Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

IV sesja kursu Problemy w Laktacji

28 stycznia 2023

Dzisiaj kończymy IV sesję kursu Problemy w Laktacji – dla położnych i pielęgniarek to ostatni zjazd w sezonie 2022/23!
Część teoretyczna szkolenia za nimi, ale przed uzyskaniem tytułu Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego uczestniczki czekają jeszcze zajęcia praktyczne w placówkach medycznych. Nabytą wiedzę i umiejętności zweryfikujemy już w marcu na egzaminie teoretycznym oraz praktycznym.
Na lekarzy czekamy jeszcze w lutym…

Zobacz również