Centrum Nauki o Laktacji im. ANNY OSLISLO

prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Emeryt, profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z 50-letnim stażem pracy w neonatologii. Studia Medyczne ukończyła w 1972 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej.

Doktorat (1980 r.), habilitacja (1993 r.), tytuł naukowy profesora (2000 r.).

Autor ponad 300 publikacji w tym i ponad 130 doniesień zjazdowych.

W latach 2011–2018 pełniła funkcje Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej-Kornackiej, jako prezesa PTN, w latach 2015, 2017, 2019, powstały trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce. Członek wielu towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych czasopism medycznych.

Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii, w województwie mazowieckim, członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest Przewodniczącą Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego a także koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children’s Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka – forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2020 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ). Za swoją działalność naukową i społeczna otrzymała liczne nagrody w tym: Złoty Krzyż Zasługi 2003, Nagroda ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” 2007, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Facultas Medicinalis Prima 2018, nagrodę specjalną Wizjonerzy Zdrowia –2022. W 2021 roku znalazła się na liście (pozycja 73) stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia.