Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Centrum Nauki o Laktacji zaprasza na konferencję szkoleniowo-naukową pt.

Karmienie piersią – prawem chronione

która odbędzie się w dniach 2–3 czerwca 2023 roku w Warszawie

Zdjęcie przewodnie XVI Zjazdu CNoL pochodzi z “Laktacyjnego Kalendarza Mlekiem Mamy” na rok 2023, realizowanego w ramach działań statutowych Fundacji Mlekiem Mamy, we współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się w swoich działaniach szeroko pojętą tematyką laktacji: Fundacja Twórczych Kobiet (Centrum Nauki o Laktacji) – CNoL, Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych – PTKiDL Fundacja Bank Mleka Kobiecego – FBMK. Autorką tego zdjęcia jest Zuza Kruschewska, której prace można obejrzeć na profilu Kruschewska Photography.

KONKURS DONIESIEŃ NAUKOWYCH

Komitet Naukowo–Organizacyjny XVI Konferencji Centrum Nauki o Laktacji ma przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania doniesień naukowych z zakresu nauki o laktacji celem zaprezentowania ich podczas Konferencji w formie: 

Szczególnie docenimy prace dotyczące: 

Komitet Naukowo – Organizacyjny XVI Konferencji Centrum Nauki o Laktacji

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik 
Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska 
dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska 
lek. Dorota Bębenek 
mgr Agnieszka Muszyńska 
mgr Kinga Osuch 
poł. Magdalena Paszko 
lek. Katarzyna Raczek-Pakuła 
dr n. o zdr. Beata Sztyber 
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik 

Ważne daty: 

Format streszczenia Doniesień 

Streszczenie powinno zawierać: 

Termin i miejsce dostarczenia Doniesień: 

Do dnia 15.03.2023 streszczenia Doniesień Naukowych można przesyłać drogą elektroniczną na adres konf@kobiety.med.pl w języku polskim i/lub angielskim. 

Konkurs 

Komitet Naukowy w drodze jawnego głosowania wybiera najlepsze prace ze względu na ich wartość naukową, metodologię, nowatorski pomysł, a także wartość dla praktyki klinicznej. Komitet podejmuje decyzje nie znając autorów, zna tylko treść streszczeń. 

Informacja dla Autora 

30 marca 2023 Autorzy nadesłanych streszczeń zostaną poinformowani o wynikach konkursu. 

Opłaty: 

Nie ma opłat za przesyłanie streszczeń. Osoby, których Doniesienie zostanie przyjęte przez Komitet do prezentacji ustnej są zwolnione z opłaty za uczestniczenie w XVI Konferencji Centrum Nauki o Laktacji, a w formie plakatów otrzymają zniżkę 50% za uczestnictwo na żywo lub brak opłaty za uczestnictwo on-line. 

Formaty prezentacji Doniesień: 

Przyjęte przez Komitet Doniesienia zostaną opublikowane za zgodą Autora w materiałach konferencyjnych w formie streszczenia w języku polskim i angielskim. Autorzy będą proszeni o ewentualne uzupełnienie materiału o tabele lub ryciny. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za etyczną i naukową treść Doniesienia, a także za jego prawidłową formę gramatyczną i stylistyczną. 

Zapisz się na newsletter