Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Jakie czynniki rodzinne wpływają na długość wyłącznego karmienia piersią?

26 listopada 2020

Wyłączne karmienie piersią w pierwszym półroczu życia dziecka jest najbardziej pożądanym sposobem karmienia.  O jego atutach powiedziano już wiele. Jednak nadal statystyki nie napawają optymizmem…

Dlatego wciąż trwają poszukiwania czynników, które przyczyniają się to skrócenia okresu wyłącznego karmienia piersią. Tym tropem w myśl zasady ,,qui quaerit, invenit – kto szuka, ten znajdzie”  poszli również badacze z Iranu.

Badaną populację stanowiły zdrowe matki (ujemny wywiad w kierunku cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, chorób endokrynologicznych i nowotworów). Było to badanie ankietowe przeprowadzone w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w trakcie wizyty szczepiennej dziecka,  3–8 miesięcy po porodzie. Łącznie w badaniu wzięło udział 325 matek.Jakie zbierano informacje od uczestniczek?

Informacje demograficzne i społeczno-ekonomiczne (tj. wiek rodziców, status zawodowy, wykształcenie i stan zadowolenia ekonomicznego).

Informacje położnicze tj. rodzaj porodu, powikłania położnicze (np. cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy i nadciśnienie, niedokrwistość, nudności i wymioty, wczesne skurcze i krwawienie), historia utraty ciąży (poronienie lub poród martwy), liczba ciąż i planowana czy niechciana ciąża.

Informacje na temat satysfakcji z płci urodzonego dziecka i masy urodzeniowej noworodka.

Do jakich wniosków doszli badacze?

Wyniki badania wykazały istotny związek między czasem wyłącznego karmienia piersią a:

Badacze nie znaleźli żadnego istotnego związku między czasem wyłączonego karmienia piersią a następującymi zmiennymi:

Innymi słowy zadowolenie z płci dziecka, satysfakcja ekonomiczna, ciąża planowana i masa urodzeniowa noworodka w przedziale wagowym 3247.9+/- 430.9 g były  czynnikami pozytywnie skorelowanymi z  dłuższym okresem wyłącznego karmienia piersią.

Badanie to może nie wyjaśnia nam wszystkiego ale rzuca ciekawe spojrzenie i daje wskazówki do pracy z rodziną. Niezbędne są dalsze badania aby jak najlepiej poznać czynniki, które wpływają na skrócenie okresu wyłącznego karmienia piersią. Jak najlepsze poznanie tych zagadnień pozwoli opracować najbardziej optymalne procedury wsparcia.

Lek. Agnieszka Browarska

 

Association of Infant Exclusive Breast Feeding with Household Food Security and Maternal Mental Health; Neda Ezzeddin, Naser Kalantari, Rosa Zavoshy, Mostafa Noroozi, Nastaran Miri; 2019

Zobacz również

 • Karmisz piersią? Możesz się szczepić! 14 stycznia 2021

  Każda mama karmiąca, która zechce otrzymać szczepionką mRNA przeciw COVID-19, ma do tego prawo. Szczepionki nie są przeciwwskazane w okresie laktacji. Dylemat „szczepię się czy rezygnuję z karmienia” nie istnieje.  Mleko kobiece w dobie pandemii jest szczególnie cenne, bo może zawierać przeciwciała anty SARS CoV-2. Odmowa szczepienia matki, byłaby działaniem na szkodę zdrowia publicznego.
  Prezentujemy wspólne stanowisko Fundacji Bank Mleka, Centrum Nauki o Laktacji i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, które rekomendują proponowanie szczepień matkom w ślad za towarzystwami naukowymi na świecie podając przy tym ważne argumenty.

  Dokument możesz przeczytać TUTAJ

 • Promotor Karmienia Piersią 8 stycznia 2021

  W dniach 26.02-27.03.2021 r. odbędzie się w Warszawie  kurs Promotor Karmienia Piersią. Szkolenie dedykowane jest dla osób o zawodach niemedycznych, które chcą poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego, pragną je promować  w środowisku lokalnym i pomagać matkom karmiącym zakładając lokalne grupy wsparcia lub tworząc portale i fora internetowe. Więcej informacji: KURS PKP 

  Zapisy aktywne od 9 stycznia: ZAPISY
  Zapraszamy! 

 • CNoL życzy spokojnych Świąt 21 grudnia 2020

Zapisz się na newsletter