Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Zapisy na zjazd rozpoczęły się 10 stycznia! TUTAJ


XIII zjazd Centrum Nauki o Laktacji  i konferencja szkoleniowo-naukowa „Karmienie piersią – chroni matki, dzieci i… planetę”

Zjazd odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2020 roku w Sangate Hotel Airport, przy ul. 17 stycznia w Warszawie.


Gościem specjalnym zjazdu będzie dr Jacqueline Kent z Uniwersytetu Zachodniej Australii!

Jacqueline Kent dołączyła do Hartmann Human Lactation Research Group na Uniwersytecie Zachodniej Australii w 1986 roku, a w 1999 roku ukończyła studia doktoranckie, podczas których badala zawartośc wapnia w mleku matki. Jako czlonkini zespolu badawczego była zaangażowana w badania mające na celu zrozumienie biochemii i fizjologii produkcji i wydzielania mleka kobiecego, które zapewniają podstawy do wspierania matek karmiących piersią i pracowników służby zdrowia oraz poprawy leczenia w przypadku wystąpienia trudności laktacyjnych. Stosowanie tych informacji w celu wspierania matek karmiących piersią stale przynosi rezultaty.

Jackie opublikowała 56 artykułów w czasopismach referowanych, a także recenzje i rozdziały książek. Jest zapraszana do wyglaszenia wykladów dla naukowców, położnych, doradców i konsultantów laktacyjnych na spotkaniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.


Centrum Nauki o Laktacji zaprasza położne, pielęgniarki, lekarze, absolwentki naszych kursów – osoby zajmujące się na co dzień opieką nad matką i dzieckiem, specjalistycznym poradnictwem laktacyjnym, a także wspierające i propagujące karmienie piersią w swoich środowiskach, na konferencję szkoleniowo-naukową pt. „Karmienie piersią – chroni matki, dzieci i… planetę”.

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik

lek. Magdalena Castello-Rokicka

dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

poł. Magdalena Paszko

dr n. o zdr. Agnieszka Pietkiewicz

dr n. o zdr. Beata Sztyber

dr n. med. Monika Żukowska-Rubik


ZAPISY NA ZJAZD

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Opłata zjazdowa za 2 dni konferencji 5-6.06.2020 r.

I termin – 540 zł do 24.04.2020 r. 

II termin – 600 zł do 15.05.2020 r.

Opłata tylko za pierwszy dzień konferencji 5.06.2020 r

I termin – 360 zł do 24.04.2020 r. 

II termin – 420 zł do 15.05.2020 r.

Po zarejestrowaniu się poprzez zakładkę zapisy na kursy  (należy wybrać 1  lub 2  dni zjazdu) proszę  wnieść opłatę za udział w zjeździe,  zgodnie z wybraną opcją na konto:

Fundacja Twórczych Kobiet, ul. Herbaciana 2, 04-824 Warszawa

M BANK 19 1140 1010 0000 5246 2400 1004  

tytuł wpłaty: imię i nazwisko „zjazd”


ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA DONIESIEŃ NAUKOWYCH

Komitet Naukowo – Organizacyjny XIII Konferencji Centrum Nauki o Laktacji ma przyjemność zaprosić Państwa do zgłaszania doniesień naukowych z zakresu nauki o laktacji celem zaprezentowania ich podczas Zjazdu w formie prezentacji ustnych bądź plakatów.

Szczególnie docenimy prace dotyczące:

oraz prace, które nie były jeszcze prezentowane i stanowią dorobek naukowy autora.

Ważne daty:

Adres dostarczenia Doniesień:

Streszczenia prezentacji ustnych lub plakatów można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres konf@kobiety.med.pl wyłącznie w języku polskim i angielskim.

Format streszczenia Doniesień

Streszczenie powinno zawierać:

Opłaty:

Nie ma opłat za przesyłanie streszczeń. Osoby, których Doniesienie zostanie przyjęte przez Komitet do prezentacji ustnej są zwolnione z opłaty za uczestniczenie w XIII Konferencji Centrum Nauki o Laktacji, a w formie plakatów otrzymają zniżkę 50%.

Formaty prezentacji Doniesień:

Prezentacje ustne: 10-15 minut

Plakaty: rozmiar plakatu max. 160 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość)

Przyjęte przez Komitet Doniesienia zostaną wydane w materiałach konferencyjnych w formie streszczenia w języku polskim i angielskim. Autorzy będą proszeni o ewentualne uzupełnienie materiału o tabele lub ryciny. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za etyczną i naukową treść Doniesienia, a także za jego prawidłową formę gramatyczną i stylistyczną.

Zapisz się na newsletter