Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

LISTA DORADCÓW

poradnia online laktacja doradca

W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 Certyfikowani Doradcy laktacyjni włączyli się aktywnie w pomoc mamom karmiącym na odległość – udzielali teleporad odpłatnie i bezpłatnie w ramach akcja Widzialna ręka. Akcja została zakończona z dniem 1 lipca, gdy został zniesiony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dziękujemy wszystkim za czynny udział w akcji i pomoc zdalną w tych trudnych chwilach pandemii.

Pierwsze certyfikaty CDL nadano 18-stu doradcom dnia 26 maja 2007 roku w Warszawie podczas konferencji z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią. Kolejne 19 osób uzyskało certyfikat dnia 31 maja 2008 podczas I Zjazdu CNoL. Podczas II zjazdu CNoL 6 czerwca 2009 nadano tytuł 33-em doradcom. W roku 2010 dnia 15 maja podczas III zjazdu CNoL nadano tytuł 30 doradcom. Podczas IV zjazdu CNoL dnia 3 czerwca 2011 roku nadano tytuł CDL 29 osobom. Rok 2012 okazał się bardzo udanym – 51 osób uzyskało tytuł CDL podczas V zjazdu CNoL. 7 czerwca 2013 podczas VI zjazdu CNoL nadano CDL – 51 osobom (położnym, lekarkom, pielęgniarkom). 9 maja, podczas VII zjazdu – 55 CDLki. Podczas VIII zjazdu CNoL tytuł CDL nadano 46 osobom. Rok 2016 był bardzo owocny – tytuł CDL uzyskały 68 osoby. Podczas X Jubileuszowego Zjazdu 79 osoby otrzymały tytuł CDL. 8 czerwca 2018 r przyznano 85 certyfikatów CDL. Rok 2019 był bardzo owocny – tytuł CDL uzyskało 114 osób. W 2020 roku mimo przeszkód 50 osobom udało się otrzymać tytuł CDL. W 2021 nadano 135 tytułów Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Podczas XV Zjazdu CNoL tytuł CDL otrzymało 115 osób. W 2023 nadano 120 tytułów Certyfikowany Doradca Laktacyjny. 

Łącznie nadano 1098 certyfikatów CDL168 straciło ważność po 7 latach.

Aktualna ilość Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych to 930.

 

Poniżej znajduje się jedyna kompletna baza CDL, która pozwala na weryfikację zawodu i ważności certyfikatu.

UWAGA! ZANIM UMÓWISZ SIĘ Z DORADCĄ SPRAWDŹ JEGO ZAWÓD oraz WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU! JEŚLI kogoś ZNALEZIONEGO W INNYM SPISIE, NIE MA NA LIŚCIE PONIŻEJ TO OZNACZA, ŻE NIE POSIADA NASZEGO CERTYFIKATU lub jego certyfikat stracił ważność. Wtedy jego dane znajdziesz w zakładce RECERTYFIKACJA.

WSZELKIE PROŚBY O ZMIANĘ DANYCH PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES asystent@kobiety.med.pl

Imię i nazwisko Numer certyfikatu Miasto Telefon Gdzie szukać?