsze lubi uczyć się i przekazywać zdobyta wiedzę, ale uważa, że równie ważna jest praktyka i doświadczenie. Realizując swoją miłość do nauczania innych od 2007 roku pracuje w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako wykładowca, a od 2008 roku jest nauczycielem mianowanym. Praca ze studentami w oddziałach szpitalnych, daje jej możliwość zarówno ciągłego uczenia się, zdobywania doświadczenia i nauczania innych, z czego jest bardzo dumna. Jej pasją położniczą, którą zawdzięcza głównie mgr Joannie Piątkowskiej jest laktacja, dlatego dziś jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, może powiedzieć, że dzięki niej.
 • poł. Małgorzata Koronczok
 • dr n.med. Katarzyna Kowol-Trela
  dr n. med., CDL, w trakcie specjalizacji z pediatrii Lekarz Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich, gdzie poza pracą w oddziale pediatrycznym prowadzi Poradnię Laktacyjną. Od 2016r wykładowca CNoL.  Prowadzi własną praktykę lekarską promując karmienie piersią. Prywatnie mama dwóch synów.
 • lek. Agnieszka Krauze
  Dr n.med, pediatra, alergolog, rok ukończenia studiów 1987, obecnie adiunkt Kliniki Pneumonologii i Chorób Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy klinice, staże alergologiczne: Berlin, Mayo Clinic Rochester, USA. Zainteresowania: alergia pokarmowa, alergia na leki. Żona i matka alergików.
 • dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik
  Prof. nadzwyczajny dr hab. n. med. Specjalista pediatra, neonatolog, IBCLC do 2015 r. Kierownik Katedry I Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wieloletni staż w Oddziale Neonatologii Katedry I Kliniki Ginekologii, Perinatologii I Neonatologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pierwszy w Polsce Oddział III stopnia referencyjności, posiadający tytuł "Szpitala przyjaznego dziecku". Prezes I współtwórca Polskiego Towarzystwa Konsultantów I Doradców Laktacyjnych, będącego członkiem Europejskiego Towarzystwa Laktacyjnego ELACTA. Członek wielu towarzystw naukowych, min.: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Autor i współautor 153 prac naukowych.
 • mgr Beata Mariańczyk
  Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku położnictwo oraz absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Studiów nad Rodziną kierunek nauki o rodzinie. Certyfikowany Doradca Laktacyjny, trener w Centrum Nauki o Laktacji oraz instruktor rozpoznawania płodności metodą Creighton Model Fertility Care System. W życiu osobistym żona i mama trzech córek. Uwielbiam wędrówki górskie, wraz z rodziną zdobyłam Koronę Gór Polski a od niedawna startuję w maratonach oraz ultramaratonach górskich.
 • Iwona Maruniak-Chudek
  Dr hab. n.med. specjalista pediatra i neonatolog, obecnie kierownik Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wraz z Zespołem promuje karmienie pokarmem naturalnym nawet najmniejszych wcześniaków oraz kangurowanie i kontakt małego pacjenta z matką. Prywatnie jest mamą trójki dzieciaków, które karmiła naturalnie w sumie przez prawie pięć lat.
 • mgr Agnieszka Muszyńska
  Pracuje jako edukator ds. laktacji w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie i prowadzi tam: Poradnię Laktacyjną, zajęcia dla rodziców wcześniaków, jest inicjatorem i organizatorem Tygodnia Promocji Karmienia Piersią w szpitalu. Publikuje poradniki dla rodziców. Od kilku lat wykładowca i trener w CNoL, członek PTKiDL. Prywatnie mama trójki dzieci, urlop spędza najchętniej w górach (z plecakiem), zdobyła Koronę Gór Polski.
