Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Centrum Nauki o Laktacji serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, a w szczególności lekarzom, pielęgniarkom i położnym oraz wszystkim osobom zajmującym się profesjonalnie problematyką laktacji za udział w XIV Zjazd CNoL oraz konferencji szkoleniowo-naukowej pt.

Karmienie piersią – więcej mocy!

która odbyła się w dniach 11-12 czerwca 2021 roku
w formie stacjonarnej i on-line.
Konferencja stacjonarna miała miejsce
w hotelu SANGATE Hotel Airport,
ul. Komitetu Obrony Robotników 32 dawniej (17 Stycznia 32), 02-148 Warszawa


WYKŁADOWCY

Gościem specjalnym Konferencji będzie słynna Prof. Donna Geddes z Uniwersytetu Zachodniej Australii, która przedstawi wyniki swoich wieloletnich badań dotyczących potencjału metabolicznego mleka kobiecego i odpowie na pytanie kliniczne: Czy można przekarmić dziecko mlekiem kobiecym? 
Pani Profesor połączy się z nami on-line.

Wyjątkowi goście tegorocznego zjazdu:

Pani prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska uświetni swoją obecnością naszą konferencję i przedstawi najnowsze Zasady żywienia niemowląt, a także odpowie na Wasze pytania.

Pani prof. Barbara Królak-Olejnik, która okiem klinicysty opowie nam o karmieniu przez kobiety chore na COVID 19, a także mlekiem kobiet zaszczepionych.

Pani dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska przedstawi nam polski wkład w badania nad potencjałem mleka kobiet zakażonych SARS CoV 2.

Pani dr n. med. Agnieszka Krauze, zmierzy się z aktualnym myśleniem o alergii na BMK u dzieci karmionych naturalnie. Czy jest takie zjawisko?

Pani dr n. med. Justyna Tołłoczko, wyjaśni czy dziecko z żółtaczką ma być karmione naturalnie czy nie?

Nasza koleżanka dr n. med. Monika Żukowska-Rubik wyjaśni, czy jest coś na rzeczy w wędzidełku wargi górnej?

Ponadto wyniki najnowszych badań CNoL i młodych, prężnych polskich badaczy.

Praktyczne warsztaty – kolorowy zawrót głowy od tegorocznych tematów.

prof. Donna Geddes

Profesor Uniwersytetu Zachodniej Australii. Jest dyrektorką Grupy Badawczej Ludzkiej Laktacji (Human Lactation Research Group), utworzonej przez profesora Petera Hartmanna. Donna Geddes wykorzystuje ultrasonografię (USG) do badań anatomii i fizjologii kobiecych piersi oraz jamy ustnej dziecka. To ona odkryła, że znana nam przez dziesiątki lat anatomia gruczołu piersiowego jest inna! Odkryła również, że mechanizm ssania piersi przez niemowlę jest inny niż dotychczas myśleliśmy. Użyła do tych badań najnowocześniejszego sprzętu i technologii. Obecnie zajmuje się badaniem czynników kontrolujących apetyt, obecnych w mleku kobiecym. Bada opróżnianie żołądka u noworodków donoszonych i wcześniaków oraz odruch wypływu mleka podczas odciągania. Interesuje się również zależnością pomiędzy składem mleka kobiecego na wzrostem, rozwojem i zdrowiem niemowląt. Prof. Geddes jest członkiem Australijskiego Towarzystwa Żywienia (Nutrition Society of Australia) oraz przygotowuje się do roli prezesa Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Ludzkim Mlekiem i Laktacją (International Society for Research in Human Milk and Lactation). Profesor Geddes opublikowała podnad 170 artykułów, liczne rozdziały w książkach, oraz otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę Healthy Children Faculty Award (2007) oraz nagrodę Wczesnej Kariery Badawczej od Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Ludzkim Mlekiem i Laktacją  (2008).  

