Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Centrum Nauki o Laktacji miało zaszczyt gościć lekarzy, pielęgniarki i położne
oraz wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie problematyką laktacji na 
XVI Zjeździe połączonym z hybrydową konferencją szkoleniowo-naukową pt.

Karmienie piersią – prawem chronione

Zjazd odbył się się on-line i stacjonarnie w Warszawie w dniach 2–3 czerwca 2023 roku 

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom, partnerom i sponsorom oraz wszystkim uczestnikom za tak liczny i entuzjastyczny udział w XVI Zjeździe. Był to największy Zjazd profesjonalistów laktacyjnych jaki kiedykolwiek odbył się w Polsce. Zgromadził 680 uczestników! Niebawem pełna galeria zdjęć.
Do zobaczenia ZA ROK.


Zdjęcie przewodnie XVI Zjazdu CNoL pochodzi z “Laktacyjnego Kalendarza Mlekiem Mamy” na rok 2023, realizowanego w ramach działań statutowych Fundacji Mlekiem Mamy, we współpracy z innymi organizacjami zajmującymi się w swoich działaniach szeroko pojętą tematyką laktacji: Fundacja Twórczych Kobiet (Centrum Nauki o Laktacji) – CNoL, Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych – PTKiDL Fundacja Bank Mleka Kobiecego – FBMK. Autorką tego zdjęcia jest Zuza Kruschewska, której prace można obejrzeć na profilu Kruschewska Photography.

GOŚĆ SPECJALNY

Catherine Watson Genna BS, IBCLC, RLC

Catherine Watson Genna jest konsultantką IBCLC od 1992 roku, prowadzi prywatną praktykę lekarską w Nowym Jorku. Dla Catherine szczególnie ważna jest pomoc mamom i dzieciom we wszelkich medycznych wyzwaniach podczas karmienia piersią. Jej przemówienia, wykłady i publikacje są cenione pośród grona medycznego – docierają one do specjalistów w wielu zakątkach świata. Catherine udziela się na tematy związane ze wsparciem dzieci z problemami anatomicznymi, genetycznymi czy neurologicznymi. Zarówno publikacje jak i prezentacje autorstwa Catherine są  wzbogacone zdjęciami przypadków klinicznych. Badania, prowadzone przez nią w ramach współpracy z wydziałami inżynierii biomedycznej Uniwersytetu Columbia i Uniwersytetu Tel Awiwu, dotyczą aspektów ssania i połykania przez noworodki oraz biomechaniki brodawki.

Catherine jest autorką Selecting and Using Breatsfeeding Tools: Improving Care and Outcomes (Praeclarus Press, 2009) *Wybór i Użycie Sprzętów do Karmienia Piersią: Poprawa Opieki i Efekty* oraz Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants (Jones and Bartlett Learning 2008, 2013, 2017) *Wsparcie Umiejętności Ssania u Noworodków Karmionych Piersią* oraz artykułów naukowych i rozdziałów w Core Curriculum for Lactation Consultant Practice and Breastfeeding and Human Lactation, *Podstawa programowa dla Praktyki Konsultantów Laktacyjnych oraz Karmienia Piersią i Laktacji u Człowieka*. Catherine przez 7 lat pełniła funkcję zastępcy redaktora w czasopiśmie naukowym Clinical Lactation, oficjalnej publikacji USLCA (*Amerykańskie Towarzystwo Konsultantów Laktacyjnych*). Catherine działa jako liderka La Leche League, wciąż wspierając nowych członków organizacji w oddziale w Queens. Wierzy, że ekspertyza kliniczna powinna iść ramię w ramię z empatią i zrozumieniem wobec rodzin karmiących piersią. Zaangażowanie Catherine w nauczanie wynika z chęci odnalezienia rozwiązań problemów jej pacjentów. Powstało ono na fundamencie silnego pragnienia zrozumienia nauki kryjącej się za karmieniem piersią i laktacją. Catherine jest również matką dwójki dzieci – oczywiście wykarmionych piersią!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. Catherine Watson Genny i jej imponującymi osiągnięciami na stronie: http://www.cwgenna.com/

*przyp. tłum.

