Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

IX ZJAZD CNoL odbył się 10-11 czerwca 2016 w Warszawie w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. ks. Trojdena 4

Zjazd rozpoczął się od powitania gości – w tym roku nasze środowisko zostało zauważone i docenione przez samego Ministra Zdrowia – dr n. med. Konstantego Radziwiłła. To dla nas wielki zaszczyt i wzmocnienie energii. Pan Minister otwierając obrady podziękował za naszą wieloletnią pracę, podkreślił, że karmienie mlekiem matki jest oczywistym elementem zdrowia publicznego. Dlatego nie zamierza być biernym obserwatorem, ale wprowadzać dobre zmiany – wiedzę o laktacji do programów kształcenia kadr medycznych, poradę laktacyjną do koszyka świadczeń refundowanych (jest już w Agencji Oceny Technologii Medycznych). Trzymamy za słowo! Wśród gości był mocno reprezentowany Warszawski Uniwersytet Medyczny – współorganizator konferencji. Słowo wygłosił prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Elekt WUM i Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Pochwalił WUM, że jest jednym z pierwszych uniwersytetów, który wprowadził wiedzę o laktacji do kształcenia i uczynił ją przedmiotem badań. Podkreślił, że jest dużo do zrobienia w środowisku ginekologów parafrazując hr. Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej dzieci karmienie”. Zagajenie wygłosiła tradycyjnie – prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska, prodziekan kierunku Położnictwo WNoZ, WUM, „chrzestna matka” warszawskich położnych. Podkreśliła wagę porady laktacyjnej i wyraziła nadzieję na jej refundację.

Podczas pierwszego wystąpienia lek. Monika Żukowska-Rubik przedstawiła wyniki badania ankietowego wykonanego w okresie od października do listopada 2015 roku, które objęło 2156 matek karmiących.Matki odpowiadały na 50 pytań, opisały doświadczenia w kontaktach z lekarzami pediatrami sprawującymi podstawową opiekę nad dziećmi, jak radziły sobie z karmieniem w czasie hospitalizacji dzieci z powodu problemów medycznych (580) oraz o ich sytuację w miejscach pracy (570). Wyniki raczej nie zaskoczyły uczestników. Matki są w zdecydowanej większości sytuacji są pozostawione same sobie.

Zaprosiliśmy gości do skomentowania wyników.

Prof. Maria Borszewska-Kornacka stwierdziła, że raport jest przykry i smutny dla nas wszystkich przede wszystkim dla lekarzy, bardzo smutny dla pediatrów. Nawet na dzisiejszej konferencji jestbardzo mało lekarzy, a szkoda. Niestety trzeba jasno stwierdzić, że pediatrzy są mocno stymulowani przez firmy produkujące mieszanki sztuczne. Zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach w żywieniu dzieci przedwcześnie urodzonych_zależały w dużej mierze od zwiększenia edukacji. Dziś mamy lepszą wiedzę i edukację w tym obszarze. Naszą pasję warto przekazać już młodzieży. Dla pacjentów konieczne są rozwiązania systemowe – refundacja porady laktacyjnej, środki na wspieranie karmienia mlekiem matki na oddziałach szpitalnych. Dziś często Szpital nie ma środków na ratowanie życia, a co dopiero na prawidłowe żywienie. Dokarmianie mieszanką musi być na ścisłe zlecenie lekarskie, inaczej nic nie zmienimy. Ale tu ważna edukacja lekarzy. Nie wyobrażam sobie pracy bez konsultantów laktacyjnych. 400 doradców to bardzo mało na_400 oddziałów neonatologicznych w Polsce, to nawet na oddziały neonatologiczne nie wystarczy a co dopiero na oddziały pediatryczne.

Pani Małgorzata Jackowska – Prezes Fundacji Promocji Karmienia Piersią – podkreśliła, że jeśli uda się mamie utrzymać laktacje przez pierwsze 2 miesiące, to na ogół karmi dalej. Byłam zdenerwowana czytając ten raport, choć nie byłam zaskoczona, ponieważ jako Fundacja i Kwartalnik laktacyjny zdajemy sobie sprawę z tego jak samotne są kobiety, gdy walczą o laktację. Wiemy, jak jest utrudniony dostęp do doradców laktacyjnych również do pediatry, który jest „przyjazny karmieniu piersią”. Nie ma to znaczenia czy duże miasto czy wieś. Załamujące jest zalecanie diet dla mamy karmiącej. Polska mimo ze przyjęła Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece , to go praktycznie nie przestrzega.

