Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

Kurs dla logopedów

27 czerwca 2022
 
12-godzinny kurs przeznaczony dla specjalistów, którzy pracują z noworodkami i niemowlętami i chcą poszerzyć wiedzę na temat karmienia naturalnego.
 
Kurs odbędzie się w dniach 2–3 września 2022 r. w Warszawie.
 
Serdecznie zapraszamy!

Zobacz również