Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

dr n. med. Wojciech Puzyna

Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii

Doktor nauk medycznych, sportowiec, trener wioślarstwa, specjalista medycyny sportowej, od ponad 35 lat lekarz specjalista położnik-ginekolog. Wielokrotnie nagradzany lider ochrony zdrowia
– dwukrotny „Menedżer Ochrony Zdrowia” (2002, 2014), „Lider OSOZ 2009”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Za zasługi w Ochronie Zdrowia i Odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.

W 1977 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Po studiach – rozpoczął pracę w stołecznej Centralnej Przychodni Sportowo-Lekarskiej, i uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ortopedyczno-urazowej; został lekarzem reprezentacji Polski zapaśników, a od 1979 roku – lekarzem polskiej reprezentacji w wioślarstwie; 11 lat później uzyskał specjalizację z zakresu medycyny sportowej. Od 1981 roku specjalizuje się w położnictwie i ginekologii.

W 1982 roku zostaje zatrudniony w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej
w Warszawie przy ulicy Karowej na stanowisku nauczyciela akademickiego. W 1983 roku uzyskuje
I stopień specjalizacji, a 4 lata później II stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii.
W 1988 roku broni pracę doktorską dotyczącą zaburzeń hemostazy u noworodków.

2 stycznia 1992 roku wygrywa konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Żelaznej w Warszawie. Obejmuje stanowisko, które zajmuje do dziś, będąc dyrektorem szpitala o najdłuższym stażu w Stolicy. W trakcie pracy w Szpitalu św. Zofii kończy studia menedżerskie
z zakresu ekonomiki zdrowia oraz studia magisterskie z zakresu zarządzania i marketingu.

Szpital pod jego kierunkiem – jako pierwsza placówka na Mazowszu, w ramach programu pilotażowego, zostaje przekształcony z jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Staje się bardzo popularną, cenioną przez pacjentki placówką. Od czasu objęcia zarządzania Szpitalem przez Wojciecha Puzynę – w ciągu ponad 30 lat przychodzi tu na świat około 140 000 dzieci – zdecydowanie najwięcej w Warszawie i na Mazowszu.

31 grudnia 2012 r. następuje przekształcenie Szpitala w Spółkę – Centrum Medyczne „Żelazna”
– Wojciech Puzyna zostaje powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

Jesienią 2017 roku Centrum Medyczne „Żelazna” nawiązuje ścisłą współpracę naukową i dydaktyczną Z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W efekcie w Szpitalu zaczynają kolejno funkcjonować Zakład Zdrowia Prokreacyjnego,  I Klinika Położnictwa i Ginekologii i prowadzony przez położne Zakład Położnictwa CMKP. Efekty – po 4,5 roku współdziałania – 3 habilitacje, 6 doktoratów, 291 publikacji, 13144 pkt MEiN, 368 pkt IF.

W 2017 roku Szpital – Spółka przyjmuje najwięcej porodów w swojej historii – 7036.

Szpital ma cały czas stabilną sytuację finansową.