Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska

Specjalista ginekolog-położnik, specjalista medycyny społecznej, dr hab. n. med. , prof. WUM. Od ukończenia studiów do 2002 roku pracowała w Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie. Od 1 sierpnia 2002 r. Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przez dwie kadencje Prodziekan kierunku Położnictwo do roku 2016. Obecnie kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu SOLEC w Warszawie. Redaktor Naczelny czasopisma Położna. Nauka i Praktyka. Kierownik specjalizacji wielu lekarzy z zakresu ginekologii i położnictwa. Promotor 12 prac doktorskich, 3 otwartych przewodów, opiekun 5 osób na studiach doktoranckich. Nagrodzona przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Rektora WUM za osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne. Posiada odznaczenia państwowe. Jest autorką 65 prac oryginalnych, 41 komunikatów zjazdowych, oraz 4 książek, monografii i 65 rozdziałów. Niezwykle przyjazna matce, dziecku, karmieniu piersią, położnym i rzeszy studentek położnictwa.