Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Dodatkowy termin kursu

15 listopada 2022

Uwaga! Zapraszamy na dodatkowy termin kursu:
1 grudnia 2022 r.
 w Lublinie

Centrum Nauki o Laktacji przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) zaprasza do udziału w bezpłatnym 4-godzinnym kursie dla pielęgniarek i położnych pracujących w lubelskich oddziałach położniczych/ neonatologicznych, w opiece środowiskowej lub w podstawowej opiece zdrowotnej pt:
Karmienie piersią – najzdrowsze dla mamy i dziecka w każdych warunkach

Informacje o kursie

Zobacz również