 • mgr Iwona Nadratowska
  Obecnie pracuję od 24 lat Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków  i Niemowląt. Prowadzę Indywidualną Praktykę Pielęgniarską i Laktacyjną. Jestem wykładowcą i trenerem w Centrum Nauki o Laktacji, oraz licznych specjalizacjach w dziedzinie Pielęgniarstwa Neonatologicznego, Pediatrycznego, oraz w dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego. Jestem również założycielką grupy wsparcia matek karmiących – „Mlekoteka„  w Olsztynie, oraz współprowadzącą Akademię Wcześniaka pod patronem  prof. dr hab. Maria K. Borszewska-Kornacka w Wojewódzkim  Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Prywatnie uwielbiam podróżować wraz z moją rodziną.
 • dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
  dr n. med., pierwszy Międzynarodowy Certyfikowany Konsultant Laktacyjny (IBCLC) w Polsce (od 1996 roku), w latach 1992 – 1997 pracowała w Poradni Laktacyjnej Szpitala Św. Zofii w Warszawie, do roku 2006 pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią, z którym zorganizowała 10 konferencji z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią i usprawniła proces nadawania tytułów Szpital Przyjazny Dziecku. Aktualnie, od 2007 roku, dyrektor niepublicznej placówki edukacyjnej - Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet. Zorganizowała 13 zjazdów naukowych CNoL i szereg przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych kierowanych do pracowników ochrony zdrowia. Wieloletni wykładowca, pasjonat kształcenia podyplomowego i współtwórca programu kształcenia i tytułu Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Autorka licznych publikacji na tematy związane z karmieniem naturalnym niemowląt. Opracowała Standardy postępowania w laktacji i protokół leczenia zapalenia piersi. W okresie pandemii współtworzyła zasady postepowania dla mam chorych na COVID 19, aby mogły karmić piersią i nie były separowane od dzieci. Współautorka stanowiska ws. szczepień anty SARS CoV-2, a także najnowszego stanowiska Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci "Zasady żywienia zdrowych niemowląt." Współtwórca pierwszego podręcznika dla profesjonalistów laktacyjnych pt. Karmienie piersią w teorii i praktyce wydanego przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 2017 roku. Z mamami pracuje w poradni laktacyjnej. Wydała też popularny poradnik „Warto karmić piersią”. Współpracowała 18 lat z czasopismem "Twoje Dziecko". W 2017 roku odznaczona najwyższym odznaczeniem Izby lekarskiej Laudabilis (Godny Uznania) za całokształt działalności. Historię swojej pasji i bojów toczonych o karmienie piersią w Polsce opisuje na blogu: Breastfeedingpl. Prowadzi stronę http://doktormagda.med.pl/. Prywatnie mama piątki dzieci i babcia trójki wnucząt. Kocha podróże, muzykę i sport. Uprawia wiele dyscyplin oraz tańczy. Jest licencjonowaną zawodniczką triathlonu. Za największy wyczyn sportowy uważa pokonanie dystansu 1/4 Ironman (Malbork 2020, II miejsce K4) i zdobycie Korony Półmaratonów Polskich.
 • mgr Kinga Osuch
  Położna, magister socjologii, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny IBCLC, CDL. Jest koordynatorem opieki laktacyjnej  w Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie, które jest Szpitalem Przyjaznym Dziecku i jednym z najlepszych szpitali położniczych w Polsce. Bezpośrednio pracuje z matkami w oddziale położniczo-noworodkowym. Jest nauczycielem CNoL (wykładowcą, trenerem, egzaminatorem). Aktywnie uczestniczy w działaniach Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
 • mgr Agnieszka Paderewska
  CDL, Magister pielęgniarstwa, pracuje w Klinice Neonatologii i Patologii Noworodka w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie gdzie pomaga matkom dzieci przedwcześnie urodzonych w przystawianiu wcześniaków do piersi. Trener szkolenia praktycznego w CNoL. Prywatnie-mężatka, mama Jakuba i Lenki wykarmionych piersią.

   

 • poł. Magdalena Paszko
  Położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Na co dzień wspiera młode mamy na oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka Szpitala Św. Zofii w Warszawie. Prywatnie jest mamą dwójki wspaniałych Maluchów.