Więcej informacji:
https://profdonnageddes.com/
http://humanlactationresearchgroup.com/

prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska

Kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Redaktor Naczelny Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition (2013-2019). Sekretarz Generalny European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN)(2009-2012). Sekretarz Komitetu Żywienia ESPGHAN (2012-2015). Członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics (2019-aktualnie). Propagatorka medycyny opartej na danych naukowych (evidence-based medicine, EBM). Współautorka wielu polskich i międzynarodowych wytycznych, głównie dotyczących żywienia dzieci, zapobiegania alergii, probiotyków. Współautorka ponad 350 publikacji, głównie w piśmiennictwie międzynarodowym. W 2020 roku zaliczona do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

dr n.med. Magdalena Nehring-Gugulska

Lekarz, pierwsza konsultantka IBCLC w Polsce (1996), CDL, dyrektor Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet. Praktykuje w poradni laktacyjnej Babka Medica i Concept Medica w Warszawie. Autorka licznych publikacji popularnych i naukowych w dziedzinie laktacji. Matkom znana z popularnego poradnika „Warto karmić piersią” i strony www.doktormagda.med.pl. Współpracuje z wydawnictwem branżowym Medycyna Praktyczna, gdzie była jednym z inicjatorów i twórców pierwszego polskiego podręcznika dla specjalistów ds. laktacji pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce”. Wieloletni wykładowca i współautorka programów kształcenia podyplomowego m.in. „Problemy w laktacji” oraz „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Zorganizowała ponad 20 konferencji naukowych. Od kilku lat inicjuje i przeprowadza badania w dziedzinie laktacji wraz z zespołem badaczy CNoL. Pasjonatka podróży, sportu i muzyki, a ostatnio też tańca.

lek. Dorota Bębenek

Specjalizację z pediatrii ukończyła w  Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z medycyny ratunkowej. Jest doradcą laktacyjnym i wspiera matki karmiące podczas codziennej praktyki lekarskiej.

dr n.med. Agnieszka Krauze

Pediatra, alergolog, absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, wieloletni adiunkt Kliniki Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun studenckiego koła naukowego, wykładowca na wydziale English Division. Staże kliniczne: Mayo Clinic Rochester Minnesota, Klinika Alergologii Szpital Charite Berlin.

Dr Krauze publikowała liczne prace dotyczące alergii na mleko, alergii pokarmowej, astmy, alergii na leki w polskich i międzynarodowych czasopismach.

Aktualnie jest głównym konsultantem alergologicznym w  City Clinic and Prosen Med w Warszawie.

Główne zainteresowania to: alergia pokarmowa, anafilaksja, astma, atopowe zapalenie skóry, alergia na leki.

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu) w Katowicach. Kolejne specjalizacje i szlif naukowy uzyskała na Górnym Śląsku, jest  specjalistą pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego. Wiele lat pracowała jako Kierownik Oddziału Neonatologii w Katedrze Położnictwa i Rozrodczości a następnie Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu. Od 2012r. jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe –  opieka okołoporodowa, naturalne żywienie noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienność składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka (poród przedwczesny, nadciśnienie, cukrzyca) oraz czasu trwania laktacji, niewydolność oddechowa i konieczność leczenia w OITN noworodków pochodzących z ciąż mnogich, nieinwazyjne metody wentylacji oraz diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH.
Organizator i współorganizator konferencji neonatologicznych, pediatryczno – neonatologicznych (kolejne edycje  Ogólnopolskiej Konferencję Pediatria i Neonatologia – aktualności w diagnostyce i leczeniu we Wrocławiu) oraz laktacyjnych. Autorka i współautorka 160 opublikowanych prac,  57 rozdziałów w podręcznikach,  redaktor 1 podręcznika i 2 monografii.

Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, członek Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Nagrodzona Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, Złotym Medalem za długoletnią służbę Prezydenta RP oraz wyróżniona przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia.

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

Prezes i współzałożyciel, powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Biologii Medycznej , Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacja przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie. Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce (2008) oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019) za wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne w kategorii badań na rzecz społeczeństwa (2018).

