Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 roku będą obowiązywać nowe zasady ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy przepisy RODO i Państwa dane są bezpieczne. Dotychczas udzielone nam zgody są zgodne w w/w przepisami. Administratorem Państwa Danych jest Fundacja Twórczych Kobiet. Fundacja Twórczych Kobiet przetwarza dane osobowe zgodnie z realizacją celów określonych w prowadzonej działalności oraz Statucie Fundacji.

Zgodnie z przepisami, Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych organom lub upoważnionym podmiotom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji i poprawiania treści oraz odwołania zgody na ich  przetwarzanie w każdym czasie oraz możliwości żądania ich usunięcia oraz przenoszenia. Przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.  

Celem Fundacji Twórczych Kobiet jest zbieranie danych niezbędnych do realizacji zadań statutowych z uwzględnieniem:  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie przepisami prawa uwzględniając ich archiwizację lub do czasu odwołania zgody jeżeli inne przepisy  tego nie wykluczają. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem albowiem dotyczy osób, które wyraziły na to zgodę i zostały określone cele ich przetwarzania (Rozporządzenie Ogólne art. 6 ust1 . lit a, b, c e)   

Realizując prawo do skorzystania z prawa do informacji oraz ustalenie zgodności danych mogą Państwo zawsze  skontaktować się z nami osobiście w biurze Fundacji Twórczych Kobiet, ul. Bobrowiecka 9, lok. G-8, 00-728  Warszawa.

Telefonicznie: 725-25-62-11, 667-94-14-70

Mailowo: cnol@kobiety.med.pl.

Z poważaniem,

Administrator Danych

Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

Zapisz się na newsletter