WYKŁADOWCY

dr n.med. Magdalena Nehring-Gugulska

Lekarz, pierwsza konsultantka IBCLC w Polsce (1996-2021), CDL, dyrektor Centrum Nauki o Laktacji i prezes Fundacji Twórczych Kobiet. Praktykuje w poradni laktacyjnej Concept Medica w Warszawie. Autorka licznych publikacji popularnych i naukowych. Matkom znana z popularnego poradnika „Warto karmić piersią” i strony www.doktormagda.med.pl. Współpracuje z wydawnictwem branżowym Medycyna Praktyczna, gdzie była jednym z inicjatorów i twórców pierwszego polskiego podręcznika dla specjalistów ds. laktacji pt. „Karmienie piersią w teorii i praktyce”. Wieloletni wykładowca i współautorka programów kształcenia podyplomowego m.in. „Problemy w laktacji” oraz „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Zorganizowała ponad 20 konferencji naukowych. Od kilku lat z zespołem CNoL prowadzi badania w dziedzinie laktacji, ale też promuje inne polskie badania w tej dziedzinie. Ma wielu uczniów i naśladowców. Pozytywnie podchodzi do życia, przekuwa porażki na sukcesy. Fanka rodziny, kociara, pasjonatka podróży i wielu dyscyplin sportu.

lekarz doktor medycyny

dr n.med. Monika Żukowska-Rubik

Jestem pediatrą, konsultantem laktacyjnym IBCLC i CDL, wykładowcą, trenerem, autorem, pomysłodawcą. Sporo wiem o laktacji i mam za sobą ćwierć wieku doświadczenia, ale nadal się uczę. Nie boję się trudnych wyzwań. Lubię moją pracę.

lekarz

lek. med. Dorota Bębenek

Specjalizację z pediatrii ukończyła w  Klinice Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a obecnie odbywa szkolenie specjalizacyjne z medycyny ratunkowej. Jest doradcą laktacyjnym i wspiera matki karmiące podczas codziennej praktyki lekarskiej.

mgr Joanna Frejus

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i zdrowia. Pracuje głównie z osobami w kryzysach psychicznych, z doświadczeniem depresji i zaburzeń lękowych, koncentruje się również na wspieraniu kobiet w okresie okołoporodowym i ich bliskich. Prowadzi warsztaty, szkolenia i grupy wsparcia #CzułeWojowniczki. Autorka profili O matko, depresja i Dobrze jest. Nie rycz. Założycielka Centrum Wsparcia Mamy, Taty i Dziecka w Warszawie oraz prezeska Fundacji Czułość.Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i zdrowia. Pracuje głównie z osobami w kryzysach psychicznych, z doświadczeniem depresji i zaburzeń lękowych, koncentruje się również na wspieraniu kobiet w okresie okołoporodowym i ich bliskich. Prowadzi warsztaty, szkolenia i grupy wsparcia #CzułeWojowniczki. Autorka profili O matko, depresja i Dobrze jest. Nie rycz. Założycielka Centrum Wsparcia Mamy, Taty i Dziecka w Warszawie oraz prezeska Fundacji Czułość.

dr hab. n. med. Wojciech Feleszko 

Od 2013 jest doktorem habilitowanym w Klinice Alergologii i Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjalistą pediatrii, immunologii klinicznej i chorób płuc u dzieci w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest konsultantem w dziedzinie Chorób płuc oraz immunologii klinicznej w Szpitalu Pediatrycznym WUM. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Universität des Saarlandes w Niemczech. Kształcił się w zakresie niedoborów odporności oraz immunologii. Ma ponad piętnastoletnią praktykę w leczeniu chorób układu oddechowego, alergii i chorób infekcyjnych u dzieci. 

mgr Joanna Kiełbasińska

Mgr położnictwa i dyplomowana pielęgniarka  z 18 letnim doświadczeniem. Oba zawody są dla niej bardzo ważne. Wykonuje je z pasją, nigdy nie były one dla niej konkurencyjne, według niej uzupełniają się.

Od zawsze lubi uczyć się i przekazywać zdobyta wiedzę, ale uważa, że równie ważna jest praktyka i doświadczenie.

Realizując swoją miłość do nauczania innych od 2007 roku pracuje w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako wykładowca, a od 2008 roku jest nauczycielem mianowanym.

Praca ze studentami w oddziałach szpitalnych, daje jej możliwość zarówno ciągłego uczenia się, zdobywania doświadczenia i nauczania innych, z czego jest bardzo dumna.