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA , członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Banków Mleka Zjednoczonego Królewska, (UKAMB). Autorka licznych artykułów i wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek w Polsce i za granicą, zależności składu mleka od diety oraz czynników środowiskowych. Jest promotorką karmienia piersią i wielką rzeczniczką idei bezpiecznego dzielenia się pokarmem – wielokrotnie brała udział i współorganizowała imprezy popularyzatorskie, warsztaty dla rodziców, szczególnie matek wcześniaków i dzieci długo leczonych.

dr n. med Justyna Tołłoczko

Pediatra-neonatolog.  Ordynator Oddziału Neonatologii Szpitala Solec w Warszawie.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Autorka prac na temat żółtaczek okresu noworodkowego, późnych wcześniaków oraz noworodków matek chorych na cukrzycę. Współautorka standardów postępowania w okresie noworodkowym Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego dotyczących żółtaczek noworodków.

dr n. med. Monika Żukowska-Rubik

Jestem pediatrą, konsultantem laktacyjnym IBCLC i CDL, wykładowcą, trenerem, autorem, pomysłodawcą. Sporo wiem o laktacji i mam za sobą ćwierć wieku doświadczenia, ale nadal się uczę. Nie boję się trudnych wyzwań. Lubię moją pracę.

dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2013 roku kierownik Regionalnego Banku Mleka Kobiecego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Zaangażowana w projekty z zakresu optymalizacji postępowania z mlekiem kobiecym, wpływu czynników środowiskowych, matczynych i okołoporodowych na skład i jakość mleka kobiecego, fizjologii laktacji i terapii żywieniowej dzieci przedwcześnie urodzonych.

mgr Iwona Adamczyk

Diagnosta laboratoryjny, biolog, doktorantka katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi badania nad mikrobiomem mleka kobiecego. Aktualnie pracuje w Regionalnym Banku Mleka Kobiecego oraz Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Dwukrotnie była Honorową Dawczynią Mleka Kobiecego. Od 2018r. jako wolontariuszka Fundacji Bank Mleka Kobiecego, zaś od 2019 r. jako członkini Stowarzyszenia Małyssak aktywnie działa na rzecz mam karmiących piersią i mlekiem kobiecym. 

mgr Nela Kameduła

Tytuł magistra położnictwa uzyskała w 2017 r. W tym roku rozpoczęła również pracę w oddziale położniczo – noworodkowym. Obowiązki położnej ds. laktacji zaczęła pełnić w kwietniu 2018 r. Od marca 2019 r. do marca 2021 r. pełniła funkcję doradcy laktacyjnego w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Po Świętach Wielkanocnych rozpoczyna pracę jako doradca laktacyjny w zespole Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM.

Wraz z uzyskaniem tytułu magistra rozpoczęła publikowanie artykułów naukowych poruszających głównie tematykę karmienia naturalnego.

lek. wet. Katarzyna Łubiech

Asystent w Katedrze Fizjologii i Toksykologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W trakcie studiów doktoranckich. Na co dzień prowadzi badania naukowe dotyczące mikroflory mleka kobiecego oraz  zajęcia dla studentów. Bierze aktywny udział w pracach badawczych dotyczących laktacji oraz mleka kobiecego. Członkini Stowarzyszenia Małyssak, działającego na rzecz upowszechniania karmienia piersią oraz wspierania rodziców. Dawczyni Mleka Kobiecego. Prywatnie mama czterolatka karmionego piersią ponad trzy lata. 

dr n. med. Matylda Czosnykowska-Łukacka

W 2010 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku analityka medyczna, w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim na kierunku biologia medyczna. Prowadziłam liczne badania z zakresu biologii molekularnej. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym  w Katedrze i Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Zajmuje się badaniami nad składem mleka kobiecego, wpływem czynników, które warunkują ten skład oraz klinicznym aspektem żywienia wcześniaków mlekiem kobiecym. 

dr n. med. Katarzyna Kowol-Trela

Od 2017 r. wykładowca CNoL.  Prowadzi własną praktykę lekarską promując karmienie piersią. Prywatnie mama trzech maluchów. 

mgr Joanna Kiełbasińska

Mgr położnictwa i dyplomowana pielęgniarka  z 18 letnim doświadczeniem. Oba zawody są dla niej bardzo ważne. Wykonuje je z pasją, nigdy nie były one dla niej konkurencyjne, według niej uzupełniają się.

