Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Algorytm postępowania podczas pandemii – 25.03.20

27 marca 2020

Matka po porodzie, która pragnie karmić piersią CHORA NA COVID-19 przebywająca w szpitalu zakaźnym

  1. Przestrzeganie procedur przyjętych w placówce odnośnie możliwej izolacji dziecka
  2. Stymulacja laktacji poprzez regularne odciąganie mleka
  3. Karmienie dziecka mlekiem odciąganym lub mlekiem z banku mleka lub mlekiem modyfikowanym (wg przyjętych procedur) przez personel
  4. Jeśli ze względów organizacyjnych i higienicznych brak możliwości wykorzystania mleka matki – utylizacja
  5. Po zakończeniu izolacji rozpoczęcie przystawiania dziecka do piersi lub utrzymanie odciągania zgodnie z zasadami dla matek COVID-19 w domu

Zobacz również