Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

Profesor Ryszard Lauterbach jest specjalistą w zakresie pediatrii oraz neonatologii, kierownikiem Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (nieprzerwanie od 1994 roku). Oddział ten jest wiodącą jednostką w kraju, jeśli chodzi o nieinwazyjną wentylację noworodków, to tutaj tworzone są zasady postępowania okołoporodowego, obowiązujące na terenie całego województwa.

Ryszard Lauterbach jest absolwentem Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Od 1994 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neonatologii, w latach 2000–2001 podjął się obowiązków konsultanta krajowego w tejże dziedzinie medycyny. Przez sześć lat był Pełnomocnikiem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw badań naukowych w Collegium Medicum (lata 2000–2006), zaś od 2008 zasiada w Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kręgu Jego zainteresowań plasuje się głównie sepsa u noworodka, wentylacja nieinwazyjna, optymalizacja żywienia parenteralnego.