Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO


Matki odciągające pokarm – wyniki badania ankietowego

Odciąganie pokarmu w świetle badań naukowych


Jak chronić karmienie piersią podczas hospitalizacji dziecka

Stymulacja laktacji u mam wcześniaków. Wyniki badania FEMA

Galaktogogi w świetle badań naukowych

Rady laktacyjne i leczenie słodem jęczmiennym, a poprawa laktacji


Czy popularne „ziółka” są bezpieczne i skuteczne?

Co zrobić gdy laktacja słabnie i jak pomóc matce?


Czy Polki chcą karmić piersią i czemu rezygnują?

Zapisz się na newsletter