 • mgr Joanna Piątkowska
  Położna, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji. W przeszłości nauczycielka zawodu położnej w Studium Położnych, wykładowczyni na WUM na Wydziale Nauki o Zdrowiu, na kierunku położnictwo. Aktualnie pracuje w poradni laktacyjnej, w Gabinecie Profamilia 2000. Od 2004 roku posiada Certyfikat Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego. Od 2018 roku Certyfikownego Doradcy laktacyjnego. Współpracuje z Centrum Nauki o Laktacji jako trenerka i egzaminatorka. Poszerza wiedzę dotyczącą karmienia piersią na konferencjach, szkoleniach, zjazdach. Mama córki i syna, babcia trzech wnuczek. Uwielbia czytać, chodzić po górach, pływać jachtem, zwiedzać.
 • dr n. o zdr. Agnieszka Pietkiewicz

  Dr n. o zdr., psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, założycielka centrum psychoterapeutycznego Gdański Psycholog. Przez lata związana zawodowo z oddziałem położniczo-ginekologicznym Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku. Tworzyła i realizowała programy polityki zdrowotnej służące wspieraniu kobiet karmiących piersią oraz przeciwdziałaniu zaburzeniom psychicznym w okresie okołoporodowym. Autorka publikacji oraz programów szkoleniowych łączących zagadnienia laktacyjne i psychologiczne.

 • poł. Barbara Pilucik
  mgr położnictwa, położna ze stażem pracy na różnych oddziałach Szpitala św. Zofii (Centrum Medycznego "Żelazna") . Ukończyła pierwszy kurs IBCLC w 2004 roku. Aktualnie, po raz kolejny w życiu, zafascynowana pracą z kobietami w potrzebach, także laktacyjnych. Mama dwójki dzieci.
 • dr n. med. Maciej Postolski
  Lekarz, specjalista medycyny nuklearnej, absolutny spec od technik obrazowania gruczołu piersiowego.
 • dr inż. Joanna Rachtan-Janicka
  Specjalista żywienia człowieka, dietetyk, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Zajmuje się badaniami poszerzającymi wiedzę w zakresie epidemiologii i patogenezy alergii pokarmowej u niemowląt. Szczególną uwagę zwraca na sposób żywienia i problem suplementacji diety kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz znaczenie karmienia naturalnego dla rozwoju układu odpornościowego i nerwowego niemowląt. Uczestniczy w badaniach i dietoterapii pacjentów z celiakią i stosujących dietę bezglutenową oraz dzieci z nadwagą i otyłością.
 • lek. Katarzyna Raczek-Pakuła
  Lekarz pediatra, IBCLC. Od 10 lat Pracuje w Poradni Laktacyjnej Szpitala Specjalistycznego Św.Zofii i w Poradni Laktacyjnej Przychodni Babka Medica w Warszawie, prowadzi też własną praktykę lekarską. Członek PTKiDL. Żona i matka, harcerka, rowerzystka i łazik górski.
 • dr n med. Ewa Ślizień-Kuczapska
  Lekarka, dr n. med. ginekolog - położnik, Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli NPR, prywatnie mama trójki dzieci.
 • mgr Paulina Stobnicka-Stolarska
  Neurologopeda, zajmuje się terapią i wspomaganiem rozwoju małych dzieci w zakresie umiejętności jedzenia, mowy i komunikacji. Pracuje na oddziale Patofizjologii Wcześniaka i Noworodka warszawskiego szpitala MSWiA. Jest członkiem zespołu FASada, działającym przy Fundacji Rodzin Adopcyjnych, zajmującym się kompleksową diagnozą i terapią dzieci z FAS. Współpracuje z Centrum Nauki o Laktacji i Akademią Pedagogiki Specjalnej.
 • dr. n. med. Beata Szerstobitow
  Lekarz, specjalista medycyny nuklearnej.
