Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

CNoL w składzie Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią

29 września 2022

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, kilkanaście stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze karmienia piersią utworzyło Koalicję na Rzecz Karmienia Piersią.
Wspólne cele statutowe jednoczą siły, aby lobbować przede wszystkim na rzecz zmian legislacyjnych oraz egzekwowania w Polsce istniejącego już prawa w zakresie karmienia naturalnego, zgodnego z postulatami Światowej Organizacji Zdrowia.

W skład Koalicji na rzecz Promocji Karmienia Piersią weszły:

Jutro, 30 września, odbędzie się I Szczyt Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią, na który zapraszamy wszystkich, którzy uważają taj jak my, że potrzebne jest:

Więcej na temat Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią oraz program I Szczytu Koalicji znajdziecie na stronie: https://laktacja.org.pl/koalicja-na-rzecz-karmienia-piersia/