Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

I ZJAZD CNoL odbył się w Warszawie dnia 31 maja 2008 roku. Podczas zjazdu odbyło się szkolenie wewnętrzne dla pracowników CNoL z technik efektywnego szkolenia oraz seminarium pod hasłem Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią: Wspieranie matek to „bieg po złoto” – każdy wygrywa!  Współorganizatorem była firma Intertom.

Uczestnikami byli pracownicy i absolwenci naszej placówki oraz konsultanci laktacyjni i członkowie Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią. Razem około 200 osób. Podczas zjazdu 18 doradców odebrało tytuły CDL. Gościem specjalnym był Marc Cregan – australijski naukowaiec, odkrywca komórek macierzystych w pokarmie kobiecym.

Współorganizatorem była firma Intertom, wyłączny dystrybutor sprzętu laktacyjnego firmy MEDELA.

WSPÓŁORGANIZATORZY