Od zawsze lubi uczyć się i przekazywać zdobyta wiedzę, ale uważa, że równie ważna jest praktyka i doświadczenie.

Realizując swoją miłość do nauczania innych od 2007 roku pracuje w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako wykładowca, a od 2008 roku jest nauczycielem mianowanym.

Praca ze studentami w oddziałach szpitalnych, daje jej możliwość zarówno ciągłego uczenia się, zdobywania doświadczenia i nauczania innych, z czego jest bardzo dumna.

Jej pasją położniczą, którą zawdzięcza głównie mgr Joannie Piątkowskiej jest laktacja, dlatego dziś jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, może powiedzieć, że dzięki niej.

mgr Joanna Frejus

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i zdrowia. Pracuje głównie z osobami w kryzysach psychicznych, z doświadczeniem depresji i zaburzeń lękowych, koncentruje się również na wspieraniu kobiet w okresie okołoporodowym i ich bliskich. Prowadzi warsztaty, szkolenia i grupy wsparcia #CzułeWojowniczki. Autorka profili O matko, depresja i Dobrze jest. Nie rycz. Założycielka Centrum Wsparcia Mamy, Taty i Dziecka w Warszawie oraz prezeska Fundacji Czułość.

mgr Karolina Isio-Kurpińska

Moja przygoda z NBAS rozpoczęła się od pierwszego szkolenia w Polsce w 2006 roku. Zajmowałam się wówczas od kilku lat tłumaczeniami w dziedzinie neonatologii i na kurs trafiłam jako tłumaczka. Zafascynowana kompetencjami noworodka i możliwościami, jakie daje Skala, postanowiłam zostać na dłużej. Przetłumaczyłam materiały do badania Skalą, a następnie cały podręcznik. Niedługo później zostałam koordynatorką projektu Skala NBAS w Polsce, kontaktowałam się z brytyjskimi trenerkami, organizowałam kursy i tłumaczyłam je, jeździłam na konferencje, ale przede wszystkim przy każdej okazji badałam niemowlęta i noworodki. W 2011 roku zdałam egzamin certyfikujący, zaś w 2013 uzyskałam uprawnienia trenerki Skali.

W 2017 odbyłam szkolenie z narzędzia NBO – narzędzia, które zachowując wszystkie wartości NBAS, takie jak skupienie na podmiotowości noworodka, szacunek dla jego kompetencji, wspieranie mocnych stron, jest jednocześnie prostsze, bardziej odpowiednie do stosowania w warunkach klinicznych, i jeszcze bardziej zorientowane na budowanie relacji z rodziną i wspieranie rodzącej się więzi między rodzicami a dzieckiem.
Na co dzień pracuję jako psychoterapeutka – zarówno z rodzicami noworodków, szczególnie mamami potrzebującymi wsparcia, jak i z innymi osobami w trudnych momentach życia. Ponadto prowadzę szkolenia w oświacie i służbie zdrowia. Wiem, jak wiele korzyści przynosi rodzinom umiejętność rozumienia języka noworodka; wiem też, że idee leżące u podstaw NBAS i NBO – takie jak skupienie na mocnych stronach, zapewnianie wsparcia i budowanie kompetencji – mają zastosowanie do dzieci w każdym wieku, również nastolatków.

Prywatnie jestem żoną męża, który również zna i uwielbia Skalę NBAS i mamą piątki dzieci.

mgr Bożena Cieślak-Osik

Jestem psychologiem klinicznym, na co dzień pracuję w Szpitalu Klinicznym im. Ks. A. Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2.

