Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

„Karmię! Mam prawo!” w Fides et Ratio.

27 września 2023

Kampania „Karmię! Mam prawo!” oraz badanie „Jak respektowane są prawa matek karmiących w Polsce?” znalazły finał w publikacji w Kwartalniku Naukowym Fides et Ratio!

Publikacja dostępna jest w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do lektury!