Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Badanie dziecka

(stan ogólny, skóra, nawodnienie, napięcie, symetria)