Jej pasją położniczą, którą zawdzięcza głównie mgr Joannie Piątkowskiej jest laktacja, dlatego dziś jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, może powiedzieć, że dzięki niej.

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

Ukończyła Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej (aktualnie Uniwersytetu) w Katowicach. Kolejne specjalizacje i szlif naukowy uzyskała na Górnym Śląsku, jest  specjalistą pediatrii, neonatologii i zdrowia publicznego. Wiele lat pracowała jako Kierownik Oddziału Neonatologii w Katedrze Położnictwa i Rozrodczości a następnie Perinatologii i Ginekologii w Zabrzu. Od 2012 r. jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neonatologii UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Główne zainteresowania kliniczne i naukowe –  opieka okołoporodowa, naturalne żywienie noworodków i niemowląt z uwzględnieniem pacjentów leczonych w OITN, zmienność składu mleka kobiecego w zależności od perinatalnych matczynych czynników ryzyka (poród przedwczesny, nadciśni  enie, cukrzyca) oraz czasu trwania laktacji, niewydolność oddechowa i konieczność leczenia w OITN noworodków pochodzących z ciąż mnogich, nieinwazyjne metody wentylacji oraz diagnostyka zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH.
Autorka i współautorka 274 opublikowanych prac,  redaktor 5 monografii, w tym 2 podręczników.

Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych do 2021 r., członek Europejskiego Towarzystwa Banków Mleka Kobiecego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Nagrodzona Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego 2016 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP 2016 r., Złotym Medalem za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczpospolitej oraz wyróżniona przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia 2019 r.

mgr Agnieszka Muszyńska

Pracuje jako edukator ds. laktacji w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, prowadzi tam Poradnię Laktacyjną, jest inicjatorem i organizatorem Tygodnia Promocji Karmienia Piersią w szpitalu, publikuje poradniki dla rodziców, szkoli personel. Od kilku lat wykładowca i trener w CNoL, członek Zarządu PTKiDL, członek rady naukowej Koalicji Wcześniak. Prywatnie mama trójki dzieci, urlop spędza najchętniej w górach (z plecakiem), zdobyła Koronę Gór Polski.

lek.med. Zuzanna Godyń-Myśliwy 

Lekarka, od tego roku Certyfikowany Doradca Laktacyjny, pasjonatka karmienia piersią i mama dwóch chłopców. Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obecnie współpracuje z Centrum Medycznym Żelazna, a wkrótce rozpoczyna specjalizację z gastroenterologii dziecięcej. 

mgr Kinga Osuch

Położna, magister socjologii, Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny IBCLC, CDL. Jest koordynatorem opieki laktacyjnej  w Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie, które jest Szpitalem Przyjaznym Dziecku i jednym z najlepszych szpitali położniczych w Polsce. Bezpośrednio pracuje z matkami w oddziale położniczo-noworodkowym. Jest nauczycielem CNoL (wykładowcą, trenerem, egzaminatorem). Aktywnie uczestniczy w działaniach Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.

położna

mgr Magdalena Paszko

Położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Na co dzień wspiera młode mamy w Szpitalu Św. Zofii w Warszawie. Prywatnie jest mamą dwójki wspaniałych dzieci.

mgr Agata Ostasz

Jest położną oddziałową Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, posiada wykształcenie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Aleksandra Mołas

Położna i Biolog. Pracownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, Zakład Biologii Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz pracownik Regionalnego Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie. W 2018 roku ukończyła studia II stopnia na kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a w 2021 roku studia I stopnia na kierunku Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

dr n. o zdr. Beata Sztyber

Dr n. o zdr., położna, pedagog, IBCLC, CDL. Promocją karmienia piersią zajmuje się od 25 lat. Aktualnie jest wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie przygotowuje do pracy przyszłe położne. Wcześniej przez wiele lat zatrudniona w Szpitalu św Zofii w Warszawie, jest współodpowiedzialna za zmiany w opiece okołoporodowej w tym szpitalu, który był prekursorem zmian w Polsce. Przez dwanaście lat pracowała na rzecz Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, gdzie uczestniczyła w wielu ocenach i reocenach szpitali w ramach inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku. Współtworzyła zasady monitoringu i reocen Szpitali Przyjaznych Dziecku w Polsce. Szkoliła szpitale, zespoły oceniające i reoceniające. Jest wykładowcą, trenerem i egzaminatorem Centrum Nauki o Laktacji. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców laktacyjnych. Współorganizowała wiele konferencji, autorka licznych publikacji. Prywatnie mama Ani i Franka. 

mgr Iwona Adamczyk

Diagnosta laboratoryjny, biolog, doktorantka katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie prowadzi badania nad mikrobiomem mleka kobiecego. Aktualnie pracuje w Regionalnym Banku Mleka Kobiecego oraz Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu. Trzykrotnie była Honorową Dawczynią Mleka Kobiecego.  Jako członkini Stowarzyszenia Małyssak aktywnie działa na rzecz mam karmiących piersią i mlekiem kobiecym. Prywatnie szczęśliwa żona i mama trójki dzieci. 

Kinga Kalita-Kurzyńska 

Studentka Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – ścieżka: Nauki o zdrowiu. Absolwentka położnictwa (2016) i zdrowia publicznego ze specjalnością: promocja zdrowia z epidemiologią (2018) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureatka konkursu „Jestem Liderem 2018” w kategorii Nauka, organizowanego w ramach projektu „Kobieta Liderem” we Wrocławiu oraz wyróżnienia pn. „Złota Odznaka STN” przyznawanego wybitnym absolwentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt pracy naukowej. 

lek. Roksana Kulińska 

Specjalista dermatologii i wenerologii. Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób skóry, włosów i paznokci u pacjentów w każdym wieku. Specjalizuje się w leczeniu przewlekłych chorób skóry (m.in. łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, trądziku).  

Należy do Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venereology i International Dermoscopy Society. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w certyfikowanych kursach i zjazdach. Prywatnie szczęśliwa mama rocznej córki. 

lek. Anna Maćkowska 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, aktualnie w trakcie specjalizacji z pediatrii w Klinice Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Certyfikowany Doradca Laktacyjny. W codziennej pracy na Oddziale Noworodkowo-Pediatrycznym oraz w ramach POZ wspiera mamę karmiące piersią i ich pociechy.  

dr Magdalena Chrzan – Dętkoś

Dr Magdalena Chrzan – Dętkoś jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współprowadzi ośrodek psychoterapeutyczny Centrum Terapii Depresji w Gdyni.

Jest autorką publikacji dotyczących psychoterapii, rozwoju wcześniaków oraz leczenia i profilaktyki depresji poporodowej oraz depresji ciężarnych. Współpracuje ze Szpitalem Św. Wojciecha w Gdańsku, Copernicusem Podmiotem Leczniczym Sp. z o.o.. Obecnie jest kierownikiem merytorycznym programu profilaktycznego „Przystanek Mama” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konsorcjum z Copernicusem Podmiotem Leczniczym Sp. z o.o. w województwach pomorskim, kujawsko – pomorskim i warmińsko mazurskim.

dr n. biol. Magdalena Babiszewska-Aksamit 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Antropologia Fizyczna/Biologia Człowieka. Kształciła się także na Uniwersytecie w Liverpoolu oraz realizowała stypendium badawcza na Uniwersytecie w Yorku. Po obronie rozprawy doktorskiej w 2016 roku, kontynuowała badania nad składem mleka kobiecego jako adiunkt w Zakładzie Antropologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W latach 2016 – 2019 w ramach projektu „Mleko Mamy +” realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki prowadziła badana nad wpływem czynników matczynych oraz pozamatczynych (czynników społecznych) na skład mleka kobiecego. Od 2022 współpracuje z Fundacją Bank Mleka Kobiecego, a od 2023 jest członkiem zespołu Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Anna Suchecka-Marut

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu studiów magisterskich na kierunku położnictwo. Od 2015 roku aktywnie pracuje w zawodzie położnej w szpitalu raz w środowisku. W 2022 roku osiągnęła tytuł Doradcy laktacyjnego. Od tego roku aktywnie pracuje jako Doradca Laktacyjny głównie na wizytach domowych. Jej celem jest otworzenie przyszpitalnej poradni laktacyjnej a także ciągły rozwój w temacie laktacji.  

lek. med. Aneta Nagórska 

Lekarka, absolwentka GUMed, w trakcie uzyskiwania tytułu CDL. Planująca specjalizacje z pediatrii, żywo zainteresowana rozwojem dzieci ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z karmienia piersią. Prywatnie mama dwójki dzieci, obecnie oczekująca przyjścia na świat trzeciego. 

mgr Agnieszka Tokarz

mgr Agnieszka Tokarz – jest położną, Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym i neurologopedą klinicznym. Na co dzień prowadzi prywatny gabinet terapeutyczny, w tym poradnię laktacyjną w Zielonej Górze. Ponadto konsultuje logopedycznie pacjentów w Ośrodku Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji ATOS  oraz jest położną POZ w Przychodni Lekarskiej PANACEUM w Świdnicy k/ Zielonej Góry Specjalizuje się w poradnictwie laktacyjnym, wczesnej interwencji logopedycznej, terapii karmienia oraz zaburzeniach komunikacji językowej u dzieci.  

prof. dr hab. Błażej Kmieciak

Błażej Kmieciak – profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, ma doktorat z socjologii prawa i medycyny, jest też absolwentem resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora. Odbywał kursy organizowane przez Uniwersytety Harvarda, Notre Dame, Georgetown i Stanford oraz Komitet Praw Dziecka ONZ  dotyczące bioetyki, psychiatrii społecznej, ochrony  praw dziecka oraz przeciwdziałania przemocy. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.   

dr n. med. Joanna Kubicka

Od 1994 roku zajmuje się pacjentami z różnorodnymi chorobami zakaźnymi i od 2002 opiekuje się pacjentami zakażonymi HIV. W swojej praktyce stosuje profilaktykę poekspozycyjną (PEP) zakażenia HIV i innych zakażeń krwiopochodnych. Zajmuje się również profilaktyką przedekspozycyjną zakażenia HIV (PREP). Prowadzi pacjentów w szerokim zakresie zarówno schorzeń zakaźnych, chorób przenoszonych drogą płciową jak i schorzeń internistycznych. W ramach grona ekspertów PTN AIDS zajmowała się profilaktyką i leczeniem schorzeń układu sercowo-naczyniowego u pacjentów zakażonych HIV. Praca doktorska dotyczyła pogranicza chorób zakaźnych i hematologii – replikacji wirusów HCV i HGV w szpiku kostnym pacjentów z zaburzeniami hematologicznymi. Porfolio publikacji naukowych dotyczy tematyki z zakresu chorób wątroby, zakażenia HIV, HCV, HBV i chorób wewnętrznych.

WSPÓŁORGANIZATORZY

polskie towarzystwo konsultantów i doradców laktacyjnych
ginekologia położnictwo wum
warszawski uniwersytet medyczny

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

GŁÓWNY PARTNER – PLATYNOWY SPONSOR

DIAMENTOWY SPONSOR

SREBRNY SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR

KONKURS DONIESIEŃ NAUKOWYCH

Komitet Naukowo–Organizacyjny XVI Konferencji Centrum Nauki o Laktacji ma przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania doniesień naukowych z zakresu nauki o laktacji celem zaprezentowania ich podczas Konferencji w formie: 

Szczególnie docenimy prace dotyczące: 

Komitet Naukowo – Organizacyjny XVI Konferencji Centrum Nauki o Laktacji

Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik 
dr n. med. Grażyna Bączek
dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska 
lek. Dorota Bębenek 
mgr Agnieszka Muszyńska 
mgr Kinga Osuch 
poł. Magdalena Paszko 
lek. Katarzyna Raczek-Pakuła 
dr n. o zdr. Beata Sztyber 
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik 

Ważne daty: 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DONIESIEŃ NAUKOWYCH CNOL 
Mamy przyjemność powiadomić, że w wyniku głosowania Komitetu Naukowego Konferencji CNoL rozstrzygnięto konkurs doniesień naukowych 2023! 

