Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Ocena skuteczności karmienia

Monika Żukowska-Rubik

Przeanalizowanie poniższych wskaźników pozwala odróżnić sytuację, kiedy matce wydaje się, że ma za mało pokarmu od rzeczywistych niedoborów pokarmu.

Dziecko otrzymuje odpowiednią ilość pokarmu, jeżeli:

Jest to wyraźnie odczuwalne w pierwszych tygodniach po porodzie; po 4 tygodniu (po ustabilizowaniu laktacji), piersi są mniej napięte przed karmieniami, więc rozluźnienie jest mniej odczuwalne.

Od około 6 tygodnia stolce mogą pojawiać się raz na kilka dni (nie rzadziej niż 1/10 dni).

Uwaga!

Przyrosty masy ciała w pierwszych tygodniach po porodzie oblicza się uwzględniając najniższą masę ciała dziecka. Np.: masa urodzeniowa 3700g, masa najniższa w 3 dobie 3460g, masa ciała w dniu badania w 12 dobie 3820g. Średnie dobowe przyrosty masy ciała wynoszą więc:

(3820 – 3460) : (12 – 3) = 360 : 9 = 40 (g/dobę)

Tempo wzrastania dzieci karmionych wyłącznie piersią zostało uznane za wzorzec do naśladowania dla wszystkich dzieci na świecie. Normy wzrastania opracowała  Światowa Organizacja Zdrowia w oparciu o populację dzieci karmionych wyłącznie piersią przez 4-6 miesięcy. Dane zbierano w grupie 8840 dzieci, na terenach zróżnicowanych  geograficznie i etnicznie. Do badania włączono zdrowe dzieci, które miały optymalne warunki. Na podstawie zebranych danych opracowano siatki centylowe masy ciała i wysokości oraz wskaźnika BMI dla dziewcząt i chłopców. Siatki są dostępne na stronie www.who.int/childgrowth.

Zgodne z nimi są normy wzrostu opracowane przez Ruth Lawrence na podstawie długoletnich obserwacji:

26–31 g/dobę w okresie 0–3 mies.

17–18 g/dobę w okresie 3–6 mies.

12–13 g/dobę w okresie 6–9 mies.

9 g/dobę w okresie 9–12 mies.