Koncepcję dr Brazeltona poznałam w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Noworodek  i jego rodzice zawsze pozostawali w obszarze moich zainteresowań zawodowych, ponieważ zanim zdecydowałam się zostać psychologiem pracowałam jako położna w warszawskich szpitalach. To była niezwykła okazja towarzyszenia rodzinie w chwilach przemian związanych z pojawieniem się nowego potomka. Ta fascynacja wpłynęła na moje zawodowe wybory. Jako psycholog pracuję w szpitalu, w którym na świat przychodzą dzieci, również te dla których ciąża trwała zbyt krótko.

W 2006 miałam to szczęście , że znalazłam się w gronie pierwszych 10 osób przeszkolonych w Polsce przez brytyjskie trenerki. Dzięki temu szczegółowo poznałam to wyjątkowe narzędzie jakim jest Skala NBAS. Od tego czasu staram się wykorzystywać  Skalę w swojej codziennej pracy.

Interwencja z wykorzystaniem NBAS jest zawsze niezwykłym doświadczeniem dla mnie, ale przede wszystkim dla rodziny. Podejmowana jest w okresie szczególnej wrażliwości gdy, rodzice zaczynają budować swoją relację z dzieckiem, daje możliwość obserwowania i wspierania rozwijającej się miedzy nimi więzi. Rodzice odkrywają swoje dziecko, jego umiejętności i zdolności, uczą się rozumieć jego zachowania. 

Rok po szkoleniu zdałam egzamin umożliwiający mi pracę z wykorzystaniem Skali. Nadal przy każdej nadarzającej się okazji próbowałam doskonalić się w jej stosowaniu . Uczestniczyłam w kursach i egzaminach, które organizowane były w Szpitalu na Karowej, gdzie na co dzień pracuję. Starałam się brać udział w konferencjach poświęconych tej tematyce.

Obecnie wykorzystuję Skalę NBAS w codziennej pracy, traktując ją jako element najwcześniejszej interwencji. Moim marzeniem jest by osoby pracujące z rodziną w okresie okołoporodowym poznały to narzędzie, dlatego najbardziej cieszę się gdy na prowadzonych przez nas kursach pojawiają się położne i pielęgniarki neonatologiczne oraz lekarze pediatrzy i neonatolodzy.

Równolegle do pracy ze skalą NBAS rozwijałam swoje kompetencje zawodowe kończąc w 2008 roku szkołę psychoterapii INTRA. Pracując w Szpitalu na Karowej, na co dzień stykając się z sytuacjami trudnymi dla rodziców i personelu medycznego, gdy ciąża nie kończy się urodzeniem zdrowego noworodka podjęłam studia podyplomowe „Etyka praktyki lekarskiej i opieki medycznej” kończąc je w 2012 roku pracą „By diagnoza nie zabiła nadziei”. Prowadząc różnorodne szkolenia dla personelu medycznego ukończyłam w 2014 roku kurs trenerski „Szkoła Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy”.

Razem od wielu lat zajmujemy się prowadzeniem szkoleń i warsztatów dotyczących Skali Oceny Zachowania Noworodka, a obecnie również NBO. Tworzymy zgrany zespół, doskonale się uzupełniamy oraz zwyczajnie lubimy.

mgr Estera Michalak

Położna, IBCLC Międzynarodowy Dyplomowany Konsultant Laktacyjny. Autorka książki „Pokonaj Laktoterroryzm – 5 kroków do udanego karmienia piersią”. Współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Laktacyjnej PROLACTA, Współorganizatorka kursu na IBCLC w Polsce z Gina Weissman Lactation Academy. Wykładowca w Wyższej Szkole Terapii i Edukacji oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Wykonująca zawód położnej od ponad 10 lat, co dało jej narzędzia do przeprowadzenia rewolucji w edukowaniu kobiet. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat przeszkoliła ponad 1000 położnych z całej Polski w ramach kursów specjalistycznych i dokształcających „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Prowadzi zajęcia edukacyjne dla kobiet w ciąży, skupiające się na tematyce karmienia naturalnego. W swojej poradni laktacyjnej pomaga kobietom spotykającym trudności podczas „mlecznej drogi”.

