Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Recertyfikacja

Uwaga Miłe Panie! Tytuły Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego nadane Wam w roku 2012 nieuchronnie wygasają w roku 2019 w czerwcu. Aby utrzymać prawo do używania tytułu CDL należy go odnowić! Z przyjemnością informujemy, że otworzyliśmy już ścieżkę do recertyfikacji 2018. Zachęcamy do rejestracji jak najwcześniej, aby był czas na wypełnienie indeksu, zebranie dokumentów i przesłanie do nas im szybciej tym lepiej.

Kto podlega recertyfikacji?

Zgodnie ze Standardem CDL recertyfikacji w roku 2019 podlegają osoby, które uzyskały tytuł CERTYFIKOWANY DORADCA LAKTACYJNY w 2012 roku. Podstawą do ponownego nadania certyfikatu jest weryfikacja ich wiedzy i praktyki.

Weryfikacja wiedzy

35 godzin (GE) w ciągu ostatnich 7 lat udział w szkoleniach/warsztatach/zjazdach/kursach w zakresie aktualnej wiedzy o laktacji (zakres egzaminu CDL) i/lub przygotowanie własne wykładu w w/w zakresie, wtedy 1 godz. wykładu własnego = 2 godz. wykładu wysłuchanego (konieczne kserokopie dyplomów/zaświadczeń)

albo

egzamin teoretyczny – składający się ze 100 pytań testowych dla kandydatów na CDL, odbywa się jeden raz w roku w marcu (23.03.2019)

Za udział w Zjazdach CNoL w poszczególnych latach przysługuje:

2013r. 10 godz; 2014r – 5 godz; 2015r. – 10 godz; 2016r – 10 godz. 2017r – 11 godz; 2018r. – 10 godz.

KONFERENCJA „KARMIENIE PIERSIĄ – KAWA NA ŁAWĘ” 21-22.09.2012 – 9 godz.

Konferencja „Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią 10 lat i co dalej?” 12-13.12.2014 – 7,5 godz.

Weryfikacja praktyki

Należy wykazać minimum 700 godzin (GP) wypracowanych w ciągu 7 lat poprzez:

– wykazanie praktyki indywidualnej w formie zatrudnienia i samodzielnego udzielania udokumentowanych porad laktacyjnych (poradnia laktacyjna, wizyty domowe, praca doradcy na oddziale szpitalnym, praca w POZ, zajęcia praktyczne dla studentów położnictwa lub kandydatów na CDL)

– przeliczenie godzin według szczegółowych wskaźników

albo

– egzamin praktyczny dla kandydatów na CDL (kwiecień 2019), w przypadku niezaliczenia, poprawka możliwa jest zgodnie z regulaminem egzaminów poprawkowych CDL.

Dodatkowe wymagania

  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, kandydat nie może zajmować się reklamą
    i sprzedażą preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Przestrzega Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 609/2013 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. 2010 nr 180 poz. 1214)
  2. Szanując zdrowie swoich pacjentów nie powinien zajmować się reklamą i sprzedażą środków szkodliwych dla zdrowia.
  3. Nie miał konfliktów z prawem.
  4. Nie stosuje środków odurzających, jest poczytalny, nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonywania zawodu.

Kalendarz recertyfikacji 2019

do 01.11.2018 – Rejestracja poprzez:

do 31.12.2018 Rekrutacja do grupy osób recertyfikujących się w roku 2019 i potwierdzenie przyjęcia poprzez wysłanie indeksu pocztą na podany przy zapisie adres.

do 31.01.2019 – przesłanie do sekretariatu CNoL uzupełnionego indeksu oraz kserokopii zaświadczeń z odbytych szkoleń (z zaznaczonymi godzinami szkoleń).

do 15.02.2019 – CNoL po analizie przesłanej dokumentacji informuje o:

W przypadku konieczności przystąpienia do egzaminu osoba recertyfikująca się musi dokonać.opłaty za egzamin zgodnie z cennikiem obowiązującym w roku 2019.

Analizy przedstawionej dokumentacji dokonuje koordynator recertyfikacji, a decyzję o odnowieniu certyfikatu podejmuje Rada Szkoły.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbywa się podczas Zjazdu CNoL w czerwcu 2019.

Ostateczny termin dostarczenia/uzupełnienia dokumentów upływa dnia 31.03.2019. Po tym terminie przyjmujemy dokumenty do recertyfikacji 2020.

UWAGA – osoby, które utraciły ważność certyfikatu CDL w latach ubiegłych, mogą go odnowić poprzez podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego (po uprzedniej rejestracji poprzez zgłoszenie na adres sekr@kobiety.med.pl)

REGULAMIN

Poniżej lista osób, których certyfikat CDL stracił ważność. Zachęcamy do recertyfikacji!