Prof. Mirosław Wielgoś zaznaczył, że raport jest bardzo smutny i wcale nie pociesza go fakt, że u pediatrów jest tak samo kiepsko jak u ginekologów.Jednak zmianamusi być systemowa, inaczej edukuje się ciężarną, która jest w ciąży planowanej, a inaczej w nieplanowanej. Jest bardzo duża rola położnych, coraz więcej położnych prowadzi ciąże.Ale też myślę że gdybyśmy porównali te same badania zrobione parę lat temu, a teraz to byłaby bardzo duża różnica na korzyść i byłoby widać pozytywny efekt pracy wszystkich Państwa. Trzeba docenić, że pan Minister jest z nami, że rozumie i deklaruje konkretne działania. Wcześniej nigdy nie było Ministra na konferencji CNoL.A teraz to Pani Magda potrafi ścisnąć za gardło i uzyskać to co trzeba 🙂

Pani Mariola Łodzińska z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Będziemy się starali taki standard opracować, ale żaden standard nie będzie miał mocy, jeśli nie będzie w randze rozporządzenia. Same Panie wiecie jak jest realizowany standard opieki okołoporodowej, nie jest w 100% przestrzegany. Deklaracja Ministra będzie brana pod uwagę i będziemy trzymać za słowo. Zmieniła się władza, również w NRPiP i współpraca z Ministerstwem Zdrowia przebiega pomyślnie, pozytywnie, są spotkania, są rozmowy i debaty.

WSPÓŁORGANIZATORZY

KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
Dr Monika Żukowska-Rubik
Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

PATRONAT HONOROWY

KOMITET HONOROWY ZJAZDU

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Prof. dr hab. n. med Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Dr Elwira Soplińska
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

SPONSORZY

INFORMACJE O WYKŁADOWCACH I GOŚCIACH:

Diane L. Spatz, PhD, RN-BC, FAAN
Profesor Diane L. Spatz od wielu lat związana jest z Uniwersytetem w Pensylwanii, gdzie rozpoczynała karierę zawodową i gdzie w 1995 roku uzyskała tytuł doktora. Od 2012 roku do chwili obecnej pełni tam funkcję profesora na katedrze Pielęgniarstwa Perinatologicznego i Żywienia. Kierownik badań i programu laktacyjnego w Szpitalu Dziecięcym w Filadelfii. Profesor Diane L. Spatz jest laureatka wielu prestiżowych nagród za działalność na rzecz edukacji w pielęgniarstwie i promocji zdrowia, przyznawanych między innymi przez Amerykańska Akademię Pielęgniarstwa (ang. American Academy of Nursing). Największe projekty badawcze, w których uczestniczyła Prof. Diane L. Spatz dotyczyły oceny efektywności karmienia piersią u matek, które urodziły dzieci z małą masa urodzeniową, opieki pielęgniarskiej u kobiet z grup o niskich dochodach, czy opieki domowej u kobiet w ciąży z grup ryzyka. Zajmuje się też oceną wiedzy personelu medycznego z zakresu laktacji.

OPINIA CNOL: wspaniały wykładowca, bomba energetyczna, otoczenie zmienia się pod jej wpływem, ogromne doświadczenie i spektakularne sukcesy w zmienianiu świata na przyjazny matce karmiącej i jej dziecku oraz żywienia mlekiem ludzkim dzieci w najtrudniejszych sytuacjach medycznych, po ludzku niemożliwych do wyobrażenia. A jednak!

Dr hab. med. Ernest Kuchar – wykładowca akademicki i lekarz-praktyk. Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje równocześnie w poradni medycyny podróży Profemed w Warszawie. Ukończył wrocławską Akademię Medyczną oraz podyplomowe Studia Zarządzania i Oceny Technologii Medycznej. Specjalista pediatrii, medycyny sportowej i chorób zakaźnych. Stypendysta Fogarthy Foundation oraz American-Austrian Foundation. Odbył staże w Niemczech, Szwajcarii i USA. Popularyzator wiedzy medycznej w Internecie, ekspert portali medycznych: DynaMed, Medycyna Praktyczna, Konsylium24.pl. Zajmuje się obalaniem mitów medycznych. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society for Paediatrc Infectious Diseases (ESPID), i International Organisation of Sports Medicine (FIMS).

OPINIA CNoL: niezwykle inteligentny, błyskotliwy i wszechstronnie uzdolniony lekarz i absolutnie natchniony wykładowca, a przy tym bardzo skromny. Dociekliwy do bólu, obala mity, poszukuje prawdy, no i potrafi to wyłożyć, uzasadnić, a przy tym rozbawić publiczność.

GALERIA