Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

dr Elwira Soplińska

Specjalista pediatra i specjalista organizacji ochrony zdrowia

– urodziła się w 1945 roku w podwileńskich Jaszunach; w tymże roku rodzina osiedliła się w Olsztynie
– dyplom lekarza z wyróżnieniem – 1968 – AM Gdańsk, liczne sukcesy w okresie studiów (stypendium naukowe z biochemii, praktyki wakacyjne w Wenecji i na Sycylii, nagroda „Czerwonej Róży”)
– od 1970 roku – po narodzinach bliźniąt – zamieszkuje i pracuje w rodzinnym mieście męża Aleksandra (śp Ϯ2021) w Ciechanowie
– w latach 1976 – 2002 – kieruje zespołem Wojewódzkiej Przychodni Matki i Dziecka – wzbogaca pracę lekarza klinicysty o działania na rzecz zdrowia publicznego
– poprawa opieki nad matką i dzieckiem wyróżnia województwo w kraju, nagradza to również dwukrotnie Minister Zdrowia
– jako Lekarz Wojewódzki w 1991 roku otwiera oddziały szpitalne leczące dzieci dla rodziców
– województwo przoduje również w Programie Poprawy Karmienia Piersią w Polsce, zwiększając odsetek niemowląt karmionych wyłącznie piersią w 6 mż z 8% do 60%
– Wojewódzki Szpital Zespolony w Ciechanowie zyskuje laury pierwszeństwa w akcji „Rodzić po ludzku” i również jako jeden z pierwszych w Polsce otrzymuje tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku; tytuł ten uzyskuje 5 z 6 ciechanowskich szpitali
– współorganizuje oraz wiele lat pracuje w KUKP bierze udział w ocenach ponad 20 szpitali w Polsce, a następnie współpracuje z Centrum Nauki o Laktacji
– przez cały czas pracuje w oddziale dziecięcym i poradni gastrologicznej, dyżuruje w oddziale dziecięcym i noworodkowym
– mimo emerytury nadal leczy małych pacjentów