Nazwisko, imię, zawódNr certyfikatuData ważności MiastoNr telefonu
Babczyńska- Gratzke Magdalena, lekarz0106/2010/CDL15.05.2017Wałbrzych691139013
Bednarczyk Dorota, mgr neurologopeda0108/2010/CDL15.05.2017Warszawa792361413
Ceranowicz Gabriela, położna0110/2010/CDL15.05.2017Słubice
Chmielewska Dagmara, mgr zawód niemedyczny0099/2009/CDL6.07.2016Andrespol
Chmielewska Danuta, mgr położna0170/2011/CDL03.06.2018Warszawa
Czajkowska Agnieszka, położna0003/2007/CDL26.05.2014Wrocław502036464
Dudkowska Iwona, mgr położna0006/2007/CDL26.05.2014Wrocław608432714
Dyrcz Aneta, zawód niemedyczny0034/2010/CDL15.05.2017Sobótka k/Wrocławia692483207
Fortunko Dorota0007/2007/CDL26.05.2014Wrocław601157159
Grembowska Alina,mgr położnictwa0066/2009/CDL06.07.2016Poznań
Jungowska Małgorzata, położna,mgr pielęgniarstwa0009/2007/CDL26.05.2014Warszawa
Juskowiak Katarzyna, położna0037/2008/CDL31.05.2015Gdańsk503429235
Kapica Sylwia, pielęgniarka0180/2011/CDL03.06.2018Skrzeszew
Kanjerska Marzanna, pielęgniarka,mgr socjolog0042/2008/CDL31.05.2015Lublin
Kaużyńska Bożenna, położna0121/2010/CDL15.05.2017Przasnysz
Leleń Agnieszka, lekarz0125/2010/CDL15.05.2017Otwock i okolice793548123
Lewińska Aneta, lekarz0184/2011/CDL03.06.2018Częstochowa343624494
Lipska Karolina, lekarz0040/2008/CDL31.05.2015Warszawa 606371313
Łopatka Grażyna, położna0060/2008/CDL31.05.2015Rawa Mazowiecka
Matkowska Krystyna, położna0128/2010/CDL15.05.2017Środa Śląska i okolice695913140
Miklaszewska Beata, doula0073/2009/CDL06.07.2016Wołomin
Modrzejewska-Wasiutow Magdalena, położna0018/2007/CDL26.05.2014Warszawa604786858
Mysłowska Katarzyna, położna0191/2011/CDL03.06.2018Lubań516739790
Nawrocka Elżbieta, pielęgniarka0135/2010/CDL15.05.2017Więcbork603937673
Nikołajew Katarzyna, pielęgniarka0192/2011/CDL03.06.2018Warszawa602448804
Olko Małgorzata, położna0077/2009/CDL06.07.2016Kraków
Orzeł Barbara, położna0079/2009/CDL06.07.2016Brzesko
Pastuszak Izabella, położna0193/2011/CDL03.06.2018Szczecin
Pelczarska Katarzyna, położna mgr0194/2011/CDL03.06.2018Jelenia Góra
Pencarska Iwona, położna0140/2010/CDL15.05.2017Środa Śląska
Pniewska Bernadeta, położna0197/2011/CDL03.06.2018Golub-Dobrzyń
Podsiad Jolanta, położna0198/2011/CDL03.06.2018Brześnica
Pędzich Barbara, położna0081/2009/CDL06.07.2016Ostrołęka
Prokopowicz Anna, położna mgr0146/2010/CDL15.05.2017Wrocław
Rokicka Lidia, położna0200/2011/CDL03.06.2018Unisław
Rutkowska Mirosława, położna0085/2009/CDL06.07.2016Brodnica
Sareło Lidia, położna0086/2009/CDL06.07.2016Bogatynia
Serwatowska-Bargieł Agata, lekarz0048/2008/CDL31.05.2015Warszawa
Siewniak Maria, położna0088/2009/CDL06.07.2016Kraków
Skiba Marta, położna0022/2007/CDL26.05.2014Lublin600312521
Sós Małgorzata, położna0201/2011/CDL03.06.2018Toruń
Sroczyńska Halina, pielęgniarka0025/2007/CDL26.05.2014Poznań501343464
Stachowska Agnieszka, zawód niemedyczny0026/2008/CDL31.05.2015Janki/k. Warszawy
Stobryń-Wośny Agata, mgr położnictwa, IBCLC0158/2010/CDL15.05.2017Lubin, Poznań602380995
Suchecka Izabela, zawód niemedyczny0104/2009/CDL06.07.2016Gdańsk513278171
Suszko Małgorzata, pielęgniarka0063/2008/CDL31.05.2015Koszalin500131832
Tymińska Małgorzata, położna0030/2007/CDL26.05.2014Białystok501675997
Witowska Adriana, położna0052/2009/CDL06.07.2016Zabrze505023234
Weber -Szymańska Sylwia, położna0205/2011/CDL03.06.2018Szczecin
Węgrzyn Agnieszka, mgr położna, IBCLC0051/2008/CDL31.05.2015Kraków606280991
Woldan-Grądalska Patrycja, lekarz0053/2008/CDL31.05.2015Warszawa
Zaczkowicz Dalila, położna0097/2009/CDL06.07.2016Wrocław793008823
Zadrożna-Karpiejczyk Małgorzata, zawód niemedyczny0054/2009/CDL06.07.2016Warszawa503788775
Zań Elżbieta, położna środ-rodzinna, IBCLC0098/2009/CDL06.07.2016Tarnogród693839681
Zięcina-Krawiec Bożena, lekarz0210/2011/CDL03.06.2018Pszczyna
Żywczok Joanna, położna0033/2007/CDL26.05.2014Bielsko-Biała600441058

Zapisz się na newsletter