Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Recertyfikacja 2023

14 listopada 2022

Tytuły Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego nadane Wam w roku 2016 nieuchronnie wygasają w czerwcu 2023. Aby utrzymać prawo do używania tytułu CDL należy go odnowić! Ścieżka do recertyfikacji 2023 już otwarta!
Zachęcamy do rejestracji jak najwcześniej, aby był czas na wypełnienie indeksu, zebranie dokumentów i przesłanie do nas – im szybciej tym lepiej.
W 2023 roku 18 osób będzie mogło po raz drugi podejść do recertyfikacji dyplomu CDL. Do tej pory zgłosiło się 7 CDL, które otrzymały tytuł w 2009. W czerwcu 2016 68 osób otrzymało tytuł CDL, do recertyfikacji zgłosiło się już 32 osoby.

Czekamy na kolejne CDL, które są zainteresowane recertyfikacją!
Więcej informacji

Zobacz również