 • dr n. o zdr. Beata Sztyber
  Dr n. o zdr., położna, pedagog, IBCLC, CDL. Promocją karmienia piersią zajmuje się od 25 lat. Aktualnie jest wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie przygotowuje do pracy przyszłe położne. Wcześniej przez wiele lat zatrudniona w Szpitalu św Zofii w Warszawie, jest współodpowiedzialna za zmiany w opiece okołoporodowej w tym szpitalu, który był prekursorem zmian w Polsce. Przez dwanaście lat pracowała na rzecz Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, gdzie uczestniczyła w wielu ocenach i reocenach szpitali w ramach inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku. Współtworzyła zasady monitoringu i reocen Szpitali Przyjaznych Dziecku w Polsce. Szkoliła szpitale, zespoły oceniające i reoceniające. Jest wykładowcą, trenerem i egzaminatorem Centrum Nauki o Laktacji. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców laktacyjnych. Współorganizowała wiele konferencji, autorka licznych publikacji. Prywatnie mama Ani i Franka.
 • poł. Joanna Winiarska
  Położna, IBCLC od 2006 r, CDL d 2014 r, trener i egzaminator CNoL Od 28 lat pracuje w szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku na oddziale położniczym, a od 13 lat udziela porad w przyszpitalnej poradni laktacyjnej.Zainteresowania zawodowe skupiają się głownie wokół tematyki ochrony, propagowania i wspierania karmienia naturalnego. Prowadzi szkolenia dla personelu medycznego oraz spotkania dla rodziców w  okresie okołoporodowym. Współpracowała z 2 Szkołami Rodzenia w Gdańsku. W 2015 r otrzymała Złoty Czepek - wyróżnienie OIPiP w Gdańsku za działalność na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych. Systematycznie pogłębia swoja wiedzę przez udział w kursach i konferencjach o różnorodnej tematyce.Obecnie w trakcie specjalizacji położniczo - ginekologicznej. Prywatnie -mężatka, mama trojga dorosłych dzieci wykarmionych piersią;) Pasjonuje się śpiewem, lubi czytać,szyć i potrafi zrobić coś z niczego. Stanowi szczególna mieszankę poczucia humoru, kreatywności, inteligencji, wrażliwości i empatii.  
 • mgr Marek Wrześniewski
  Absolwent Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończone kursy: NDT Bobath Basic, NDT Bobath Baby, AFE terapia oddechowa noworodków, Terapia Manualna Dzieci, Kinesiotaping,  PNF podstawowy. Od 2005 młodszy asystent w Klinice Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Centrum Zdrowia Dziecka.
 • poł. Jolanta Zmarlak
 • mgr Joanna Żołnowska
  Położna, mgr pedagogiki, CDL. Pełni funkcję koordynatora realizacji Inicjatywy Szpitala Przyjaznego Dziecku w Szpitalu Św. Wojciecha (COPERNICUS PL sp. z o.o) w Gdańsku. Organizuje konferencje i szkolenia dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Nauczyciel CNoL (wykładowca, trener, egzaminator), kierownik kursów, współautor programu kursu: Karmienie piersią  - standard w opiece okołoporodowej. Członek PTKiDL. Prywatnie mama dwójki nastolatków.
 • dr n. med. Monika Żukowska-Rubik
  Lekarz pediatra, konsultant IBCLC i CDL, od 1996 roku pracuje w poradni laktacyjnej Centrum Medycznego „Żelazna" w Warszawie, gdzie prowadzi pacjentki i niemowlęta z trudnymi problemami w karmieniu piersią. Jest wykładowcą, trenerem szkolenia praktycznego i egzaminatorem w Centrum Nauki o Laktacji. Jest również współautorem wielu programów szkoleniowych m.in.: „Problemy w laktacji". Publikuje prace nt. postępowania w laktacji w czasopismach dla lekarzy i położnych. W 2004 roku zorganizowała we współpracy z IBLCE pierwszy w Polsce i po polsku egzamin dla kandydatów na IBCLC. Jest współtwórcą Rady Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych, której przewodniczyła w latach 2005–2009 (obecnie Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych). Współtworzyła pierwszy polski podręcznik dla profesjonalistów pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce" wydany przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 1017 roku. Prywatnie żona lekarza i mama trójki dzieci, karmionych piersią w sumie przez 8 lat.