1 miejsce: 
Wielkość piersi a zawartość makroskładników w mleku kobiecym, dr Magdalena Babiszewska-Aksamit z zespołem badaczy, Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie

 

2 miejsce: 
Analiza efektywności Programu Wczesnej Stymulacji Laktacji prowadzonego w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, mgr Agata Ostasz z zespołem badaczy, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

3 miejsce: 
Wpływ karmienia piersią na przebieg infekcji wirusem RS u niemowląt – jednoośrodkowe badanie retrospektywne, lek. Anna Maćkowska z zespołem badaczy, Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Wyróżnienie: 
Ocena jakości porady laktacyjnej w okołoporodowej opiece szpitalnej, dr n. o zdr Beata Sztyber z zespołem badaczy, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej,  Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wszystkie nadesłane prace były ciekawe i miały wysoką wartość merytoryczną. Jesteśmy z Państwa dumne i serdecznie gratulujemy!  

Wszystkie prace, w formie plakatów lub prezentacji, będą przedstawione podczas Zjazdu CNoL dnia 2 czerwca 2023 r. 

HOTEL

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i wieloma atrakcjami oferowanymi przez hotel Falenty Biznes i Wypoczynek, w którym odbędzie się tegoroczny Zjazd.
Przypominamy, że dla naszych uczestników hotel przygotował niższą cenę. Link rezerwacyjny jest już dostępny.

DOJAZD

Dojazd do hotelu komunikacją miejską jest możliwy! Proszę pamiętać o zakupie biletu na drugą strefę (od przystanku „P+R Al. Krakowska”) i zarezerwowanie ok 60 minut. Najbliższy przystanek do Warszawy z Al. Krakowskiej (po przejściu Al. Hrabską) nazywa się „Hrabska Droga 01”

  1. z Dworca Centralnego wybieramy tramwaj 7 lub 9 do „P+R Al. Krakowska” (ostatni przystanek). Na pętli autobusowo-tramwajowej przesiadamy się do autobusu 703 lub 706 (peron 4). Na przystanku końcowym „Pl. Szwedzki” przesiadamy się do autobusu 706 wracającego do Warszawy (lub zostajemy w autobusie 706, po krótkim postoju wraca do Warszawy). Wysiadamy na przystanku „Falenty-Osiedle”, 2 minuty od hotelu. Czas dojazdu ok. 1h.
  2. z Dworca Centralnego wybieramy tramwaj 7 lub 9 do „P+R Al. Krakowska” (ostatni przystanek). Na pętli autobusowo-tramwajowej przesiadamy się do autobusu 703, 706, 707, 711 lub 721 (perony 3 i 4) lub linia 63 PSK Grodzisk. Wysiadamy na przystanku na żądanie „Puchały”. Następnie spacer 17 min. Aleją Hrabską (ścieżka utwardzona wzdłuż ulicy przy stawach).
  3. z Dworca Centralnego wybieramy tramwaj 7 lub 9 do „P+R Al. Krakowska” (ostatni przystanek). Następnie taxi (6 km).

Dla zmotoryzowanych – skręt z Al. Krakowskiej w Al. Hrabską przy reklamie „Stacja kontroli pojazdów”; następnie skręt w prawo przy tablicy informacyjnej naszego hotelu – „Falenty Biznes i Wypoczynek. CFI Hotels”. Jedziemy prosto pod lekką górkę.

Dla lubiących podróże taxi – z dworca Warszawa Zachodnia – 13 km; z dworca Warszawa Centralna – 16 km – około 30 minut.

Perony P+R

Perony P+R

Droga górka

Droga górka

Skrzyzowanie

Skrzyzowanie

Skręt z al. Krakowskiej

Skręt z al. Krakowskiej

Przystanek Falenty

Przystanek Falenty

Tablica informacja hotelu

Tablica informacja hotelu

AQUA AEROBIC

Zgodnie z programem naszego spotkania, po wytężonej pracy naukowej będziemy mieli możliwość zrelaksowania się pod okiem trenerki www.kalafitness.pl., która poprowadzi aquaerobik, Kala to piękna kobieta, Wenus z Milo, wulkan energii, profesjonalistka treningu personalnego, zapali każdego do podniesienia się z krzesła w restauracji i skoku do cudownie orzeźwiającej wody basenu. Poczujecie tę moc! Moc Kali, która przeniesie Was na egzotyczne wyspy ? Do strefy basenowej, która jest tuż przy restauracji zapraszamy wszystkich! Nie zapomnijcie wziąć kostiumów, klapek i czego potrzebujecie! Zajęcia będą po kolacji, potrwają około 30 minut. Do zobaczenia!

GALERIA ZDJĘĆ