mgr Zuzanna Wędołowska

Dyplomowana dietetyczka i psycholożka. Specjalizuje się w żywieniu dzieci. Jako psychodietetyk pracuje od 2013 roku, początkowo z osobami dorosłymi z nadmierną masą ciała oraz zaburzeniami odżywiania, od 2015 z rodzicami dzieci do lat 10. Swoje porady opiera na dowodach naukowych i bogatym doświadczeniu. Prowadzi liczne webinaru, szkolenia oraz kursy on-line. Autorka 2 e-booków oraz książki o rozszerzaniu diety. Ukończyła m.in. szkolenia “Dziecko w gabinecie dietetyka”, „Karmienie dziecka w aspekcie logopedycznym” oraz “Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”. Jej artykuły ukazały się m.in. w magazynie „Charaktery”, „Kreda”, „Together” oraz w „Kwartalniku Laktacyjnym”.


WSPÓŁORGANIZATORZY

polskie towarzystwo konsultantów i doradców laktacyjnych
ginekologia położnictwo wum

warszawski uniwersytet medyczny

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

prof dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

lek. Dorota Bębenek

mgr Agnieszka Muszyńska

poł. Magdalena Paszko

dr n. o zdr. Agnieszka Pietkiewicz

dr n. o zdr. Beata Sztyber

dr n. med. Monika Żukowska-Rubik


GŁÓWNY PARTNER

SPONSORZY

PARTNERZY

komitet upowszechniania karmienia piersią

PATRONAT HONOROWY

polskie towarzystwo neonatologiczne

PATRONAT MEDIALNY


DONIESIENIA

Mamy przyjemność powiadomić, że w wyniku głosowania Komitetu Naukowego Konferencji CNoL rozstrzygnięto konkurs doniesień naukowych 2021!

1 miejsce:

Karmienie piersią w tandemie: analiza wartości odżywczej mleka podczas karmienia młodszego i starszego dziecka
Elena Sinkiewicz-Darol1, Urszula Bernatowicz-Łojko1,2, Katarzyna Łubiech3, Iwona Adamczyk1,3, Magdalena Twarużek3, Barbara Baranowska2, Krzysztof Skowron4 and Diane L. Spatz5

1 Human Milk Bank, Ludwik Rydygier’ Provincial Polyclinical Hospital in Torun, Poland;
2 Departament of Midwifery, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw, Poland;
3 Department of Physiology and Toxicology, Faculty of Biological Sciences, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland; 
4 Department of Microbiology, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Ludwik Rydygier Collegium Medicum, Bydgoszcz, Poland;
5 University of Pennsylvania School of Nursing & Children’s Hospital of Philadelphia, USA

2 miejsce:

Znaczenie witaminy D. Stężenie witaminy D u kobiet karmiących oraz ich mleku.
Iwona Adamczyk1,2, Agnieszka Pater3, Rafał Rola4, Elena Sinkiewicz-Darol2, Aneta Mańkowska-Cyl3, Magdalena Twarużek1, Grażyna Sypniewska3

1 Katedra Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85 064 Bydgoszcz, Polska; 
2 Regionalny Bank Mleka Kobiecego, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, ul. Św. Józefa 53-59, 87 100 Toruń, Polska;  
3 Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, Polska;
4 Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87 100 Toruń, Polska

3 miejsce:

Niezwłoczny kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim – wiedza i nastawienie położnych.
Grażyna Bączek, Nela Kameduła

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Warszawski Uniwersytet Medyczny

4 miejsce:

Bakterie z rodzaju Lactobacillus w mleku kobiecym
Katarzyna Łubiech, Magdalena Twarużek

Katedra Fizjologii i Toksykologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; 

Prace zostaną zaprezentowane podczas Zjazdu CNoL dnia 11 czerwca 2021 w sesji IV pt. Młodzi naukowcy w akcji.

GALERIA

Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestników działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374).