Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Algorytm postępowania na czas pandemii

19 marca 2020

Karmienie piersią i mlekiem kobiecym w okresie pandemii SARS CoV-2 (stan epidemii) – algorytm postępowania z 20 marca

Najpierw należy zakwalifikować matkę do odpowiedniej grupy, następnie przekazać zalecenia dotyczące karmienia dziecka i postępowania zdrowotnego.

MATKA ZDROWA

Czy MATKA ZDROWA spełnia którykolwiek z kryteriów epidemiologicznych?
1.  w ciągu ostatnich 14 dni wróciła z za granicy
2.  w ciągu ostatnich 14 dni miała bliski kontakt z osobą, która:
– wróciła z zagranicy,
– jest zakażona lub podejrzana o zakażenie SARS CoV-2
– przebywa na kwarantannie

CAŁY ALGORYTM POSTĘPOWANIA ZE ZDROWĄ I CHORĄ MATKĄ TUTAJ

Zobacz również

 • Algorytm postępowania podczas pandemii – 25.03.20 27 marca 2020

  Matka po porodzie, która pragnie karmić piersią CHORA NA COVID-19 przebywająca w szpitalu zakaźnym

  1. Przestrzeganie procedur przyjętych w placówce odnośnie możliwej izolacji dziecka
  2. Stymulacja laktacji poprzez regularne odciąganie mleka
  3. Karmienie dziecka mlekiem odciąganym lub mlekiem z banku mleka lub mlekiem modyfikowanym (wg przyjętych procedur) przez personel
  4. Jeśli ze względów organizacyjnych i higienicznych brak możliwości wykorzystania mleka matki – utylizacja
  5. Po zakończeniu izolacji rozpoczęcie przystawiania dziecka do piersi lub utrzymanie odciągania zgodnie z zasadami dla matek COVID-19 w domu
 • Algorytm postępowania na czas pandemii – 25.03.20 26 marca 2020

  Matka karmiąca piersią CHORA NA COVID-19 w szpitalu zakaźnym

  1. Izolacja od dziecka, które pozostaje w domu pod opieką rodziny
  2. Utrzymanie laktacji poprzez regularne odciąganie mleka
  3. Karmienie dziecka mlekiem z banku mleka lub mlekiem modyfikowanym wybranym stosownie do wieku i wskazań (teleporada z pediatrą POZ)
  4. Ze względów organizacyjnych i higienicznych brak możliwości wykorzystania mleka, utylizacja
  5. Po zakończeniu izolacji powrót do karmienia lub odciągania zgodnie z zasadami dla matek COVID-19 w domu
 • Algorytm postępowania na czas pandemii – 20.03.20 25 marca 2020

  Matka karmiąca piersią CHORA NA COVID-19 w domu

  1. Skontaktować się z lekarzem, zwłaszcza w razie pogorszenia samopoczucia, wykaz placówek udzielających teleporad medycznych na stronie nfz.gov.pl lub pod całodobowym numerem 800-190-590
  2. Izolacja od pozostałych członków rodziny
  3. Może być wskazana izolacja od dziecka
  4. Myć ręce przed każdym karmieniem lub odciąganiem przynajmniej 30 sekund używając detergentu lub użyć płynu dezynfekującego na bazie alkoholu.
  5. Stosować maseczkę ochronną w czasie karmienia, którą po jednym użyciu powinno się trwale zutylizować nie dopuszczając do kontaktu z nią innych osób.
  6. Każdy kontakt matki ze sprzętem do odciągania wymaga zachowania podwyższonych zasad higieny: mycie i dezynfekcja rąk przed i po użyciu sprzętu, mycie i dezynfekcja sprzętu po użyciu lub stosowanie jednorazowych końcówek osobistych laktatora. Mycie i dezynfekcja sprzętu do karmienia. Mleko, które nie zostało pobrane według tych zasad nie nadaje się do podania dziecku.
  7. Odciągane mleko pobrane zgodnie z zasadami podwyższonej higieny osoba zdrowa z rodziny podaje dziecku.
  8. Dziecko między karmieniami powinno przebywać w oddzielnym pokoju, może przebywać w pokoju z matką, jednak w odległości przynajmniej 2 metrów, dodatkowo oddzielone np. zasłoną. Opiekę nad dzieckiem najlepiej powierzyć zdrowej osobie z rodziny.

Zapisz się na newsletter