Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Jak zostać Promotorem?

Nasza szkoła stworzyła specjalny kurs Promocja karmienia piersią oraz tytuł: Promotor Karmienia Piersią (w skrócie jakże wymowne PKP).
To propozycja dla osób, które nie mają kwalifikacji zawodowych do udzielania świadczeń zdrowotnych, a mają własne, pozytywne doświadczenia w karmieniu piersią i pragną wspierać inne matki oraz podejmować działania organizacyjne i promujące karmienie naturalne w społeczeństwie.

Wymagania:

– wykształcenie średnie lub wyższe najlepiej z dziedziny nauk społecznych lub związane promocją zdrowia,

– Ukończony Kurs Promotor Karmienia Piersią 23h,

– Odbyte praktyki związane z promocją karmienia piersią – 5h (oddział położniczy, poradnia laktacyjna),

– Odbyte indywidualne praktyki w organizacji promującej zdrowie (najlepiej karmienie piersią) – 3h,

– Podpisanie Deklaracji PKP i stosowanie się do Kodeksu PKP.

Zakres kompetencji

Ze względu na posiadane kwalifikacje zawodowe i związane z nimi ograniczenia Promotor Karmienia Piersią nie prowadzi edukacji zdrowotnej i nie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie zarezerwowanym dla zawodów medycznych, z wyjątkiem osób posiadających odpowiednie wykształcenie. Jego kompetencje wynikają z posiadanych kwalifikacji formalnych, oraz obejmują tworzenie sprzyjającego klimatu dla promocji karmienia piersią, aktywnego działania na rzecz powstawania lokalnych grup wsparcia i poradni laktacyjnych oraz innych istotnych społecznych i instytucjonalnych działań dla zwiększenia liczby kobiet karmiących naturalnie i dzieci otrzymujących mleko ludzkie. Zawierają w sobie prawo do osobistego zaangażowania we wsparcie bezpośrednie
i informacyjne karmiących kobiet i dzielenia się własnym doświadczeniem.

Po szkoleniu praktycznym Promotor karmienia piersią posiada następujące umiejętności przydatne w pracy:

1. Potrafi udzielić informacji i wsparcia matce w czasie karmienia piersią, co polega na:

2. Potrafi inicjować działania w środowisku sprzyjające karmieniu naturalnemu poprzez:

Zapisz się na newsletter